ဘက္ႏွစ္ဘက္ ပုစၦာ

https://image.freepik.com/free-photo/man-solving-a-puzzle_1048-2937.jpg

ေမေမက ဝတၳဳစာအုပ္ဖတ္ေနသည္။ သမီးေလးက အနားသို႔ လာၿပီး အာ႐ံုပ်က္ေအာင္လုပ္ေနသည္။

“ေမေမ သမီးနဲ႔ လာကစားပါ”

“ေမေမ စာဖတ္ေနတယ္ေလ”

“သမီးလည္း ကစားခ်င္တယ္”

ေမေမက ေနာက္ဆံုးတြင္ စိတ္မရွည္စြာျဖင့္ သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို ယူလိုက္ၿပီး ထိုသတင္းစာထဲမွ တစ္မ်က္ႏွာျပည့္ ေျမပံုကို အစိတ္အပိုင္းေပါင္းမ်ားစြာ စုတ္ၿဖဲလိုက္ကာ သမီးေလးကို ေပးလိုက္သည္။

“သမီး အဲဒီ ေျမပံုကို အျမန္ဆံုး ျပန္ဆက္ႏိုင္ရင္ ေမေမနဲ႔ အျပင္ကို ထြက္လည္မယ္”

သမီးေလးက ေမေမစုတ္ၿဖဲေပးထားသည့္ အပိုင္းအစမ်ားကို ယူသြားၿပီး ခ်က္ခ်င္း ျပန္ဆက္ကာ လာျပန္ျပလိုက္သည္။

“ဟယ္ သမီးေလးက ျမန္လွခ်ည္လား။ ဘယ္လို လုပ္လိုက္တာလဲဟင္”

“ေမေမ၊ ေမေမ ၿဖဲလိုက္တဲ့ သတင္းစာရဲ႕ အေနာက္မ်က္ႏွာက လူႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္ႏွာျပည့္ေလ။ လူမ်က္ႏွာကို ပံုေဖာ္လိုက္ေတာ့ ေျမပံုျပန္ရတာေပါ့”

ေလာကတြင္ ဘက္ႏွစ္ဘက္ရွိႏိုင္သည့္ အျမင္ကို နားမလည္ဘဲ ကေလးမ်ားကို ျပႆနာ ေျဖရွင္းခိုင္းတတ္ သည္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ အခက္ဆံုးဟူ၍ ယူဆသည့္ ျပႆနာ ပုစၦာမ်ားသည္ တစ္ခါတရံ ကေလးေတြးျဖင့္ အလြယ္ဆံုး ျဖစ္ေနတတ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

(Two Side Puzzle)

Powered by Bullraider.com