၅ ခါ နားၿပီး ၅ ခါ ၾကည့္ပါ

ေလာကရဲ႕ မ်က္၀န္းအစံုတို႔
ခဏေလာက္ေတာ့ အၾကည့္ရပ္ေပးၾကပါ
ဒီမွာေလ ဒီမွာ
စစ္ေျပးဒုကၡသည္ တေယာက္
ေနစရာေပ်ာက္ေနသတဲ့။

ေလာကရဲ႕ ေသာတ သဒၵါ႐ံုအေပါင္းတို႔
ခဏေလာက္ေတာ့ နားစြင့္ေပးၾကပါ
ဒီမွာေလ ဒီမွာ
သူေတာင္းစား တေယာက္
ခြက္ေပ်ာက္ေနသတဲ့။

ေလာကရဲ႕ ေဖာဠဗၺာ႐ံုအေပါင္းတို႔
ခဏေလာက္ေတာ့ အထိရပ္ေပးၾကပါ
ဒီမွာေလ ဒီမွာ
ကေလး..ေလး တေယာက္
အေမေပ်ာက္ေနသတ့ဲ။

ေလာကရဲ႕ ဂႏၶာ႐ံုအေပါင္းတို႔
ခဏေလာက္ေတာ့ ႐ွဴျခင္းတန္႔ေပးၾကပါ
ဒီမွာေလ ဒီမွာ
အမယ္အို တေယာက္
သား..ေပ်ာက္ေနသတဲ့။

ေလာကရဲ႕ ရသ႐ံုအေပါင္းတို႔
ခဏေလာက္ေတာ့ လွ်ာလိတ္ေပးၾကပါ
ဒီမွာေလ ဒီမွာ
ကဗ်ာဆရာ တေယာက္
ႏိုင္ငံ...ေပ်ာက္ေနသတဲ့။

ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႔ အာ႐ံုငါးပါး
ခဏေလာက္ နားေပးၾကပါ
ဒါေလာက္ပါပဲ...ဒီေလာက္ေလးပါပဲ
အရပ္ကတို႔ရယ္။

ၾကခတ္

Powered by Bullraider.com