ရာ​စု​သ​စ​္ ဆရာ​က​န​္ေ​တာ့​ပ​န​္း

Category: ကဗ်ာ
Published on Friday, 05 December 2014 03:05
Written by မ​င​္းေ​ၾ​ကာ့​ရွိ​န​္

http://www.texaspolicy.com/sites/default/files/media/reports/j0409335.jpg
 

٭ ရာစုသစ္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္

ပညာေခတ္က စိန္ေခၚေန၊

ကမၻာရြာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း

နည္းပညာ ျဖာျဖာေဝ၊

စိတ္ကူးဉာဏ္ စြမ္းရည္စု

ဖန္တီးမႈ လႊမ္းၿခံဳေပ

ကမၻာေျမကုိ ျခယ္မႈန္း၊

အရွိန္အဟုန္ ႀကီးမားစြ

တတိယလႈိင္းလုံး။

٭ စိန္ေခၚမႈကုိ ရင္ဆုိင္ရန္၊

ပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ထက္ျမက္သည့္ပုံစံ၊

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔ အေျခခံ

ေရႊႏုိင္ငံရဲ႕သားသမီး၊

အစဥ္အၿမဲသင္ယူလ်က္

တစ္သက္တာ အခြင့္အလမ္း

ႀကိဳးပမ္းျဖည့္ဆည္း။

٭ အီလက္ထရြန္နစ္ပညာေရး

ေရွး႐ႈလုိ႔တည္ေဆာက္ကာ၊

ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္

အဆင့္ျမင့္ပညာ၊

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ

ကမၻာရြာမီေစဖုိ႔။

လူငယ္ေတြ ေရွ႕ေဆာင္ျပပါလုိ႔

တပည့္ေတြ လမ္းညႊန္ျပရတယ္

အာစရိယဆရာတုိ႔။

٭ ပၪၥမ အနႏၲဂုိဏ္းဝင္

ေက်းဇူးရွင္အာစရိ၊

ေစတနာ၊ ဝါသနာနဲ႔

အၾကင္နာ၊ အနစ္နာခံ၍

ေသာက ‘ဒဏ္’ မမႈပါဘူး

ေလာက ‘စံ’ နမူနာမုိ႔

ပညာကုိ ရင္မွာပုိက္ကာ

အမိုက္ေမွာင္ ပယ္ခြာရွင္းေလတဲ့

လွဖန္ဆင္း ဥယ်ာဥ္မွဴးေတြကုိ

ဦးခ်လုိ႔ ဝႏၵာမိ

ဂုဏ္ျပဳပါ၏။       ။

ျမတ္ဆရာ မဂၢဇင္း

၂၀၀၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com