အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အဂၤလိပ္စကား (၃)

အသံ၏ အႏၱရာယ္မ်ား

အသံထြက္ (pronuncing) ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား

အဂၤလိပ္စကားမွာ အသံ ၄၄ သံရွိတယ္။ အျခားဘာသာစကားေတြမွာေတာ့ ၂၅ သံနဲ႔ အသံ ၃၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္ပဲရွိတယ္လို႔ သိရတယ္။ အဂၤလိပ္စကားလံုးေတြဟာ အသံပိုင္းမွာ လွ်ာေနလွ်ာထားအေရးႀကီးတယ္။ အသံထြက္မမွန္ရင္ ျပႆနာတက္ႏိုင္တယ္။

အဂၤလိပ္စကားမွာ vowel sound အေနနဲ႔ ၃၃ သံရွိတယ္။ ခုမွအဂၤလိပ္စာကို စတင္ေလ့လာသူေတြ အေနနဲ႔ အသံထြက္ရတာ၊ နားေရ၀ေအာင္ေလ့လာရတာ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂရိ၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ စပိန္ေတြအေနနဲ႔ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ အဂၤလိပ္စာမွာ / i: / ဆိုတဲ့ အသံဟာ e ကို သံရွည္ဆြဲၿပီး ထုတ္ရတဲ့ အသံမ်ဳိးပါ။ (Heat) ဆုိရင္ e ကုိ သံရွည္နဲ႔ထုတ္ၿပီးဆိုမွ မွန္တယ္။ / I / ဆိုတာက hit လို စာလံုးမ်ဳိးေတြကိုထြက္ဖို႔ သံုးတယ္။ Heat နဲ႔ hit အသံ ထြက္ခ်င္းကြာတယ္။

ေရကို အပူေပးမယ္ “I’m going to heat the water” လို႔ေျပာရမယ့္ေနရာမွာ “I’m going to hit the water” ဆိုတဲ့အသံထြက္သြားရင္ ေရကိုအပူေပးတာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ ေရကို သြားၿပီး တူနဲ႔ထုတာျဖစ္သြားမယ္။

အသံထြက္မွန္ မမွန္ စမ္းၾကည့္ရေအာင္

အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ငံကလူေတြကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ စကားလံုးေတြ သြားဖတ္ခိုင္းရင္ ကိုယ္သိထား တာ၊ ကုိယ္အသံထြက္ေနတာနဲ႔ ကြာျခားတယ္ဆိုတာ သိသာလိမ့္မယ္။ အသံထြက္က တူတယ္ထင္ရေပမယ့္ မတူပါဘူး။ ၿပီးရင္ native speaker ကို ကိုယ္ထြက္တဲ့အသံ မွန္ မမွန္ျပန္နားေထာင္ေစသင့္တယ္။ ကဲ ဒီစာလံုးေတြကို မွန္ကန္ေအာင္ အသံထြက္ႏိုင္မယ္ ထင္ပါသလား။

sick, seek

sin, seen

ship, sheep

did, deed

chip, cheap

fill, feel

lip, leap

pill, peel

still, steal

အသံထြက္ၾကည့္ရတာ အဆင္မေျပရင္ သတိထားဖို႔လိုမယ္။

ဥပမာ sheet ဆိုတဲ့စကား မွားသြားရင္ ျပႆနာရွိတယ္။ Sheet ဆိုတာ အိပ္ရာခင္းကိုေျပာတာ။ Sheet လို႔ အသံထုတ္ရမယ့္ေနရာမွာ shit လို႔သြားထုတ္လိုက္မိရင္ မစင္ျဖစ္သြားၿပီး ႐ိုင္းပ်တဲ့အသံုးမ်ဳိးျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။

ဥပမာ နည္းနည္းေလာက္လိုခ်င္တယ္ piece ဆိုတဲ့ေနရာမွာ piss ဆိုတဲ့ အသံနဲ႔ သြားသံုးလိုက္ရင္ ေသးေပါက္ တာျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။

အေမရိကန္ေတြအတြက္ေတာ့ အဲဒီအသံအမွားဟာ ရယ္စရာျဖစ္သြားႏိုင္သလို ကိုယ့္ကိုလည္း စိတ္ပ်က္သြား ေစႏိုင္ပါတယ္။

ထြက္သင့္တဲ့အသံ                           မထြက္သင့္တဲ့အသံ

Beach (bi:tƒ)                             bitch (bitƒ)

Piece (pi:s)                                piss (pis)

Sheet (ƒi:t)                               shit  (ƒit )

အျခား vowel sound ေတြမွာလည္း ျပႆနာရွိႏိုင္တာေတြက

ထြက္သင့္တဲ့အသံ                           မထြက္သင့္တဲ့အသံ

Six      (siks)                               sex     (seks)

Fork    (fç:k)                               fuck    (f4k)

Folks   (fouks)                             fucks   (f4ks)

Fox     (f2ks)                               fucks   (f4ks)

Slot     (sl1t)                               slut     (sl4t)

Kirk     (kå:rk)                             cock   (k1k)

 Her     (hå:r)                               whore (hç:r)

Can’t   (kænt)                              cunt    (k4nt)

အဂၤလိပ္အသံမွာ /th / ဆိုတဲ့ (ø) နဲ႔ (Å) အသံကို ကြဲျပားစြာထြက္ဖို႔ အခက္ေတြ႔တတ္ပါတယ္။ အဲဒီ အသံကို သူတို႔ဆီမွာလည္း ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္မွ မွန္တယ္လို႔ဆိုတယ္။ ဒီ အသံထြက္ေတြဟာ အျခားဘာသာစကား ေတြမွာ မရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ထြက္ဖို႔ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ 

မွတ္ခ်က္

ေဇာ္ဂ်ီ font တြင္ phonatic sign မ်ားမရွိသျဖင့္ စာလံုးအမွန္မေပၚျခင္းကို ခြင့္လႊတ္ပါရန္

Powered by Bullraider.com