သူ႕လက္ထက္တြင္ ပညာေရးျမင့္မားေၾကာင္း အိုဘားမားေျပာၾကား

သမၼတအိုဘားမ်ားလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းထြက္ လက္မွတ္ရဦးေရမွာ ပိုၿပီး ျမင့္မား လာေၾကာင္း USA Today သတ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စာသင္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ သက္သာဆိုင္ခန္းမ်ားကို အျမန္ဆံုးဖယ္ရွားမည္ဟုဆုိ

 ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉-ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စာသင္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ သက္သာဆိုင္ ခန္းမ်ားအား အျမ