အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္တုကိုေတြ႕ရွိေၾကာင္း UFO ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕သတင္းထုတ္ျပန္

အာကာသအတြင္း ထူးဆန္းသည့္အခ်င္းအရာမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ UFO အဖြဲ႕က အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚ တြင္ အလြန္ႀကီးမ်ား

ပုန္းေအာင္းေနေသာ ရန္သူမ်ားကို ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖင့္ ရွာေဖြပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ ႐ိုင္ဖယ္တီထြင္

အေမရိကန္တပ္မေတာ္သည္ ပုန္းေအာင္းေနသည့္ ရန္သူမ်ားကို ပစ္မလြဲ ရွာေဖြပစ္ခတ္ႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲသုံး စမတ္႐ိုင္ဖ