ကမၻာကေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ တ႐ုတ္ပညာေရး

http://static.atimes.com/uploads/2017/04/005-630x378-1492509147.jpg

၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တ႐ုတ္တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရသူေပါင္း ၈ သန္းရွိေၾကာင္း Asia Times သတင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။ ယင္းအခ်ိဳးအဆသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၀ ဆျမင့္တက္လာသည့္ သေဘာျဖစ္ သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဘြဲ႔ရသူမ်ားႏွင့္ ထက္ဝက္ခန္႔ ကြာျခားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ခန္႔ကို ျပန္ၿပီးေျခရာေကာက္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္က အားရစရာ ေကာင္းလွသည္မဟုတ္။ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားေလာက္သာ ပညာတတ္သည္ဆိုသည့္ စနစ္ကိုေျပာင္းလဲလိုက္ သည့္ သေဘာလည္း ေဆာင္ေနသည္။

ေျပာင္းလဲမႈသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ေလာက္ကတည္းက အစိုးရအေန ျဖင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္လာသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ဝင္ေက်ာင္းသားဦးေရက လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္။ သမိုင္းတြင္ေလာက္ သည့္ ပညာကိုစိတ္ပါဝင္စားသူ ဦးေရတိုးပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ တြန္းအားက တိုင္းျပည္တြင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းေရးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ အတတ္သင္လိုသူ ေက်ာင္းသားေတြက တိုးပြားလာသည္။ လိုအပ္ခ်က္ကို အစိုးရကထုတ္ျပန္သည္။ ပညာရွင္ေတြဘက္ကျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အားထုတ္သည္။ ထို႔ျပင္ အျခားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္လည္း ေလ့လာသင္ယူသူ ေက်ာင္းသားဦးေရမွာ သိသာစြာတိုးတက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူေတြ ပိုမ်ားလာသည္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေလ့လာ သင္ယူေနသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ စာေပႏွင့္ ဥပေဒပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားေတြက အြန္လိုင္းေပၚတက္ၿပီး သမိုင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရွာရအခက္ဆံုးႏွစ္အျဖစ္ ေရးသားေဝဖန္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုစဥ္ကတည္းက အလုပ္အကိုင္ ခက္ခဲ လာသည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကထက္ ဘြဲ႔ရဦးေရက တစ္သန္းပိုလာသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးမွာ ဆက္ၿပီး ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ MyCOS သုေတသနအဖြဲ႔၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ဘြဲ႔ရထားသူ ဦးေရ၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ အလုပ္ရသည္ဟုဆိုသည္။ ဘြဲ႔ရၿပီး ၆ လ တိုင္သူတို႔ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြမရႏိုင္သည့္အေနအထားကို ျဖစ္ေနသည္။

ဘြဲ႔ရလူငယ္ေတြက အခ်ိန္ပိုင္းအျပင္၊ လစာနည္းအလုပ္၊ ရရာအလုပ္ေတြ ဝင္လုပ္ၾကသည္။ ဘြဲ႔ရၿပီး ၆ လ အတြင္း ရရာအလုပ္ကို ဝင္လုပ္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ပညာတတ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လစာမွာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား၏ လစာဝင္ေငြထက္ပင္ နည္းေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

သမိုင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ စာေပဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဘြဲ႔ရလာသူမ်ားသည္ လစာအလြန္နည္းၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းလည္း အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ၿပီး ေက်ာင္းထြက္ကာ အလုပ္ လုပ္ေနသူမ်ား ေလာက္ပင္ လူမႈေရးဘာသာရပ္ႏွင့္ ဘြဲ႔ရသူမ်ားက လစာမေကာင္းျဖစ္ေနသည္။ ၿမိဳ႔ေနလူတန္းစားမ်ားအဖို႔ အခ်ိန္မ်ားမ်ားဆင္း၊ လုပ္ခနည္းနည္းရဆိုသည့္ သံသရာက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကေသးသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

အင္ဂ်င္နီယာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးလာသူမ်ားမွာ အားလံုးထဲတြင္ ဝင္ေငြ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေနၾကသည္။ လုပ္ငန္းတိုင္းကလည္း ထိုဘာသာရပ္မ်ားကို ဦးစားေပးေခၚေနေသာေၾကာင့္ ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္သည့္ ႏွင္းဆီခိုင္ေလးေတြလိုျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အိုင္တီပညာရွင္ေတြက ပိုၿပီး မ်က္ႏွာ ပြင့္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ထိပ္တန္း အလုပ္ ငါးခုတြင္ အိုင္တီက ထိပ္ဆံုးတြင္ ေနရာယူ ထားသည္။

အစိုးရက ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ကို တ႐ုတ္ျပည္မွာ လုပ္သည္ဆိုသည့္ႏွစ္ျဖစ္ရမည္ (Made in China 2025) ဆိုသည့္ စီမံခ်က္ျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းခ်ေပးထားသည္။ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ ထုတ္သမွ်သည္ တ႐ုတ္ကျဖစ္ရမည္ ဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္က ပညာရွင္ေတြကို ေမြးထုတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္က အိုင္တီသာ မဟုတ္၊ စက္ပစၥည္းဆိုင္ရာ တီထြင္မႈမွန္သမွ်ကိုလည္း သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

တ႐ုတ္ေတြ အင္ဂ်င္နီယာလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသည္။ အိုင္တီကို အသည္းအသန္လိုက္ေနသည္။ ဉာဏ္ရည္တု (AI) ေနာက္ကို တစ္ေကာက္ေကာက္လိုက္သည္။ တ႐ုတ္သည္ လူဦးေရ၊ ဉာဏ္စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ ကမၻာ့စက္႐ံု ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ေနသည္။ Made in China သည္ ကမၻာကိုသာမက ပညာေလာကကိုပါ စိုးမိုး ၿခိမ္းေျခာက္လာေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာသည္။

(Ref: Inside the world’s largest higher education boom, Katherine Stapleton)

Powered by Bullraider.com