ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ (ကေလးကဗ်ာ)

ေမာင္ေမာင္ျငိမ္းေအး

ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္
ေလမွာလြင့္တဲ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္။


ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ေတြ သံုးၾကတာ
အိမ္တိုင္း လူတိုင္းပါ။
ေတြ႔တဲ့ေနရာ စြန္႔ကာပစ္
အမိႈက္သရိုက္ျဖစ္၊

အမိႈက္ျဖစ္လည္း မေဆြးပါ
ဖ်က္ေပါ့ ေျမဆီလႊာ၊
ေျမာင္းေတြပိတ္ကာ ေရေတြလႊမ္း
ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ အစြမ္း။

မသံုးစမ္းနဲ႔ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ
ေရာင္းတဲ့၀ယ္တဲ့ခါ၊
ေနရာတိုင္းမွာ သန္႔ရွင္းဖို႔
ေနရာတိုင္းမွာ လွပဖို႔
ၾကိဳးစားၾကပါစို႔။    ။

ေမာင္ေမာင္ျငိမ္းေအး

Powered by Bullraider.com