ေက်ာင္းသြားေဖာ္

ေက်ာင္းတက္သြားဖို႔ဟန္ေရးျပင္
အျမဲ သူပါ၀င္
ပခံုး တြင္ေမးတင္ခ်ိတ္
လမ္းမွာတေရးအိပ္။ လြယ္အိတ္ကေလးထေတာ့ကြာ
ေက်ာင္းကို ေရာက္လို႕လာ၊
တို႕နားမွာ အျမဲရွိ
လိုတာထုတ္ေပး ၏။
အလိုက္သိတဲ့ေက်ာင္းသြားေဖာ္
စာသင္ ရာမွာေပ်ာ္
တို႕မ်ားေခၚ ေက်ာင္းေတာ္သား
"ေမာင္ လြယ္အိတ္ တဲ့ဗ်ား ။ ။ေလးစိုး(ေဒးဒရဲ)

Powered by Bullraider.com