ၾသစေၾတးလ်ား ဂရစ္ဖစ္တကၠသုိလ္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပဲြ

ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ Griffith University College ျဖစ္တဲ့ QIBT မွကုိယ္စားလွယ္ Mr.Ben Tinsley က ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္ေန႔ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ပညာေရးေဆြးေႏြးမယ္လုိ႔ YIUS ေက်ာင္းမွ သိရတယ္။

ပညာေရးေဆြးေႏြးပဲြကုိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူေတြနဲ႔ ဘဲြ႕ရၿပီးသူေတြ၊ မိဘေတြပါ အခမဲ့တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

Griffith တကၠသုိလ္ဟာ ကမာၻေပၚရွိ တကၠသုိလ္ေတြရဲ႕ အေကာင္းဆုံး Top 5% မွာပါဝင္တယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ Griffith တကၠသုိလ္မွာ Health ႏွင့္ Medical ဆုိင္ရာဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့တကၠ သုိလ္တစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ Griffith တကၠသုိလ္မွ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ စီးပြားေရးပ႐ုိဂရမ္ဟာ ႏုိင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံးတကၠသုိလ္ပ႐ုိဂရမ္ ၁၀၀ ထဲမွာပါဝင္တယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

ပညာေရးေဆြးေႏြးပဲြကုိ အေသးစိတ္ သိလုိရင္ YIUS ၆၅၂၃၁၁၊ ၆၅၂၂၉၇ ကုိဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေမာ္ဒန္သတင္းဂ်ာနယ္

အမွတ္ ၃၆၅၊ ၁၂ ဇူလုိင္လ၊ ၂၀၁၃

Powered by Bullraider.com