ကမၻာၾကီး ေအးျမ (ကေလးကဗ်ာ)

ေမာင္ေမာင္ျငိမ္းေအး

သစ္ပင္စိုက္စို႔  ညီေထြးရယ္
အရိပ္ရပါတယ္၊
အသီးစားမယ္ ဆိုပါေတာ့
ခ်ိဳခ်ဥ္စံုလွေပါ့၊

ေတာင္ကုန္းေမာ့ေမာ့ ေျမေျပာင္ေျပာင္
မိုးမရြာဘဲေခါင္၊
မိုးေခါင္တဲ့အခါ ေနရွိန္ျပင္း
ေသာက္ေရသံုးေရကင္း၊

လယ္ယာေျမတြင္း ေျခာက္ကာေလ
ပတ္ၾကားအက္လို႔ေန၊
ေတာေကာင္ေလးေတြ ေသေၾကၾက
အိုးအိမ္မဲ့ေနရ၊

စိုက္ၾကပ်ိဳးၾက သစ္ပင္ေတြ
ေနရာအႏွံ႔ေလ၊
ေျမဆီလႊာကို ထိန္းသိမ္းမွ
သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာၾက
ကမၻာၾကီးေအးျမ၊

 

Powered by Bullraider.com