Display # 
Title Author
အေမ Written by ေမာင္ခ်မ္းမြန္
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ၾကက္ဆူ Written by တင္ညြန္႔
မိုးလြန္မွခ်မိသည့္ထြန္ Written by မိုးယံဝင့္ထည္
ေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္ Written by ေမာင္ခ်မ္းမြန္
ႀကိမ္ေခြ Written by တင္ညြန္႔
မႏိုးပါရေစနဲ႔ မိုး Written by ကိုစ B.E (Mechanical)
ကၽြန္ေတာ္မေျပာခ်င္တဲ့ စိုးေလးအေၾကာင္း Written by တင္ညြန္႔
ေႂကြလြင့္ရြက္ဝါ Written by တင္ညြန္႔
မရခဲ့တဲ့ ေနာင္တ Written by တင္ညြန္႔
ဤအရာကို ႏြားဟုေခၚပါသည္ Written by ေနလင္းေအာင္