ပလက္ေဖာင္းပ်ဳိးခင္းႏွင့္ ပန္းပ်ဳိးသူမ်ားစာသင္ဝိုင္း ေက်ာင္းသားသစ္ လက္မခံရန္ တိုင္းပညာေရးမွဴး႐ံုးစာပို႔

မႏၲေလး၊ ၾသဂုတ္ ၁၉ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည့္ ပန္းပ်ဳိးသူမ်ား စာသင္ဝိုင္း

ဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္းေတာ္ (မယ္ဆုိင္) ဖြင့္

ဓမၼစကူးလ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္းေတာ္ (မယ္ဆုိင္) ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ မြန္းလဲြပုိင္းက