ဘဝအျမတ္

 http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01772/school_1772722c.jpg

٭ ဘဝခဲြတမ္း

ကံစမ္းတဲ့အခါ

ငါ မဲတလိပ္ ရခဲ့တယ္။

٭ မဲလိပ္ေပၚမွာ ‘ေက်ာင္းဆရာ’ တဲ့။

ေဝါဟာရသေဘာ

အနက္ေဟာရရင္

ေျပာမကုန္ဖြယ္

ခ်ဲ႕တုိင္းက်ယ္လိမ့္မယ္။

٭ ေဘးလူေတြက

ငါ့ကုိဝုိင္းၾကည့္ ၿပံဳးစိစိနဲ႔

ေပါက္တဲ့မဲဟာ

ဗလာနဲ႔မျခား

ကံနည္းပါးသတဲ့။

٭ ငါ့ခဲြတမ္းက

ငါရတဲ့အျမတ္

ပညာအျမတ္

ဒါနအျမတ္

သီလအျမတ္

သံသရာအျမတ္၊ ငါေက်နပ္တယ္

٭ ပီတိစားရင္း ေက်ာင္းသြားမယ္

ေက်ာင္းလမ္းေပၚက ကုသုိလ္သည္ (သယ္)။     ။

ျမတ္ဆရာ မဂၢဇင္း

၂၀၀၂ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com