၀ိုင္းႀကီးပတ္လည္

ေရြလသာသာ ေဖာ္ေတြစပ္လို႔
ဝိုင္းႀကီးပတ္လည္ ေပ်ာ္စို႔ကြယ္။
မယ္ေထြးတို႔အိမ္ အေရွ႕ဝင္းမွာ
ေျမတလင္းႀကီး သာလွတယ္။
တစ္ေယာက္လက္ကို တစ္ေယာက္တြဲလို႔

ေမာင္ေလးလည္းပဲ ပါပါ့မယ္။
ဝိုင္းႀကီးဆိုရင္ ျမန္ျမန္လွည့္ပါ
မလႊတ္နဲ႔ကြဲ႕ ေမာင္ေလးရယ္။
လွည့္မယ္ လွည့္မယ္။    ။

Powered by Bullraider.com