အျ​ဖဴ​ေ​ရာင္သေ​ကၤ​တမ်ား

http://crownedwithpurpose.com/wp-content/uploads/2011/06/canstockphoto4656743.jpg 

٭ ေစတနာႏွင့္

ေမတၱာထုိထုိ၊ ေတာင္ျမင္းမုိရ္သုိ႔

ႏႈိင္းဆုိဂုိဏ္းႏြယ္၊ ဘုရားႏွယ္ဟု

အဘယ္လမ္းေၾကာင္း၊ သက္ေမြးေက်ာင္းမွ်

ပုိေကာင္းဖုိ႔ရာ၊ မရွိပါတည့္

ဆရာမည္စြ၊ အာစရိယ

အျဖဴေရာင္၏ သေကၤတ။

٭ အျဖဴသက္သက္၊ ေမတၱာလက္မွ

ဆင္းသက္ပညာ၊ လုိလားစြာျဖင့္

သကာရည္ႏုိ႔၊ ခံယူစုိ႔မည္

အဖုိ႔ဘာဂ၊ လူ႔ဘဝကုိ

အလွစခန္း၊ ပန္းခင္းလမ္းမွ

ေလွ်ာက္လွမ္းေစအံ့၊ ေမွ်ာ္လင့္ငံ့ရင္း

ႀကံ့ႀကံ့ခုိင္ခုိင္၊ ဆီမီးတုိင္ေတြ

ၿမိဳင္ၿမိဳင္ထြန္းညႇိ၊ အလင္းျဖည့္ဟု

တပည့္ဘဝ ေက်ာင္းမွာစ

အျဖဴေရာင္၏ သေကၤတ။

٭ ေခါင္းေလာင္းသံျဖင့္

လြင့္ပ်ံ႕ေဝစည္၊ သာေမာသည္တည့္

ေနျခည္ဖ်န္းဆြတ္၊ အလင္းညႊတ္ေသာ္

တမြတ္ေကာင္းကင္၊ ခူးဟန္ျပင္စုိ႔

ၾကယ္စင္စခန္း၊ မလြတ္တမ္းဟု

ရြယ္မွန္းဆရာ၊ ေက်ာင္းမဟာသည္

ပညာျပည့္ဝႏွလုံးလွ

အျဖဴေရာင္၏သေကၤတ။         ။

ျမတ္ဆရာ မဂၢဇင္း

၂၀၀၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com