Display # 
Title Author
ၿပီးေတာ့လည္း ၿပီးတာပါပဲ Written by တင္ညြန္႔
အမုန္းတရားမ်ား လႊင့္ပစ္ Written by တင္ညြန္႔
၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္မွ အမိေျမကို ျပန္ေရာက္ခဲ့သူ Written by တင္ညြန္႔
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း Written by တင္ညြန္႔
ေလးခြ Written by တင္ညြန္႔
အ႐ုပ္သံုး႐ုပ္ Written by တင္ညြန္႔
ကၽြန္ေတာ့္ေဖေဖ Written by တင္ညြန္႔
လက္ဦးဆရာ Written by တင္ညြန္႔
ဖရဲသီးမ်ိဳးဆက္ Written by တင္ညြန္႔
တန္ဖိုး Written by တင္ညြန္႔