ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားစုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ႏိုဘယ္ဆုရ ပညာရွင္ ၃၀ အပါအဝင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ား အစုအဖြဲ႕သည္ ႐ူပေဗဒပညာရွင္ စတီဖင္ေဟာ့ကင္း

ၿဗိတိန္တြင္ စက္႐ုပ္ျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးခြဲစိတ္မႈမ်ား ပထမဆုံးေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ုပ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးခြဲစိတ္မႈမ်