ေဆးဖက္ဝင္ ႀကိတ္မွန္ပင္ေလးမ်ား

http://www.missouriplants.com/Whiteopp/Eclipta_alba_plant.jpg

ႀကိတ္မွန္ပင္ေလးမ်ားဟာ Compositae (Asteraceae) (ေခၚ) ေနၾကာမ်ဳိးရင္းဝင္ျဖစ္ၿပီး ႐ုကၡေဗဒ အမည္မွာ Eclipta alba (L) Hassk ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိ Trailing Eclipta,ink plant ဟုေခၚပါ တယ္။

ႀကိတ္မွန္ပင္မ်ားတြင္ အျဖဴ၊ အဝါ၊ အနက္ဟူ၍ သုံးမ်ဳိးခန္႔ရွိေသာ္လည္း အနက္မ်ဳိးမွာ လြန္စြာရွားပါးၾက ပါတယ္။ အပြင့္အျဖဴအပင္မွ ပြင့္ဖတ္အျဖဴေလးမ်ား ေႂကြက်ၿပီးေနာက္ အသီးခြက္တြင္ အညိဳအနက္ ျဖစ္လာသည္ကုိ ႀကိတ္မွန္နက္ဟုလည္း ယူဆၾကပါတယ္။ ႀကိတ္မွန္ပင္မ်ားဟာ အေလ့က်ေပါက္ပင္ မ်ဳိးျဖစ္ကာ ျမန္မာျပည္ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မုိးမ်ားေသာအ ရပ္ေဒသမ်ားမွာ ေပါင္းပင္ကဲ့သုိ႔ ေပါက္ေရာက္ၾကပါတယ္။

(အပင္၏ပုံသ႑ာန္) တစ္ႏွစ္ခံ ပင္ေပ်ာ့ငယ္မ်ဳိးျဖစ္ကာ ၁၈ လက္မေက်ာ္ထိျမင့္ၿပီး ေထာင္မတ္၍ ေပါက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ခရမ္းညိဳေရာင္ရွိေသာ ပင္စည္႐ုိးတံေပၚတြင္ ေသးငယ္ေသာ အေမႊးၾကမ္းေလး မ်ား ပါရွိေနပါတယ္။

(အရြက္၏ပုံသ႑ာန္) ရြက္ဆုိင္ထြက္ၿပီး ရွည္ေမ်ာေမ်ာ လွံစြပ္ပုံျဖစ္ပါတယ္။ ရြက္ထိပ္ခၽြန္၍ ရြက္ရင္း သြယ္ၿပီး ရြက္ညႇာမွာ အလြန္တုိပါတယ္။ အရြက္၏ အထက္ႏွင့္ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အေမႊးအႀကိဳင္ကေလးမ်ား ပါရွိၾကပါတယ္။ ရြက္နားပတ္မွာ ေခြးသြားစိတ္က ေလးမ်ား ပါရွိၾကပါတယ္။

(အပြင့္၏ပုံသ႑ာန္) ပန္းခုိင္ထိပ္တြင္ ေသးငယ္ေသာ အပြင့္ကေလးမ်ားစုေပါင္း၍ တစ္ပြင့္တည္းကဲ့ သုိ႔ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပန္းပြင့္မွာ ေခါင္းေလာင္းပုံသ႑ာန္ျဖစ္ကာ သူရွင္သန္ေပါက္ေရာက္ရာ ေရေျမသ ဘာဝေပၚတူမည္၍ ပန္းပြင့္၏အေရာင္မွာ အျဖဴ (သုိ႔) အဝါေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္ခံရြက္ႀကီး၍ ထင္သာ ျမင္သာရွိလွပါတယ္။ တပုိ႔တြဲႏွင့္ တေပါင္းေလေတြမွာ အပြင့္ပြင့္ေလ့ရွိပါတယ္။

(ႀကိတ္မွန္ပင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး) အပင္တစ္ပင္လုံး (ပၪၥငါးပါး) ေဆးဖက္ဝင္ၿပီး အရြက္ကပုိ၍ ေဆးစြမ္း ထက္ျမက္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ေဆးက်မ္းမ်ား၏ အဆုိအရ ႀကိတ္မွန္ရြက္သည္ ပူ၏၊ ေခၽြးထြက္ေစ၏။ ေလ နာ၊ သလိပ္နာတုိ႔ကုိ ႏုိင္၏။ ေသြးကုိတက္ႂကြေစ၏။ ဆံပင္ကုိနက္၍ သန္စြမ္းေစ၏။ ဆံပင္ရွည္ေစ၏။ ေလ၊ သလိပ္ သည္းေျခႏွင့္ယွဥ္၍ျုဖစ္ေသာ အနာမ်ဳိးတို႔ကုိႏုိင္၏။ အားကုိျဖစ္ေစ၏။ ဓာတ္တုိ႔ကုိ ေျပာင္းေစ၏။ အသက္ရွည္၏၊ မ်က္စိေရာင္ျခင္းႏွင့္ အနာေရာင္တင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေပ်ာက္ေစ၏။ မ်က္စိ အေရာင္ကုိေတာက္ေစ၏။ သြားကုိခုိင္ေစ၏။ လိပ္ဥေရာင္၊ ေခ်ာင္းဆုိး၊ ပန္းနာ၊ သမင္ျဖဴ၊ ဝါ၊ အေရျပား ယားယံျခင္း၊ မ်က္စိမျမင္၊ ကာလသားေရာဂါ၊ အဆိပ္ေရာဂါတုိ႔၌လည္း သုံးရ၏။ အေရျပား အနီျပင္ထ ျခင္း၊ ဝက္သက္၊ မီးေလာင္နာတုိ႔ကုိ ကုသရာတြင္ အသုံးဝင္၏။ အသည္းကုိအားျဖစ္ေစသည့္အတြက္ အသည္းအားေဆးမ်ား ေဖာ္စပ္ရာတြင္ထည့္သြင္းအသုံးျပဳ၏ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အိႏိၵယေဆးက်မ္းမ်ားတြင္ bhangra, bhringaraj, bhringraja ဟူ၍ အသံထြက္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခၚေဝၚ ေလ့ရွိၾကၿပီး ၎အပင္သည္ ခါး၏၊ ပူ၏၊ အနံ႔ အရသာစူး၏၊ အာခံတြင္းကုိေျခာက္၏။ အိႏိၵယ႐ုိးရာ ကုထုံးမ်ားအတြက္ လြန္စြာအသုံးတည့္၏။ အပင္ထဲတြင္ပါရွိေသာ petroleumether ဓာတ္က ဆံပင္ နက္ေစ၍ဆံပင္သန္ေစ၏။ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ဂုဏ္သတၱိရွိၿပီး ပုိးအဆိပ္တုိ႔ကုိပယ္တတ္၏။ ခႏၶာကုိယ္ hissamine ဓာတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတ္မတည့္သည္ကုိ သက္သာေစေသာသတၱိရွိ၏။ ဘက္တီး ရီးယားပြားေနသည္ကုိ ဟန္႔တားႏုိင္၏။ တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ အေအးမိေရာဂါ၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ား ကုသရာတြင္လည္း အာနိသင္ရွိ၏။ carbon terachoride ျဖင့္ အသည္းေရာင္ျဖစ္ေစေသာ hepatitis ေရာဂါကုိသက္သာေစ၏။ အျခားေဆးဖက္ဝင္အမယ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီးေပါင္းစပ္ေဆးဖုံ အျဖစ္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳၾက၏။ ေသြးအားတုိးေဆးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေသြးတိတ္ေဆးအေန ျဖင့္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳႏုိင္၏။ ႂကြက္မ်ားအားစမ္းသပ္ခ်က္အရ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး မေတြ႕ရွိရေပ ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

(၁)     အပင္တစ္ပင္လုံး (ပၪၥငါးပါး) ျပဳတ္ရည္ကုိ အားတုိးေဆးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အသည္းေရာင္ ေရာဂါႏွင့္ အေရျပားေရာဂါကုေဆးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အသုံးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။်

(၂)     အျမစ္ပါမက်န္ အပင္တစ္ပင္လုံးကုိႀကိတ္၍ ရရွိလာေသာ သတၱဳရည္ႏွစ္စက္ခန္႔ကုိ ပ်ားရည္ႏွင့္ ေရာ၍ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားကုိ တုိက္ေကၽြးေပးျခင္းျဖင့္ ႏွာေစးေခ်ာင္းဆုိးေရာဂါတုိ႔ကုိ ေပ်ာက္ကင္း ေစပါတယ္။

(၃)     ဆံပင္က်န္းမာေရးအတြက္ ႀကိတ္မွန္ပင္ကုိ ေအာက္ပါနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္တုိ႔ျဖင့္ အသုံးျပဳ ႏုိင္ပါတယ္။

(က)    ဆံပင္ေပါက္မႈကုိ အားေပးသည့္အျပင္ ဆံပင္ကုိနက္ေမွာင္သန္စြမ္းေစပါတယ္။ အပင္တစ္ပင္ လုံးကုိ ႀကိတ္ေခ်၍ ရလာေသာသတၱဳရည္ကုိ ဆံပင္နက္ဆုိးေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ၎အ ရည္ျဖင့္ ဦးေရျပားကုိႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း ဆံပင္သန္စြမ္းေစပါတယ္။

(ခ)     ကြမ္းရြက္၊ ႀကိတ္မွန္ရြက္၊ ျမင္းခြာရြက္၊ ေထာလပတ္ရြက္၊ လက္ဖက္ပုပ္ႏွင့္ ဆီးျဖဴသီး စတဲ့ ေျခာက္မ်ဳိးကုိ အေလးခ်ိန္ပမာဏ ဆတူေရာေထာင္း၍ ႀကိတ္ေခ်ပါ။ ရလာသည့္ ၎ေျခာက္မ်ဳိး၏အ ရည္ကုိ အုန္းဆီစစ္စစ္ႏွင့္ ဆတူေရာစပ္၍ အညိဳေရာင္ဖန္ပုလင္းသန္႔သန္႔ထဲမွာ ထည့္သိမ္းၿပီး ေန႔စဥ္ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ မၾကာမီဆံသားမ်ား နက္ေမွာင္ေတာက္ေျပာင္လာပါလိမ့္မယ္။ ၎ဆံပင္နက္လိမ္း ေဆးဆီလိမ္းရင္း တေရာ္ကင္ပြန္သီးတို႔ျဖင့္ ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးပါ။ ေခါင္းမေလွ်ာ္မီ တစ္ရက္ႀကိဳ၍ ည ဘက္မွာဆံပင္နက္အုန္းဆီကုိ မ်ားမ်ားလိမ္း၍အိပ္ၿပီး နံနက္မွာေခါင္းေလွ်ာ္ပါ။ ၎ဆံပင္နက္အုန္းဆီ ကုိ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အရြယ္မတုိင္မီ ဆံပင္ျဖဴသူေရာ၊ ဇရာေၾကာင့္ဆံပင္ျဖဴသူမ်ားအတြက္ပါ ဆံသား ႏွင့္ဦးေရတုိ႔ကုိ က်န္းမာေစၿပီး ဆံပင္ေတြ နက္ေမွာင္လာေစႏုိင္ပါတယ္။

(ဂ)     ႀကိတ္မွန္ရြက္ႏွင့္ ႏွမ္းနက္တုိ႔ကုိ ဆတူေရာကာ အမႈန္႔ျပဳၿပီး ႏြားႏုိ႔ႏွင့္အၿမဲမွီဝဲ ေသာက္သုံးေပး ျခင္းျဖင့္ အနာေရာဂါမ်ားကင္းစင္၍ အသက္ရွည္ကာ ဆံပင္မ်ားနက္ေမွာင္လာေစႏုိင္ပါတယ္။

(ဃ)    ႀကိတ္မွန္ရြက္၊ မန္က်ီးသီး၊ ဆီးျဖဴသီးတုိ႔ကုိေရာၿပီး ညက္စြာႀကိတ္၍ မွီဝဲစားသုံးျခင္းျဖင့္ ဆံပင္ ကၽြတ္ျခင္းႏွင့္ ထိပ္ေျပာင္ျခင္းတုိ႔ သက္သာလာၿပီး ဆံပင္ျပန္ေပါက္လာပါလိမ့္္မယ္။

(၄)     အရြက္ကုိ ေခ်ာင္းဆုိး၊ ေခါင္းကုိက္ေရာဂါ၊ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ထိပ္ေျပာင္ေမႊးကၽြတ္ေရာဂါ၊ အႀကိတ္နာ၊ မီးယပ္ထိန္ျခင္းႏွင့္ ကာလသားေရာဂါမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္သလုိ၊ ေခၽြးေပါက္ဖြင့္ေဆး၊ အနာအုံေဆးႏွင့္ ဖန္ေဆး (အနာသန္႔စင္ေဆး) အျဖစ္လည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

(၅)     ႀကိတ္မွန္ရြက္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ကုိ ေနရိပ္ထဲမွာ အေျခာက္လွန္း၍ အမႈန္႔ေထာင္းပါ။ ထုိအမႈန္႔ႏွင့္ ႏြားႏုိ႔ကုိတစ္လတိတိေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ယုိင္နဲ႔ေနေသာသြားမ်ားလည္း ခုိင္မာလာေစပါ တယ္။ တစ္ႏွစ္ေသာက္ခဲ့ပါက မ်က္စိကန္းေနသူမ်ားလည္း အျမင္သန္ႏုိင္ပါတယ္။ ဆြံ႕အေနေသာသူ မ်ားပင္ စကားေျပာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ နားပင္းသူမ်ား အသံၾကားလာပါလိမ့္မယ္။

(၆)     ႀကိတ္မွန္ပင္ အစုိတစ္ပင္လုံးကုိ ညက္ညက္ႀကိတ္ေခ်ၿပီး ႏွမ္းနက္၏အဆီ (ႏွမ္းနက္ဆီ) ျဖင့္ ခ်က္ကာ ကုိယ္ေရျပားေရာဂါ အႏူစြဲျခင္းမ်ားကုိ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

(၇)     ႀကိတ္မွန္ရြက္ သတၱဳရည္ႏွင့္ ပင္စိမ္းရြက္ သတၱဳရည္တုိ႔ကုိဆတူေရာ၍ တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ မီးေလာင္နာေပၚတြင္ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အပူေလာင္ျခင္း လုံးဝေပ်ာက္ကင္းေစ႐ုံသာမက အမာရြတ္ လုံးဝမက်န္ေစေတာ့ေပ။

(၈)     ႀကိတ္မွန္ရြက္ႏွင့္ ေခြးေသးပန္းရြက္တုိ႔ကုိ ရွိန္းခုိအနည္းငယ္ထည့္ႀကိတ္၍ ရလာေသာထုိေဆး ရည္အႏွစ္တုိ႔ကုိ -

- (က)  ကေလးႏွာပိတ္ျခင္းအတြက္ ငယ္ထိပ္မွ ႏွာေခါင္းအထိဆြဲခ်ေပးပါ။

- (ခ)   ေက်ာပူ၊ ေခါင္းပူ၊ ခၽြဲထျခင္းအတြက္ ငယ္ထိပ္ေပၚတြင္ ပါးပါးလိမ္းေပးပါ။

- (ဂ)   ကေလးအေညႇာ္မိ၊ သန္ထ၊ သန္ဝမ္းသြား၊ ေက်ာက္ဝက္သက္၊ ေရေက်ာက္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ မိခင္ႏုိ႔ရည္ျဖင့္ ေဖ်ာ္ၿပီးတုိက္ေပးပါ။

(၉)     မီးယပ္ေသြးငုပ္ျခင္းအတြက္ အရြက္ကုိ ထန္းလ်က္အနက္ေရာင္ျဖင့္ သုံးခြက္တစ္ခြက္တင္ ႀကိဳ၍ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ရာသီေသြးေပၚလာေစႏုိင္ပါတယ္။ သားဖြားၿပီးေနာက္ သားအိမ္ကုိက္ခဲျခင္း ကုိလည္း ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

(၁၀)   ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ား ႏုိ႔ရည္ခမ္းျခင္းအတြက္ ႀကိတ္မွန္ရြက္ကုိ ဟင္းခါးခ်က္၍ ေသာက္ေပးပါ။

(၁၁)   အေရျပားေပၚတြင္ ေရယုန္ႀကီးနာျဖစ္ပါက ႀကိတ္မွန္ပင္၏ အျမစ္ႏွင့္ နႏြင္းမႈန္႔တုိ႔ကုိ ေရျဖင့္ ေသြး၍ေန႔စဥ္ လိမ္းက်ံေပးပါက ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ပါတယ္။

(၁၂)   ႀကိတ္မွန္ရြက္၊ ႏွမ္းနက္ႏွင့္ ဆီးျဖဴသီးေျခာက္ကုိ အေလးခ်ိန္တူယူ၍ အေလးခ်ိန္သုံးဆ သၾကားကုိထည့္ေရာ၍ အမႈန္႔ျပဳလုပ္ၿပီး ေန႔စဥ္မျပတ္ မွီဝဲစားသုံးျခင္းျဖင့္ သက္ရွည္က်န္းမာ၍ အုိေသာ အျဖစ္မွ ေႏွးပါလိမ့္မယ္။

(၁၃)   ႀကိတ္မွန္ပင္ အျမစ္ႏွင့္နႏြင္းကုိ အရြယ္အစားအညီအမွ် အမႈန္႔ေထာင္းၿပီး လိမ္းေပးပါက လိပ္ ေခါင္းေရာဂါ ေပ်ာက္ပါတယ္။

(၁၄)   ကာလသားေရာဂါအတြက္ ေရွးတုိင္းရင္းသမားေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေဆးေဖာ္နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိတ္မွန္ရြက္၊ ၾကစုသီး၊ သစ္ဆိမ့္သီး၊ ႏွပ္ခ်ဳိျမစ္၊ ေၾကးနီမႈန္႔၊ သံမႈန္႔တုိ႔ကုိ အညီအမွ်အေလးခ်ိန္ယူ၍ မႈန္႔ညက္ေအာင္ေထာင္းၿပီး အနာရွိရာလိမ္းပါက ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

(၁၅)   အက်ိတ္ေရာဂါအတြက္ ပင္စိမ္းရြက္၊ ေရြးျဖဴရြက္၊ ဗုံလုံခါးရြက္တုိ႔ကုိ အညီအမွ်စီယူ၍ ၎ပမာ ဏ၏သုံးဆမွ်ပုိေသာ ႀကိတ္မွန္ရြက္သတၱဳရည္တြင္ေရာ၍ ႀကိတ္ၿပီး အေတာင့္လုပ္ထားပါ။ ၎အ ေတာင့္ကုိ ဆန္ပုန္းရည္ျဖင့္ေရာၿပီးလိမ္းပါက အက်ိတ္ေရာဂါမ်ားကုိ လ်က္ျမန္စြာ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါ တယ္။

(၁၆)   ေနပူထဲအထြက္မ်ား၍ ေခါင္းအုံး၊ ေခါင္းခဲကုိက္ျခင္းအတြက္ ႀကိတ္မွန္ရြက္သတၱဳရည္တြင္ ဆိတ္ႏုိ႔ကုိဆတူယူေရာၿပီး ေနေရာင္ေအာက္တြင္ လွမ္းပါ။ ပူေႏြးေႏြးရွိလာေသာအခါ ႐ွဴ႐ႈိက္ေပးပါက ထုိေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

(၁၇)   အသားဝါေရာဂါအတြက္ ႀကိတ္မွန္ရြက္ သတၱဳရည္ကုိ ျငဳပ္ေကာင္းမႈန္႔ေရာ၍ နံနက္ေစာေစာ တြင္ ဒိန္ရည္ျဖင့္ေသာက္ပါ။ ခုႏွစ္ရက္တိတိဆက္ေသာက္ပါက ေပ်ာက္ကင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ (သုိ႔) အသည္းေရာင္အသားဝါႏွင့္ အသည္းႀကီးျခင္းအတြက္ကိုလည္း ႀကိတ္မွန္ပင္ကို ႀကိတ္၍ရလာေသာ သတၱဳရည္ စားပဲြတင္ဇြန္းႏွစ္ဇြန္းကုိ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အသက္ခ်မ္းသာရာရေစပါတယ္။

(၁၈)   ျပဒါးအဆိပ္သင့္ေရာဂါအတြက္ ႀကိတ္မွန္ရြက္သတၱဳရည္၊ ေပါက္ပန္းျဖဴရြက္သတၱဳရည္၊ ေဆာ္ဒါ မႈန္႔တုိ႔ကုိ ဆန္ပုန္းရည္ျဖင့္ေရာၿပီး တစ္ေန႔သုံးက်ပ္သားခန္႔ ေသာက္ေပးပါက ျပဒါးမ်ားသည္ က်င္ငယ္ (ဆီး) မွ သက္ဆင္းေပ်ာက္ကင္းပါမယ္။

(၁၉)   အဝလြန္၊ အဆီပုိေနသူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တြင္ ႀကိတ္မွန္ရြက္သတၱဳရည္ျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ လိမ္းေပးပါ။ ေျခာက္လတုိင္ေအာင္ ဇြဲရွိရွိျဖင့္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မ်ားျပားေနေသာအဆီ မ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားၿပီး အဆီက်ိတ္မ်ားလည္း ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ပါတယ္။

(၂၀)   ကေလးငယ္မ်ား စအုိဝတြင္ တုတ္ယားယံျခင္းအတြက္ ႀကိတ္မွန္ရြက္သတၱဳရည္ကုိ စအုိဝ၌ သုံးႀကိမ္ (သုိ႔) ေလးႀကိမ္လူးေပးပါက ပုိးမ်ားက်ဆင္းလာပါလိမ့္မယ္။

(၂၁)   ႀကိတ္မွန္ပင္တစ္ပင္လုံးကုိယူ၍ အရိပ္တြင္ေသြ႕ေစကာ အမႈန္႔ျပဳ၍ ထုိအမႈန္႔ျဖင့္ အေလးခ်ိန္တူ ႀတိဖလအမႈန္႔ေရာစပ္ပါ။ ထုိႏွစ္မ်ဳိးလုံး၏အေလးခ်ိန္ျဖင့္ညီမွ်ေသာ သၾကားအေလးခ်ိန္ကုိယူၿပီး အမႈန္႔ ျပဳေရာစပ္၍ ၎အမႈန္႔ သုံးမတ္သားကုိ မွီဝဲစားသုံးျခင္းျဖင့္ အစာမေက်ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ျခင္းႏွင့္ ေသြး အားနည္းေရာဂါတုိ႔ ေပ်ာက္ကင္းလာပါလိမ့္မယ္။

(၂၂)   ႏုိင္ငံတကာ သုေတသနစမ္းသပ္ခ်က္အရ ႀကိတ္မွန္ပင္ဟာ ဗီတာမင္ေက၏ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ တူညီၿပီးေသြးတြင္းရွိ prothrob-obin ဓာတ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးသျဖင့္ ေသြးတိတ္ေစေၾကာင္း၊ ပုိးသတ္ ေဆးအာနိသင္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႀကိတ္မွန္ပင္မ်ားကုိ မီးဖြားသည့္ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ခြဲစိတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းအသုံးျပဳၾကပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေခ်ာင္းဆုိးေသြးပါ၊ ဝမ္းကုိက္ေသြးပါ၊ မီးယပ္ေသြးမ်ားျခင္း၊ ႏွာေခါင္းေသြးယုိျခင္း၊ လိပ္ေခါင္းေသြးယုိျခင္း၊ ေသြးအန္ျခင္း၊ ဆီးတြင္ေသြးပါျခင္း၊ ဒဏ္ရာေသြးထြက္ျခင္းတုိ႔အတြက္လည္း ႀကိတ္မွန္ပင္ကုိ သုံးႏုိင္ပါတယ္။

(၂၃)   ႀကိတ္မွန္ရြက္ကုိ ေရေႏြးေျဖာၿပီး ပါးပါးလွီးကာ ၾကက္သြန္နီဆီခ်က္၊ ႏွမ္းမႈန္႔၊ ပဲမႈန္႔အက်က္၊ မန္က်ည္းမွည့္ (သုိ႔) ေရွာက္ (သုိ႔) သံပရာရည္၊ ငံျပာရည္တုိ႔ျဖင့္ သုပ္စားေပးျခင္းျဖင့္ အသားအရည္ ၾကည္လင္စုိျပည္လာၿပီး ဝက္ၿခံမ်ားလည္းေပ်ာက္ကင္းေစပါလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ ေလ်ာ္ပါတယ္။

(၂၄)   ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါအတြက္ ႀကိတ္မွန္တစ္ပင္လုံးကုိႀကိတ္၍ ႏွမ္းဆီျဖင့္ေရာ၍ လိမ္းေပး သင့္ပါတယ္။

(၂၅)   ႀကိတ္မွန္ပင္အရြက္ႏွင့္ အျမစ္တုိ႔ကုိ ႀကိတ္ေခ်၍ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ သည္းေျခရည္ေကာင္းစြာ ထြက္ရွိေစပါတယ္။

(၂၆)   ေဆးဖက္ဝင္ ႀကိတ္မွန္ရြက္ယုိထုိးနည္း

ႀကိတ္မွန္ရြက္ ပၪၥငါးပါးကုိ ႏုတ္ႏုတ္စင္းၿပီးသား ၂၅ က်ပ္သား၊ ထန္းလ်က္သန္႔သန္႔ ၁၀ က်ပ္သား၊ အရည္ညႇစ္ၿပီးသား ေရွာက္သီးဖတ္ ၁၀ က်ပ္သား၊ ၾကက္သြန္နီ ပါးပါးလွီးၿပီးသား ၁၀ က်ပ္သား၊ စမုန္် မ်ဳိးငါးပါး (ဇီယာ-စမုံစပါး-စမြတ္-စမံျဖဴ-စမုံဖြဲ) အမႈန္႔ႏွစ္ပဲသားစီ လုိအပ္ပါတယ္။ ၎ေဆးအစုတို႔ကုိ အုိးသစ္တစ္လုံးထဲတြင္ ဆားသင့္႐ုံႏွင့္ ေရသင့္႐ုံထည့္ပါ။ ၿပီးေနာက္ မီးဖုိတြင္ ယိုထုိးသလုိ ထုိးပါ။ ယို အျဖစ္သုိ႔ေရာက္လာပါက အေအးခံ၍သန္႔စင္ေသာဘူးသစ္တြင္ထည့္ၿပီး အစာႏွင့္ေဝးခ်ိန္ နံနက္အိပ္ ရာထ၊ ေန႔လည္-ညအိပ္ရာဝင္ တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္စားေပးပါ။

ႀကိတ္မွန္ရြက္ယုိျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ေသာေရာဂါမ်ားမွာ ခံတြင္းပ်က္၊ ကုိယ္လက္ေဖာေရာင္၊ ကုိယ္ဝန္ ရွိ ပ်ဳိ႕အန္နာ၊ ကုိယ္ဝန္ပ်က္၊ ၾကက္မ်က္သင့္၊ ေခ်ာင္းဆုိးပန္းနာ၊ ေျခတုန္လက္တုန္၊ တစ္ကုိယ္လုံး ယားနာ၊ ႏွလုံးတုန္ရင္ခုန္၊ ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေပြးဝဲႏွင္းခူ၊ ဖုိမအဂၤါစပ္ေရာင္ေရာဂါ၊ ဗရင္ဂ်ီနာ၊ မီးယပ္ကြက္၊ မီးယပ္ေခါင္းကုိက္၊ မီးယပ္ထုံက်င္၊ ေမထုံလြန္၊ မ်က္စိမႈန္၊ သည္းေျခပ်က္၍ ေယာင္ၿပီးလန္႔ေအာ္ေသာ ေရာဂါ၊ ေလနာ၊ ဝမ္းကုိက္၊ ဝမ္းခ်ဳပ္လြန္၊ ဝမ္းသက္လြန္၊ သလိပ္နာ၊ သားအိမ္ကုိက္ခဲ၊ ေသြးပုပ္၊ ေသြး ဆုံး၊ ေသြးလြန္၊ ေသြးအားနည္း စသည့္ေရာဂါမ်ားအတြက္ လြန္စြာထိေရာက္ပါတယ္။

ေၾကးမုံသတင္းစာ

ဇြန္လ (၁၈) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com