အေကာင္းဆံုးသင္ယူသူ

http://media.gettyimages.com/videos/shot-of-teapot-pouring-tea-into-clear-cup-against-grey-blue-back-drop-video-id177279380?s=640x640

တကၠသိုလ္ပါေမာကၡတစ္ဦးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းသို႔ ဇင္ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာေမးျမန္းရန္ ေရာက္ရွိလာသည္။

ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္က ပါေမာကၡႀကီးကို ႀကိဳဆိုၿပီး ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားေပးကာ လက္ဖက္ရည္ျဖင့္ ဧည့္ခံ သည္။

သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုး လက္ဖက္ရည္ စားပြဲတြင္ ထိုင္မိလိုက္ၾကသည့္အခါတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္က ပါေမာကၡ ႀကီးကို ခရားထဲမွ လက္ဖက္ရည္အား ငွဲ႔ေပးေလသည္။

ဆရာေတာ္သည္ လက္ဖက္ရည္ကို ငွဲ႔ေနရာ ခြက္ကျပည့္သြားသည္။ ဆရာေတာ္က ဆက္ၿပီး ငွဲ႔ကာ ေလာင္းထည့္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ပါေမာကၡႀကီးက ဆရာေတာ္ႀကီးအား

“ဆရာေတာ္ ခြက္ထဲမွာ လက္ဖက္ရည္ေတြ ျပည့္ေနပါၿပီဘုရား ရပ္ပါေတာ့” ဟုေျပာလိုက္သည္။

ဆရာေတာ္က ၿပံဳးလိုက္ၿပီး

“ျပည့္ေနရင္ ဆက္ထည့္လို႔ မရေတာ့ဘူးေပါ့”

“မွန္ပါတယ္ဘုရား”

“ေအး ခြက္လို ခံယူက်င့္သံုးသင့္တယ္။ ဒကာႀကီးမွာ ကိုယ့္အျမင္၊ ကိုယ့္အေတြးေတြအျပည့္ရွိေနတာ ဘုန္းႀကီးက ဘာေတြျဖည့္ထည့္လို႔ရေတာ့မွာလဲ။ ဇင္ဆိုတာ ျပည့္ေနတာေတြကို မျဖည့္ဘူး။ မျပည့္ေသးတာ ေတြပဲ ျဖည့္တယ္။ ဒကာႀကီးက ဇင္အေၾကာင္းကို နားလည္ေအာင္ေလ့လာခ်င္တာဆိုေတာ့ ဒကာႀကီးရဲ႕ ခြက္ထဲမွာ ရွိတာေတြကို အရင္ဆံုး ထုတ္ၿပီးၿပီလား။ ထုတ္ထားမွ ထပ္ျဖည့္လို႔ရမယ္။ မထုတ္ထားရင္ ထပ္ေလာင္းထည့္လို႔ မရေတာ့ဘူး”

“တပည့္ေတာ္ ေကာင္းစြာျမင္မိပါၿပီဘုရား”

(How to be a Good Learner)

Powered by Bullraider.com