လူမႈကြန္ရက္ေပၚ၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ သရဲပူးကပ္မႈ မ်ားျဖစ္ေနသည္ ဆိုသည့္ ေက်ာင္းသူမ်ားကို စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ႀကီး မ်ားႏွင့္ သမားေတာ္မ်ား စစ္ေဆးကုသေဆာင္ရြက္ေန

ေျမာင္းျမ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းေရေက်ာ္ အထက(ခြဲ) ေက်ာင

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ေဒသႏၲရစာခ်ဳပ္ျဖင့္ အထက္တန္းျပခန္႔ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ေခၚယူ

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ၂၂-တိုင္း ေဒသႀကီးျပည္နယ္အ သီးသီး တြင္ ေဒသႏၱရ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အထက္တန္း ျပခန္႔ရန္ အတြက္ ေလွ်ာ