ခ်စ္ေတးကဗ်ာ

http://www.pyinnyartasaung.com/sites/default/files/magazine_0.png

ဟုိး …. ခပ္ေဝးေဝး၊ လွမ္းေမွ်ာ္ေငးေသာ္

မေသးမႀကီး၊ ပင္ကဗီြးတုိ႔

ကာဆီးရံထား၊ စည္း႐ုိးၾကားမွ

သစ္သားေက်ာင္းေဆာင္ငယ္ကေလး။

ဆရာဘဝ၊ ဤမွာစသည္

ေရာက္ရေတာရြာ သာသာယာ။

ေက်ာင္း၏အက်ဳိး၊ လြန္သယ္ပုိးသည္

ရပ္က်ဳိးေဆာင္ရွာ၊ ရြာလုံးပါ။

ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေလးစားၾကသည္

အစစပင္ အားနာခ်င္။

ဆရာအတတ္၊ ေက်ပြန္အပ္စြာ

မတတ္ပါ၍၊ အခက္ေတြ႕စဥ္

စာေတြ႕ေလ့လာ၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာက

ယူကာထုတ္ေပး စာအုပ္ေလး။

“ပညာတန္ေဆာင္”၊ မီး႐ွဴးေရာင္က

ဦးေဆာင္ညႊန္ျပ၊ ဆုိဆုံးမ၍

သင္ျပစီစဥ္ လြန္ေအာင္ျမင္

ေၾကာင္းရပ္ေထြေထြ၊ ႀကံဳေလသမွ်

စာတစ္စေရး၊ ပုိ႔သေဝျငား

“ဆက္ႀကိဳးစားပါ”၊ ခြန္အားျဖည့္စြမ္း

စာေပလမ္းေပၚ၊ ကုိယ္စြမ္းသမွ်

ေလွ်ာက္ၾကဖုိ႔တြက္ ျပန္ၾကားလ်က္။

ေၾသာ္ …..

ေျခာက္ဆယ္သက္တမ္း၊ မပ်က္လွမ္းဆဲ

တခမ္းတနား၊ မေထြျပားဘဲ

႐ုိးသားစြာပင္၊ ယဥ္ထက္ယဥ္ကာ

လွဆင္ေနရွာ၊ သူ႔႐ုပ္လႊာကုိ

ေတြ႕ကာသိကၽြမ္း၊ ဤေက်ာင္းခန္းႏွင့္

ေျခလွမ္းဝင္စ၊ ဆရာဘဝကုိ

တသသေတြး၊ ေအာက္ေမ့ေသးသည္

ခ်စ္ေတးမဆုံးႏုိင္ပါေခ်။

ပညာတန္ေဆာင္မဂၢဇင္း

ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com