Display # 
Title Author
ကၽြန္ေတာ္ အထက္လမ္းဆရာ Written by တင္ညြန္႔
က်ရာဘဝ Written by တင္ညြန္႔
အလံကေလးက လႈပ္ေနတာ Written by ေမာင္သင္းေဝ
အားေရာ အားၾကရဲ႕လား Written by နတ္ေစာင္း (က်ဳိက္ထုိ)
ဝဋ္ေႂကြး Written by တင္ညြန္႔
လူငယ္ေလးတစ္ဦးပါ Written by တင္ညြန္႔
လူႀကီးရွက္ေတာ့ Written by ေမာင္ေမာင္အုန္း (လယ္ေဝး)
သူတို႔အိမ္ Written by တင္ညြန္႔
သားမုိက္ကုိ ခြင့္လႊတ္ပါအေမ Written by ဇြန္ေဝ (ဟသၤာတ)
ကၽြန္ေတာ့္ေဖေဖ Written by တင္ညြန္႔