ေ​တာ​င​္ေျ​ခ​ရ​င​္း​မွာ

http://www.dorset-artist.co.uk/wp-content/uploads/2010/09/colmers-hill-soft-pastel-e1288981208289.jpg

٭ အိုး . . . . ျမင့္မားေလစြ

ပ်ပ်ေရးေရး၊ ဟုိအေဝးဆီ

ေမွ်ာ္ေငးသည္တြင္

ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္း၊ ဆင့္ဆင့္လႊမ္း၍

တိမ္ေရးယွက္ျဖာ၊ မုိးအာကာတုိင္

မႈိင္းျပာေတာင္ရိပ္ ျမင္ႏုိင္၏။

٭ ေတာင္အျမင့္လမ္း

ျဖတ္သန္းႀကံဳေတြ႕၊ တေရြ႕ေရြ႕လွ်င္

ခရီးႏွင္ၾက

အားအင္ကုန္ခန္း၊ လမ္းခုလတ္၌

တန္႔ရပ္ခဲ့သူ၊ ရွိပါမူလည္း

ေဖးကူလက္တဲြ၊ လုံ႔လဇဲြျဖင့္

အားခဲေလွ်ာက္လွမ္း၊ ရည္ရြယ္မွန္းရာ

ေအာင္ပန္းဆင္ႏုိင္ခဲ့ၾက၏။

٭ ဘဝမ်ားစြာ

ျမင့္ေစပါခဲ့၊ ဘယ္မွာဘယ္သူ

ဘယ္မူဘယ္လွ်င္၊ ေအာင္ျမင္ထြန္းေပါက္

ခရီးေရာက္ေၾကာင္း

ဝမ္းေျမာက္စကား၊ ျပန္လည္ၾကားစဥ္

အားရဂုဏ္ယူ၊ ျဖဴစင္ႏွလုံး

ပီတိဖုံးလ်က္

အၿပံဳးရိပ္ျဖာ၊ ျမတ္ဆရာတုိ႔

ေမတၱာခြန္းေႁခြ၊ ပုိ႔သေလရင္း

ေတာင္ေျခရင္းမွာ ရွိေနသည္။

ျမတ္ဆရာ မဂၢဇင္း

၂၀၀၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com