ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ ေပးအပ္ထားသည့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား တန္းတူမရ၍ ေက်ာင္းသားအင္ အား ၂၀၀ ေက်ာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ယင္းမာပင္ခ႐ုိင္ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းအနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေက်း ရြာမ်ားမွ တကၠသု

အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အရည္အေသြးျမင့္မားေရး သင္တန္းဖြင့္ပဲြက်င္းပ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ