ခြဲရမွာေၾကာက္သူမ်ား

https://www.eehealth.org/-/media/images/modules/blog/posts/fear-of-the-doctor.jpg

ကေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ား တစ္ေနရာသြားေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ခြဲရျခင္းကိုေၾကာက္ျခင္းသည္ ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ စိုးရိမ္စရာ အေနအထားတစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါ။ ကေလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သာမန္အဆင့္တစ္ဆင့္သာျဖစ္ပါသည္။

သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္တတ္သည္ကိုသိလွ်င္ ကုစားရ လြယ္ကူပါသည္။ သူတို႔ ခြဲရမည္ကို မေၾကာက္ ေအာင္၊ မငိုေအာင္၊ မစိုးရိမ္ေအာင္ ကုစားေပးႏိုင္ပါသည္။

ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သနည္း

၁။ မိဘက မခြဲသြားမီ သူတို႔စိတ္ထဲတြင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ပါသည္

၂။ ကေလးမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္ကို တေလးတစား နားေထာင္ေပးသင့္ပါသည္

၃။ သူတို႔ကိ အားေပးစကားေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္

၄။ သူတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးႏိုင္ပါသည္

၅။ တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္

၆။ ေၾကာက္စိတ္စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကို ခြဲျခမ္းပိုင္းစိတ္လိုက္ႏိုင္ပါသည္

၇။ သူတို႔ကို ပံုျပင္ေတြေျပာျပႏိုင္သည္၊ စာေတြဖတ္ခိုင္းႏိုင္ပါသည္

ဘယ္အခ်ိန္မွာ စိုးရိမ္တတ္ၾကသနည္း

ကေလးဘဝအေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ငိုေႂကြးျခင္း၊ ေဒါသူပုန္ထျခင္း၊ အတင္းတြယ္ကပ္ျခင္းစသည့္ အျပဳအမူ မ်ားသည္ က်န္းမာသည့္ အျပဳအမူမ်ား တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔တြင္ ခြဲခြာရမည္ကို ေၾကာက္စိတ္သည္ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ထိုအရြယ္မွသည္ ေလးႏွစ္သားအရြယ္ အထိ မိဘမ်ားကို သူတို႔ကို ထားသြားမည္ကို စိုးရိမ္တတ္ၾကသည္။

အေဖ သို႔မဟုတ္ အေမျဖစ္သူက ခြဲသြားမည္၊ အျပင္ထြက္သြားမည္ကို ကေလးတို႔ေၾကာက္ျခင္းမွာ သာမန္ သာျဖစ္သည္။ ကေလးမေျပာႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားပင္ မိဘမ်ား ရပ္ေဝးကိုသြားေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ စိုးရိမ္စိတ္ မ်ားျဖစ္ေပၚတတ္သည္။

မိဘမ်ား ခြဲသြားမည္ကို ေၾကာက္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းတြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ခြဲသြားရမည္ကို ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ သေဘာမတူညီေပ။ သူတို႔ခြဲခြာသြားမည္ကို ေၾကာက္ျခင္းအား မည္သို႔ကုစားေပးနိုင္ပါသနည္း။

ခြဲတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးပါ

သူတို႔ကို ငယ္စဥ္ကတည္းက အခ်ိန္ပိုင္းခန္႔ ပစ္ထားသင့္ပါသည္။ မိဘႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ ထားျခင္း၊ မျမင္ရသည့္ ေနရာတြင္ ထားျခင္း၊ အခန္းအတြင္းထားျခင္း စသည္ျဖင့္ ေလ့က်င့္သြားသင့္ပါသည္။

အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ထမင္းေကၽြးခ်ိန္သတိထား

ကေလးမ်ားသည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ခ်ိန္ႏွင့္ ဆာေလာင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ မိဘမ်ား ခြဲခြာသြားမည္ကို စိုးရိမ္တတ္ၾကပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခြဲခြာခ်ိန္ကို ထိုႏွစ္ခ်ိန္အား ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။

တာ့တာ သို႔မဟုတ္ သြားေတာ့မယ္ဆိုသည့္စကား ရင္းႏွီးပါေစ

ကေလးေတြကို တိတ္တိတ္ေလးထားသြားၿပီး ဝမ္းနည္းငိုေႂကြးခိုင္းျခင္းထက္ လက္ေလးေဝွ႔ျပတာမ်ိဳး၊ ပါးစပ္က တစ္ခုခုေျပာၿပီးသြားတာမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေစသင့္သည္။ ျပတင္းေပါက္က လက္ျပတာမ်ိဳး၊ ႏႈတ္ဆက္အနမ္းေလး ေပးတာမ်ိဳးကိုလည္း လုပ္တတ္ေစရန္ သင္ေပးၿပီး ခြဲခြာသင့္ပါသည္။

သူတို႔ကို မိသားစုႏွင့္ အျခားတစ္ဦးဦးၾကားထားၿပီးမွခြဲပါ

ကေလးကို ထားသြားမည္ဆိုလွ်င္ ငိုေနခ်ိန္ တစ္ဦးတည္း ထားသြားျခင္းထက္ သူတို႔အနီးတြင္ ကေလးထိန္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ားၾကားတြင္ ထားၿပီးမွ ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာသြားသင့္ပါသည္။

ခြဲခ်ိန္မွာ သူႏွင့္ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္သာ ရွိပါေစ

မိဘက အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ကိစၥတစ္ခုခုေၾကာင့္ သူတို႔ကို ခြဲထားခဲ့ရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔ေဘးတြင္ ရွိရမည့္ သူသည္ သူတို႔ႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး မ်က္ႏွာသိ သို႔မဟုတ္ အၾကာဆံုးလက္တြဲေနဖူးသူ တစ္ဦးဦးျဖစ္သင့္ပါသည္။ မိဘက ထားခဲ့သူမွာ သူတို႔ႏွင့္ မရင္းႏွီးသူျဖစ္ေနလွ်င္ သူတို႔ပိုၿပီး အားငယ္ႏိုင္ပါသည္။

မျဖစ္ႏိုင္တာ ကတိမေပးသြားပါႏွင့္

ကေလးကို ျပန္လာလွ်င္ မုန္႔ဝယ္လာမည္ေျပာသြားလွ်င္ မုန္႔ဝယ္လာပါ။ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကတိမ်ား မေပးသြား ေစလိုပါ။ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးကတိေပးပါ။ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္လာမည္ကို ေျပာၿပီးလွ်င္ တိက်စြာ ျပန္လာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မေျပာသည္မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဆံုး႐ႈံးေအာင္ မလုပ္သင့္ပါ။

သရဲကားေတြ မၾကည့္ခိုင္းပါႏွင့္

ကေလးကို မိမိ မရွိခ်ိန္တြင္ သရဲကားႏွင့္ ေၾကာက္စရာကားမ်ား တီဗီ သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုတြင္ မၾကည့္ခိုင္းသင့္ပါ။ ကေလးကို ထိန္းသူက ၿငိမ္လွ်င္ၿပီးေရာသေဘာျဖင့္ ေၾကာက္စရာ သရဲကားမ်ား ၾကည့္ခိုင္းျခင္းက ကေလး မ်ား၏ အားငယ္စိတ္ကို ပိုၿပီး ဆိုးရြားေစပါလိမ့္မည္။

မည္သို႔ကုစားႏိုင္သနည္း

(၁) ခြဲခြာရမည္ကို ေၾကာက္သည့္ သားသမီးအား မိဘကိုယ္တိုင္ ပညာေပးသင့္ပါသည္

(၂) သူတို႔ဘာေၾကာင့္ေၾကာက္သည္၊ ဘာေတြကို စိုးရိမ္ေနသည္ကို ေျပာခိုင္းၿပီး မိဘက ေလးစားစြာ နားေထာင္ သင့္ပါသည္။

(၃) ဘာေၾကာင့္ မိဘမ်ားသည္ အျပင္ကို သြားရမည္ကို သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပသင့္ပါသည္။

(၄) မိဘကို ခြဲခြာရမည္ကို ေၾကာက္ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမသြားခ်င္သလို ျဖစ္တတ္ သည့္ အျပင္၊ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္မ်ားႏွင့္ ကစားလိုမႈမရွိျခင္းမ်ားျဖစ္သြားလွ်င္ သတိထားသင့္ပါသည္။

(၅) လိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မိဘႏွင့္ ခြဲခြာရမည္ကိုေၾကာက္ျခင္း၊ မည္သို႔မွ် ထားခဲ့၍မရေလာက္ေအာင္ ျပႆနာျဖစ္ေနျခင္း၊ ဒုကၡေပးေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနလွ်င္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ဆရာဝန္တစ္ဦးဦးထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူသင့္ပါသည္။

သြားေတာ့မည္ဆိုလွ်င္

၁။ သူတို႔ကို မိဘကိုယ္တိုင္ တတ္ႏိုင္လွ်င္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးေပးျခင္းမ်ား လုပ္သြားသင့္ပါသည္။

၂။ သူတို႔ကို တစ္ခုခု စိတ္ဝင္စားစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးသြားသင့္သည္။

၃။ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးဆိုလွ်င္ ခြဲခြာရျခင္းေၾကာက္စိတ္ကို အျမန္ဆံုးကုစားႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းက သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ မိဘမ်ားကို ေခတၱေမ့ထားနိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုး အေပါင္းအေဖာ္မ်ားျဖစ္သည္။

၄။ ကေလးမ်ားကို လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းေစရန္၊ လူေတာထဲတိုးေစရန္ မ်ားမ်ား ေလ့က်င့္ေပး ထားသင့္သည္။

၅။ ကေလးကို အၿမဲတန္းအားေပးစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ခ်ီးက်ဴးျခင္း၊ တစ္ခုခုခိုင္းျခင္း၊ တာဝန္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခိုင္းသင့္ပါသည္။ ခ်ီးက်ဴးျခင္းသည္ သူတို႔ကို အေကာင္းျမင္ျခင္းႏွင့္ ရဲစြမ္းသတၱိမ်ားျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း မိဘမ်ား သတိျပဳသင့္ပါသည္။

(Ref: Separation Anxiety in Children, HelpGuide.org)

Powered by Bullraider.com