ဘာျပဳလို႔လည္းမသိဘူး

                    

       မိမိအလိုကုိဖြင့္ဟဖို႔

       ခုႏွစ္ႏွစ္စဥ္းစားခဲ့တယ္

       အလိုရွိရာမေျပာလို႔

       အလိုရွိရာေျပာဖို႔

       ဘုရင္ႀကီးကတိုင္းျပည္တ၀က္ေပးတယ္

       အလိုရွိရာမေျပာျဖစ္ခဲ့ဘူး

       မိဖုရားေခါင္ႀကီးကိုေပးတယ္

       အလိုရွိရာမေျပာျဖစ္ေသးဘူး

       ခုႏွစ္ႏွစ္သာၾကာသြားတယ္မဖြင့္ဟျဖစ္ဘူး

       ေျပာမယ့္ေျပာေတာ့လည္း

       ဆူးေတြစူးလို႔တဲ့

       လႊာခ်င္းဖိနပ္ေလးတရံအလိုရွိပါသတဲ့

       သူေတာ္စင္မ်ားေျပာပါတယ္

       အဲသလိုတကယ္ရွိခဲ့ဖူးတယ္။

 

       ဘာျပဳလို႔လည္းမသိဘူး

       ကတီၱပါဖိနပ္ပါးေလးတရံရတယ္

       ကဗ်ာဆရာမ်ားေျပာပါတယ္

       ဖိနပ္ကေလးတရံရုံနဲ႔

       ဘာျပဳလို႔လဲမသိဘူး

       အရွည္အေ၀းႀကီးေတြေလွ်ာက္စဥ္းစားတယ္

       စင္ဒရဲလားေလးရဲ႕ေရႊဖိနပ္ကိုလည္းစဥ္းစားတယ္

       အဆာက်ယ္တဲ့အီမယ္ဒါမားကို႔စ္ရဲ႕ဖိနပ္အရံ၃၀၀၀ကိုလည္းစဥ္းစားတယ္

       ခ်ာလီခ်က္ပလင္စားျပတဲ့စစ္ဖိနပ္ကိုလည္းစဥ္းစားတယ္

       သမၼတကိုပစ္ေပါက္တဲ့သတင္းေထာက္ရဲ႕ဖိနပ္ကိုလည္းစဥ္းစားတယ္

       ဂႏီၵႀကီးပစ္ခ်ေပးလိုက္တဲ့ဖိနပ္ေလးတဖက္ဘက္ကိုလည္းစဥ္းစားတယ္

       သူေတာ္စင္ႀကီးရဲ႕လႊာခ်င္ဖိနပ္ေလးကိုလည္းစဥ္းစားတယ္

       တပ္မက္မႈေတြနဲ႔စင္က်ယ္မႈေတြကိုလည္းစဥ္းစားတယ္

       ခုႏွစ္ႏွစ္စာမ်ား လႊာပါးၿပီးစဥ္းစားေနဦးမွာလား

       ကဗ်ာဆရာမ်ားေျပာပါတယ္

       အဲသလိုတကယ္ရွိခဲ့ဖူးတယ္။

 

                                  ေနႏြယ္

                                  ၂၃.ဧၿပီ.၂၀၁၂   

 

 

 

Powered by Bullraider.com