တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ တပ္နီေတာ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္

https://pbs.twimg.com/media/B98zXaCIEAAhh_c.jpg

အျပာေရာင္ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္ဝတ္လူငယ္မ်ားသည္ အနီေရာင္လည္စည္းမ်ားကို ပတ္ထားၿပီး၊ ၾကက္ေသြးေရာင္ ၾကယ္ပြင့္တစ္ပြင့္ပါသည့္ ဦးထုပ္ကို ေဆာင္းထားသည္။ သူတို႔သည္ ေဆာင္းရာသီ၏ ေအးျမသည့္ ရာသီဥတု ဒဏ္ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံၿပီး ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ ကြန္ဖူးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို လုပ္ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ကြမ္က်ိဳးနယ္၊ ဝမ္႐ွဴရီၿမိဳ႕ေလးအနီး ေက်းရြာေလးအနီးရွိ ေတာင္ကုန္းေပၚ တြင္ ယန္သာက်စ္ဟုေခၚသည့္ ထိုေက်ာင္းေလးကို ထူေထာင္ထားသည္။ ထိုေက်ာင္းေလးကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကတည္းက ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး “တပ္နီေတာ္မူလတန္းေက်ာင္း” ဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။

ထိုေက်ာင္းကို တ႐ုတ္တပ္နီေတာ္က ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မိသားစု သားသမီးမ်ား ပညာလာေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တပ္နီေတာ္အေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ ထက္ျမက္ေရးအတြက္ အေလးေပးသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

ကြန္ျမဴပါတီစိုးမိုးထားသည့္ တ႐ုတ္ႏိိုင္ငံအတြင္း ဦးေႏွာက္ေဆးေၾကာရန္ဆိုကာ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ား ထက္ ဤေက်ာင္းမ်ားက ပိုၿပီးအဆင့္ျမင့္သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ကေလးမ်ားကို တပ္နီေတာ္စိတ္ဓာတ္မ်ား ရွင္သန္ကိန္းဝပ္ေစေရးဆိုသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လူငယ္ဘဝကတည္းက ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ယန္သာက်စ္ေက်ာင္းတြင္ ပထမတန္းမွ စတုတၳတန္းအဆင့္အထိ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၃၆ ဦးရွိသည္။

ကြမ္က်ိဳးျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆံုးေဒသတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ထိုေဒသရွိျပည္သူမ်ားသည္ အေျခအေနေကာင္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလတြင္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး အတြက္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ရျခင္းမ်ိဳး ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ မရွိေတာ့ေပ။

ယမန္ႏွစ္ကအထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ တပ္နီေတာ္ေက်ာင္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ယေန႔တိုင္ ေတာ္လွန္ေရး သမားေဟာင္းႀကီးမ်ား၏ အမည္မ်ား ေပးထားၾကေသးသည္။

၁၉၃၀ ဝန္းက်င္တြင္ ယန္သာက်စ္ေက်ာင္းသည္ တပ္နီေတာ္ တပ္သားမ်ား ခိုေအာင္းနားေနခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္ သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲကာလတြင္ ကူမင္တန္တပ္ကို လိုက္လံတိုက္ထုတ္ခဲ့ရာ၌ နာမည္ေက်ာ္ သည့္ တပ္နီေတာ္တပ္သားမ်ား တပ္စြဲခဲ့ရာေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမိုင္းဝင္ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကသည္။

တပ္နီေတာ္ေက်ာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေက်ာင္းသင္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား တြင္ ျဖည့္စြက္သင္ၾကားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရး သီခ်င္းမ်ားကို ဆိုၾကရ သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမိုင္းအစဥ္အလာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဆြးေႏြးခိုင္းသည္။ ထို႔ျပင္ တပ္နီေတာ္သမိုင္းကိုလည္း သူတို႔ေလ့လာ ၾကရသည္။

ေက်ာင္းတြင္း၌ အပူေပးသည့္ မီးဖိုမ်ားမထား။ ေႏြးေစလိုလွ်င္ ကေလးမ်ားကို ေခတၱအနားေပးၿပီး ေသြးပူ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ခိုင္းသည္။ ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ ငါးမိနစ္နားၿပီး မ်က္လံုးကိုႏွိပ္ကာ အနားယူနည္းကို လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။

ေန႔လည္စာကို ေက်ာင္းတြင္ေကၽြးၿပီး တန္းစီကာ စားေသာက္ခန္းတြင္ ဗန္းကိုယ္စီကိုင္ၿပီး ထမင္းႏွင့္ ဟင္းမ်ားကို ယူၾကရသည္။ သူတို႔အတြက္ ဟင္းမွာ အာလူး၊ ပဲသီး၊ ၾကက္သားမ်ားျဖစ္သည္။ ထမင္းစားေနစဥ္ လံုးဝစကားမေျပာရ တိတ္ဆိတ္စြာ စားၾကရသည္။

ေတာင္ေပၚတြင္ေဆာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းမွ ေန႔စဥ္ကေလးမ်ားသည္ နာရီဝက္လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရသည္။ မိုးထဲ ေလထဲ ရႊံ႕ထဲတြင္လည္း လမ္းေလွ်ာက္ၾကရသည္။ ဆရာမ်ားက သူတို႔ကို အၿမဲသြန္သင္ေနသည့္ စကား တစ္ခြန္းရွိသည္။

“ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး၊ ကိုယ္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေကာင္းေအာင္လုပ္” ျဖစ္သည္။

ယန္သာက်စ္ေက်ာင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရး၊ တပ္နီေတာ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔၏ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံၿပီး ေတာ္လွန္ေရးသမားေလးမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေနေသာေက်ာင္းျဖစ္သျဖင့္ ထိုေက်ာင္းက ထြက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ မည္သို႔ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္မည္ကို အထူးေျပာစရာ လိုမည္မထင္ေပ။

ဆင္းရဲၿပီး ေက်ာင္းထားရန္ပင္ အခက္အခဲရွိေနေသာ ေဒသမ်ား၌ တပ္နီေတာ္ေက်ာင္းကို တက္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ဘဝကလည္း အလြန္ထူးျခားၿပီး ကံေကာင္းေသာဘဝမ်ားဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

(Source: AFP)

Powered by Bullraider.com