အာရွေက်ာင္းသားေတြၾကား ေရပန္းစားေနတဲ႔ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ

အာရွေက်ာင္းသားမ်ားၾကား ေရာ႔ခ္စတား သဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ႔ အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္တစ္ေယာက္မွာ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရး ဒႆနပညာရွင္မွာ မိုက္ကယ္လ္ ေဂ် ဆန္ဒဲလ္ (Michael J. Sandel)၊ ျဖစ္သည္။

တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား မွ လူငယ္ေတြက သူ႔အသံၾကားရဖို႔ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ စာသင္ခန္းမွာေရာ သူ႔ရဲ႕ ျပင္ပ အာရွခရီးစဥ္ ေဟာေျပာပြဲေတြမွာပါ အလုအယက္ တိုးေ၀ွ႔ေနၾကသည္။

ဆန္ဒယ္လ္ ရဲ႕ တရားမွ်တမွႈ (Justice) ဘာသာရပ္ ပို႔ခ်တဲ႔ အတန္းတိုင္းမွာ ေက်ာင္းသား ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္သည္။ ဟားဗတ္ တကၠသို္လ္နဲ႔ ကမၻာ႔တကၠသိုလ္မ်ားရဲ႕ သမိုင္းမွာ လူအမ်ားဆံုး တက္ေရာက္တဲ႔ သင္တန္း ျဖစ္ေနသည္။

ဆန္ဒဲလ္ က အရစၥတိုတယ္လ္၊ အင္မာႏ်ဴရယ္လ္ ကန္႔၊ ဂြ်န္ စက်ဴးအတ္ ေမးလ္ တို႔ရဲ႕ ဒႆနမ်ားကိုု သရုတ္ေဖာ္ရွင္းျပဖို႔ မ်က္ေမွာက္ကာလ၊ လက္ေတြ႔ဘ၀ ဥပမာေတြကို အသံုးျပဳရင္း သူ႔အတန္းကို ဖမ္းစားထားတတ္သည္။

အသက္ ၅၈ ႏွစ္ရွိ ဆန္ဒယ္လ္က သူ႔အတန္းကို ေျခာက္ေပါက္ေတြ ေမးၿပီး စတတ္သည္။ “က်ေနာ္တို႔ ဘိုးဘြား မိဘ မ်ဳိးဆက္ေတြရဲ႕ အမွားေတြကို မွန္ေအာင္လုပ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔မွာ က်င္႔၀တ္အရ တာ၀န္ရွိပါသလား” ဆိုတာမ်ဳိး။

ေက်ာင္းသားေတြက အၿပိဳင္စဥ္းစား ေျဖၾကသည္။ စာသင္ခန္းမ က်ယ္ႀကီးထဲမွာ တစ္ဦးကိုယ္တစ္ဦး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ခ်ဲ႕လင္႔လုပ္ၾကသည္။ ဒႆနပညာရွင္ၾကီးေတြရဲ႕ အိိုင္ဒီယာမ်ားကို လူငယ္ေတြ ဒီဘိတ္ လုပ္ၾကသည္။

Powered by Bullraider.com