တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေရးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြ မြန္ျပည္နယ္တြင္က်င္းပ

http://www.unicef.org.au/getattachment/Act/Volunteer/Internships/Hands_555x220.jpg.aspx

ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေရးက႑တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ UNICEF မွဦးေဆာင္၍ ေမ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ မႏၲေလးရပ္ရွိ အတၱရံဟုိတယ္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးဦးစြာ UNICEF မွ Ms.Anne Cacile Vialle ကေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္း လင္းေျပာၾကားၿပီး UNICEF မွရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚေအးေအးထြန္း၊ ေဒၚမာ လာစန္းႏွင့္ ဦးသက္ႏုိင္တုိ႔က မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဗမာ၊ မြန္၊ ကရင္၊ ပအုိဝ္းစသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားေန ထုိင္မႈမ်ားျပားေၾကာင္း၊ မြန္ေဒသတြင္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပထမစကားမွာ ၎တို႔၏ မိခင္၊ ဖခင္တုိ႔၏ ဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိၾကေၾကာင္း၊ မြန္အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား မွာ မြန္စကားကုိသာ နားလည္ေျပာဆုိၾကေၾကာင္း၊ ၎ကေလးသူငယ္မ်ားအား ဦးစြာပညာသင္ၾကား လွ်င္ ကေလးသူငယ္ (ေက်ာင္းသား) မ်ားစာသင္ၾကားရလြယ္ကူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

ယခုအခါ မြန္ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစာေပကုိ သင္ၾကားခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္၍ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြန္ဘာသာစာေပကုိ သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္နီးစပ္ေသာ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း သင္ၾကားလ်က္ရွိရာ ၎ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကား ေပးပါက တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ယုံၾကည္မႈရရွိလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပိုမုိအေထာက္အ ကူျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

“မူလျမန္မာစာကုိ သူတုိ႔နားမလည္တဲ့ ျမန္မာစကားနဲ႔သင္ရင္ သူတုိ႔တတ္ဖုိ႔မလြယ္ဘူး။ မတတ္ေတာ့ ေက်ာင္းေနမေပ်ာ္ေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔နားလည္တဲ့ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ပဲ ျမန္မာစာေပေရာ၊ တုိင္းရင္း သားစာေပေရာ၊ ဒါ့အျပင္ တတိယဘာသာျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္စာကုိပါ စတင္သင္ၾကားေပးၿပီး ေနာက္ပုိင္း မွသာတုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားကုိ တျဖည့္ျဖည့္ေလွ်ာ့ခ်သြားရင္ ေရရွည္မွာအားလုံးတတ္ကၽြမ္းနား လည္သြားမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ကမၻာနဲ႔ရင္ေပါင္တန္းဖုိ႔ဆုိရင္ အဂၤလိပ္စာကလဲ အေရးႀကီးတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စုိးက ေျပာသည္။

ထုိ႔ေနာက္တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

Democracy Today Daily

ေမလ (၁၇) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com