ကြန္ဒုံးအစား မႈတ္ေဆးကို အသုံးျပဳႏိုင္မည္ဟုဆို

နယူးေယာ့ခ္၊ ဇူလိုင္ ၃၀ နယူးေယာ့ခ္၊ Pratt Institute မွ ဒီဇိုင္းေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သူ မစ္ခ်ယ္ ခ်ဴးသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား အသ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပန္းကန္ျပားပ်ံအသြင္ မီးလုံးေပါင္းဆယ္ခု ေကာင္းကင္တြင္ေပၚထြက္

အိုဆာကာ၊ ဇူလိုင္ ၃၀ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အိုဆာကာၿမိဳ႕ ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ပန္းကန္ျပားပ်ံကဲ့သို႔ေသာ မီးလုံးအစက္အေျ