ဆႏ​ၵျ​ပ​သူမ်ား​ကု​ိ ရဲႏ​ွ​င​့္​လက္ပတ္နီ​အရ​ပ​္​၀တ္မ်ား အၾ​က​မ​္း​ဖ​က​္​ၿ​ဖိ​ဳ​ခဲ​ြ ရွ​စ​္​ဦး ဖ​မ​္း​ဆီး​သြား

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ဇင္သန္း) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေ

ဆႏ​ၵျ​ပေက်ာ​င​္း​သားမ်ား​ကု​ိ ေ​ထာက္ခံ​ဆႏ​ၵျ​ပသ​ည​့္ လက္ပံ​တန​္းေ​ဒသ​ခံမ်ား​ကု​ိ ရဲ​တပ္ဖြဲ​႕​လု​ိက္လံ​ဖ​မ​္း​ဆီး

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ထုိင္သပိတ္ဆင္ႏႊဲေနေသာ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ကုိ မတ္လ၅ရက္ နံနက္ေစာပုိင္းတြင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပု