အရည္အခ်င္းကိုဦးစားေပးလို၍ ဝင္ခြင့္စနစ္ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေျပာ

ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးႂကြယ္ (ဓာတ္ပုံ-ပုိင္စုိးသူ)    ေရဆင္းစိုက္ပ

ပည္နယ္အဆင့္ စာေမးပြဲတြင္ ပထမရသည့္ အိႏၵိယ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို စာခိုးခ်မႈျဖင့္ ေထာင္ခ်

  အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပထမဆုရ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို စာခိုးခ်မႈျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖမ္းဆီးေထာင