ပဲခူးအေနာက္ျခမ္းရွိ စာသင္ေက်ာင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပန္မဖြင့္ႏိုင္ေသး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခ႐ိုင္ႏွင့္ သာယာဝတီခ႐ိုင္တုိ႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ေရျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့သည္မွာ တစ္

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး (NFPE) လုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

ေက်ာက္ျဖဴ ၾသဂုတ္ ၂၃ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က-၃ စႏၵကူးခန္းမ၌ ၂၃.၈.၂၀၁၆၊ နံနက္(၈း၀၀)အခ်ိန္တြင္က်င္းပျပဳ လုပ္ေသာ