မိုးေျမမက

http://www.beliefnet.com/columnists/beginnersheart/files/2014/06/teacher-appreciation.jpg

٭ တုတ္ျဖင့္ၿခိမ္းၿခိမ္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ႀကိမ္းလည္း

စိမ္း႐ုပ္မဆင္၊ ေဒါသစင္သည္

ငယ္စဥ္တုန္းက ျမတ္ဆရာ။

٭ ဖ်င္ပင္နီၾကမ္း၊ တစ္ပတ္ႏြမ္းႏွင့္

ေက်ာင္းခန္းထဲဝင္၊ စာကုိသင္တုိင္း

အျမင္မေတာ္၊ ရွိခဲ့ေသာ္လွ်င္

ေၾကးေညႇာ္ညစ္ေထး၊ သုတ္သင္ေပးသည္

ၿငိမ္းေအးခ်မ္းျမ ငယ္ဆရာ။

٭ တစ္ေန႔ေသာခါ၊ ေက်ာင္းေတာ္မွာလွ်င္

ပညာရည္ခၽြန္၊ ဆုမြန္ႏွင္းရာ

ငါပထမ၊ ဆုကုိရေသာ္

ႀကီးစြဣေႁႏၵ၊ ထိန္းခဲ့ေလျငား

ရႊန္းေဝပီတိ၊ သည္းခုိက္ၿငိလ်က္

ငါ၏ဆံဖ်ား၊ ဖူးျပင္ပါးကုိ

အားရၾကဴေမႊး၊ ဆရာေထြးေသာ္

ေႏြးဖုိရင္လႈိက္၊ ပီတိခုိက္၍

ငါ၌မ်က္ရည္ က်ဖူးသည္။

٭ ယခုေတာ့ကာ၊ ငါ့ဆရာသည္

ဘယ္မွာဘယ္ဆီ၊ ေနရွာသည္ဟု

ငါသည္တိက်၊ မသိရေတာ့

ဆရာ့ရင္ခြင္၊ ပန္းဥယ်ာဥ္မွ

သန္႔စင္ခုိေမွး၊ ပန္းကေလးလွ်င္

ေမႊးၾကဴဘယ္သုိ႔၊ ဂုဏ္မခ်ဳိ႕ေၾကာင္း

ႏွစ္ၿမိဳ႕ဝမ္းသာ၊ ရွိစိမ့္ငွာလည္း

ငါ့မွာအခြင့္ မပုိင္လင့္ေတာ့။

٭ ေၾသာ္ . . . .

ေႏြဦးရြက္ဝါ၊ သုိ႔ပမာလွ်င္

ဆရာ့လြင္ေမ်ာ၊ ရွာသေလာဟု

လႈိက္ေမာရင္လွပ္၊ ေတြးႀကံလတ္ေသာ္

ျမတ္ဆရာေကာ၊ ဆရာေကာဟု

ဥၾသငွက္သြင္၊ ေျခဆန္႔ခ်င္လည္း

ငါ့တြင္ေတာင္လက္၊ မရွိခက္၍

ထိပ္ထက္လက္မုိး၊ ငါရွိခုိးသည္

မုိးေျမမက ဂါရဝ။

ဆုမြန္ရင္၌ ပန္ဆင္သ။

က်န္းခံ့ဆရာ သာေၾကာင္းပ။     ။

ျမတ္ဆရာ မဂၢဇင္း

၂၀၀၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com