စစ္မွန္ေသာျမင့္ျမတ္မႈ

ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးသည္ သူ႔အတြက္ အႀကံေပးႏွင့္ လူယံုေတာ္တစ္ဦးကို အလိုရွိသျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြင္း ေမာင္းေၾကးလွည့္ခတ္ကာ ေၾကညာခဲ့သည္။

ပထမဆံုးအေနျဖင့္ နန္းေတာ္တြင္းမွ အမႈေတာ္ထမ္းတစ္ဦးကို ဘုရင္ႀကီးက ေခၚေတြ႔သည္။ ထိုမင္းမႈထမ္းသည္ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္႐ံုမွ်မက၊ နကၡတ္ပညာကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္သည္။ သူက ဘုရင္ႀကီးကို အ႐ိုအေသေပးၿပီး သူတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ တံတားမ်ားအေၾကာင္းေျပာကာ ဘုရင္ႀကီး၏ ကံဇာတာကိုပါ နကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေဟာေျပာလိုက္ေသးသည္။ ထို႔ေနာက္ သူသာ ဘုရင့္လူယံု အျဖစ္ အမႈေတာ္ထမ္းရလွ်င္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ျပလိုက္မည္ဆိုျခင္းကိုပါ ဝံ့ႂကြားစြာေျပာလိုက္သည္။

ဒုတိယတစ္ေယာက္ကို ေရွ႕ေတာ္သြင္းေစဟု အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။ ဒုတိယတစ္ေယာက္မွာ ဓားေရး၊ လွံေရး၊ ျမင္းေရး ကၽြမ္းက်င္ၿပီး လက္႐ံုးရည္ႏွင့္ ျပည့္စံု႐ံုမက၊ ဘုရင္ႀကီး၏ ဂုဏ္ေတာ္ ဘုန္းေတာ္တို႔ကို ခ်ီးက်ဴးထား သည့္ ကဗ်ာ လကၤာမ်ားကို ရြတ္ဆိုျပလိုက္သည္။ သူသာ ဘုရင့္ ကၽြန္ယံုအျဖစ္ အမႈထမ္းခြင့္ရလွ်င္ ဘုန္းေတာ္ ဘြဲ႔မ်ားကို တစ္ေန႔တစ္မ်ဳိး မ႐ိုးႏိုင္ေအာင္ ေရးစပ္ျပမည့္အျပင္၊ အသက္အႏၲရာယ္ကိုလည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရပါေစ မည္ဟု အာမခံသြားသည္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္မွာ သမားေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ သူတတ္ကၽြမ္းသည့္ ေဆးပညာကို လက္ေတြ႔ျပသည္။ ယုန္ေလးတစ္ေကာင္ကို လည္းပင္းမွ ျဖတ္လိုက္ၿပီးလွ်င္ ျပန္လည္အသက္သြင္းျပသည္။ သူသာ ဘုရင့္အပါး ေတာ္တြင္ ခစားခြင့္ရလွ်င္ ဘုရင္ႀကီးႏွင့္ နန္းေတာ္တြင္းရွိသူမ်ားအားလံုး ႏွာေခ်ျခင္းပင္ မျဖစ္ရေလေအာင္ တာဝန္ယူပါမည္ဟု အာမခံခ်က္ေပးသည္။

ဘုရင္ႀကီးမွာ သံုးဦးစလံုး၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ႏွစ္သက္သေဘာက်ၿပီးလွ်င္ ေရြးခ်ယ္ရခက္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ နန္းေတာ္တံခါးကို ေခါက္သံၾကားရသျဖင့္ မင္းခ်င္းမ်ားက သြားဖြင့္ေပးလိုက္သည္။ ထိုစဥ္ တစ္ေခါင္းလံုး ျဖဴေဖြးေနသည့္ အဖြားအိုတစ္ေယာက္ တုတ္ေကာက္ျဖင့္ ဝင္လာသည္။ ဘုရင္ႀကီးက သူ႔လိုအပ္ သည္မွာ လူပ်ဳိ လူရြယ္သန္စြမ္းသူျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ဆိုးသြားသည္။ အဖြားအိုကိုလည္း ဘာေၾကာင့္ လာၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ရသနည္းဟု ေမးလိုက္သည္။

အဖြားအိုက ရဲဝံ့စြာျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေနသည့္ လူငယ္သံုးေယာက္ကို လက္ၫွဳိးထိုးျပကာ “အဲဒီ သံုးေယာက္က ငါ့တပည့္ေတြေပါ့” ဟုေျပာလိုက္သည္။

ဘုရင္ႀကီးသည္ ထိုစကားကိုၾကားလွ်င္ ပလႅင္ထက္မွ ဆင္းသက္လာၿပီး ေခါင္းတြင္ေဆာင္းထားသည့္ ဦးေပါင္း ကို ျဖဳတ္ကာ အဖြားအိုေရွ႕တြင္ ဒူးေထာက္လိုက္သည္။

“မိခင္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုလည္း မိခင္၏ တပည့္အျဖစ္ မွတ္ယူပါ” ဟုေျပာကာ ရွိခိုးဦးခ်လိုက္သည္။

True Nobility

Powered by Bullraider.com