ခြပ္ေဒါင္းတို႔ ေက်ာင္းဆရာ

ထားရာေန ေစရာသြား၊
ႏြားမဟုတ္တဲ႔ ေက်ာင္းဆရာ။
ေရာက္ရာအရပ္ က်ရာတာ၀န္ ေက်ပြန္မယ္႔က်ား၊
ေတာေျပာင္းလည္း မေသပါ။

ေစတနာ အရင္းခံတာမို႔
ဒုကၡဟာ ခံျပင္းေပမယ့္၊
၀ါသနာ ထန္ျပင္း၊
မာန္တင္းလိ္ု႔ စာသင္ကာ။

ျမန္မာေျပ(ျပည္) ကမၻာမေၾက အေၾကာင္းေတြနဲ႔၊
ျပည္တခြင္ သာေစေၾကာင္းဟာမို႔
စာေတြသင္ အရာရာ ေကာင္းေစဖို႔
ခြပ္ေဒါင္းတို႔ ဆရာ။

ေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္
(ဒဂံုတကၠသိုလ္)

Powered by Bullraider.com