ဆ​ရာ့​ရ​င​္ စိ​န​္​ၾ​ကဳတ္ထဲ​ဆီ​မွ

http://www.gembapantarei.com/chalk%20mark.jpg

٭ ဆရာ မရွိေခ်ဘူး

ၾကားေလသည့္ အခါကုိ၊

٭ တစ္ႏွစ္ခါ ျပန္ကာေတြ႕စဥ္၌

ေငြဆံပင္ ျဖဴေရာင္ေျပးပါ၍

ေဖြးခဲ့ကာ အသြင္အုိလည္း

ယခင္လုိ ကြမ္းယာဝါးပါလုိ႔

စကား တေဖာင္ေဖာင္ႏွင့္

ဟဲ့-အေကာင္ ဘယ္ဆီေရာက္သည္ဟု

ေငါက္သလုိ ဆရာ့စကားကုိ

ၾကားမိသလုိ၊

٭ ဟုိ . . . . ေရွးငယ္စဥ္ခါက

စာသင္ရာ ေျမျဖဴတစ္စရယ္ႏွင့္

တုိ႔ဘဝ ေရာင္စုံျခယ္တဲ့

ထုိအရြယ္ ထုိကာလဆီက

ဆရာ့ကုိ ငါ့ကုိလြမ္းပါ၍

လန္းခဲ့ဆည္ မ်က္ရည္ၾကားမွာလ

ဝုိးတဝါး ျမင္သလုိ

မအုိတဲ့ သူ႔အၿပံဳး။

٭ ကုိယ္တုိ႔မွာ ဆရာျဖစ္ေလေတာ့

ကုိယ္ခ်စ္ေပ စာသင္ေမြ႕ပါဘိ

ေခါင္းေလာင္းသံ တလြင္လြင္နဲ႔

အတန္းဝင္ စာသင္ေမြ႕ပါဘိ

ေန႔ ေန႔စဥ္ တို႔လက္တြင္းမွာလ

ဝင္းခဲ့သည့္ ေျမျဖဴတစ္ခဲရယ္က

ဆရာ့ရင္ စိန္ၾကဳတ္ထဲဆီမွ

ပုလဲလုိ ေႂကြကာက်ခဲ့တယ္

သည္းျမႏွလုံး။         ။

(ဆရာမ်ားသုိ႔ ကန္ေတာ့လ်က္)

ျမတ္ဆရာ မဂၢဇင္း

၂၀၀၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com