ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္ ၇၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ ICT ကြန္ဖရင့္ ရန္ကုန္၌က်င္းပမည္

https://www.engineersaustralia.org.au/sites/default/files/shado/Events/Conferences/ict2015-web-banner-674x265.jpg

ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္မည့္ ICT International Conference တြင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ICT ပညာရွင္ ၇၀ ေက်ာ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ICT ပညာရွင္ မ်ားပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ညီလာခံကုိ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္တုိ႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“အင္တာေနရွင္နယ္ ကြန္ဖရင့္မွာ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကုိ တက္ေရာက္ေလ့ လာႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ICT နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ICT နည္းပညာ ကုိ ဘယ္လုိ Application မွာသုံးမလဲ။ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ဘယ္လုိသုံးမလဲ။ နည္းပညာေတြ ဘယ္ လုိဖလွယ္မလဲဆုိတာေတြကုိ ဒီကြန္ဖရင့္မွာ ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ” ဟု ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ဒုတိယပါေမာ ကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ႏုိင္က ေျပာသည္။

အဆုိပါညီလာခံကုိ ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ အဓိကပံ့ပုိးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝိဇၨာ ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“အင္တာေနရွင္နယ္ ကြန္ဖရင့္မွာေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဌာနက စာတမ္းႏွစ္ေစာင္တင္ထားတယ္။ အဲဒီစာ တမ္းႏွစ္ေစာင္ကုိဖတ္မယ္။ ႏုိင္ငံတကာကလဲ စာတမ္းေတြဖတ္ၾကမယ္” ဟု ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ကြန္ ပ်ဴတာသိပၸံဌာနမွဴး တဲြဖက္ပါေမာကၡေဒါက္တာ စုိးျမျမလင္းက ေျပာသည္။

Democracy Today Daily

ေမလ (၁၃) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com