ေမတၱာငတ္ေနၾကရရွာေသာ ကေလးမ်ား

https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2013/10/8/1381238673073/Japanese-schoolchildren-009.jpg?w=700&q=55&auto=format&usm=12&fit=max&s=e6eab87ed281bcdc25167b4bc062644f

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သားသမီးမ်ား အရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ ေငြကုန္ေၾကးက်ပိုမ်ားလာမည့္ အေရးကို ထည့္တြက္စဥ္းစားထားၾကရသည္။ ေက်ာင္းမပို႔မီ ေန႔ကေလးထိန္း၊ မူႀကိဳစသည္ျဖင့္ ပို႔ရသည့္ အေရးသည္ သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း အလြန္စြန္႔စားေနၾကရသည့္ ကိစၥႀကီးတစ္ခုလိုျဖစ္လာသည္။

ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းပို႔မည္ဆိုလွ်င္ မူလတန္းေလာက္ကတည္းက ဂါကူဒိုဟုေခၚသည့္ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ ပို႔ရသည့္ ေနာက္ထပ္က်ဴရွင္အေၾကာင္း စဥ္းစားထားၾကရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဂါကူဒိုေက်ာင္းမ်ားမွာ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္မတူေပ။ ညေန ၇ နာရီခန္႔အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးေနသည့္ ေက်ာင္းၿပီး ေနာက္တစ္ေက်ာင္း တက္ေနၾကရသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ မိဘေတြက အလုပ္ေတြကို မေနမနားလုပ္ၿပီး ပိုက္ဆံရွာၾကရသည္။ အလုပ္တြင္ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကရ သည့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းလႊတ္ခ်ိန္တြင္ လာမႀကိဳႏိုင္။ အိမ္ကို ကေလးတစ္ေယာက္တည္း ျပန္လႊတ္ရန္ လည္းမျဖစ္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔က ပိုက္ဆံပိုရွာၿပီး ကေလးမ်ားကို ပုဂၢလိက ဂါကူဒို ညပိုင္း ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ကေလးမ်ားကို ထပ္ဆင့္တက္ခိုင္းေနၾကရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးငယ္ရွိသည့္ မိခင္မ်ားကို အလုပ္ခ်ိန္ေလွ်ာ့ေပးရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ား ကလည္း ကေလးရွိသည့္မိခင္မ်ားကို အလုပ္ေစာေစာ ျပန္ဆင္းႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။ ယိုကို ဟားမားၿမိဳ႕ရွိ အသက္ ၃၀ ဝန္းက်င္ မိခင္မ်ားဆိုလွ်င္ ပထမတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေလးတစ္ေယာက္ ရွိသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ အိမ္ကို အလုပ္ၿပီးလွ်င္ အနည္းဆံုး ည ၆ နာရီေလာက္မွ ျပန္ေရာက္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သားျဖစ္သူကို ည ၇ နာရီအထိဖြင့္ေသာ ဂါကူဒိုေက်ာင္းကို ပို႔ထားရသည္။

သူမ၏ သားကိုထားသည့္ ဂါကူဒိုေက်ာင္းက ေက်ာင္းစေနသည့္ ကေလးမ်ားဆိုလွ်င္ လက္မခံေတာ့ေပ။ ထိုေက်ာင္းက မူႀကိဳအဆင့္ေလာက္သာ လက္ခံသျဖင့္ မၾကာမီ သားကို ဂါကူကိုေက်ာင္းက ထုတ္ရေပေတာ့ မည္။ ညေက်ာင္းကထုတ္လွ်င္ အိမ္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟီ႐ိုရွီးမားက မိခင္ျဖစ္သူကိုလွမ္း ေခၚရသည္။

သူတို႔ အလုပ္ပ်က္၍မျဖစ္။ သားကို ေနာက္ဂါကူဒိုေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း မပို႔ႏိုင္မခ်င္း သူ႔အဘြားကို ေခၚယူ ေစာင့္ေရွာက္ခိုင္းရေပလိမ့္မည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားတက္ႏိုင္သည့္ ဂါကူဒို ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းဝင္လိုသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၄ သိန္းေက်ာ္ရွိေနသည္။ ဂါကူဒို ဝင္ခြင့္ေစာင့္ေနၾကသည့္ ကေလးအေရအတြက္ မ်ားလြန္းလွသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ လက္ခံႏိုင္သည့္ပမာဏ မမွ် ေသာေၾကာင့္ ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ထားခြင့္မရႏိုင္သည့္ မိဘမ်ားစြာ ရိွေနသည္။

မိဘေတြက အလုပ္ကို ႀကိဳးစားေနရေလ သူတို႔သားသမီးေတြအတြက္ ဂါကူဒိုေက်ာင္းေတြက ပိုၿပီး လိုအပ္ ေနေလျဖစ္ေနသည္။

Kidsbasecamp ကုမၸဏီသည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ဂါကူဒိုေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ တိုက်ိဳႏွင့္ ကာနာဂါဝါတို႔တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၂ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ေက်ာင္းမ်ားကို ည ၇ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ေပးထားၿပီး၊ တစ္ပတ္ ငါးရက္တက္ရသည့္ ပထမတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ ဂ်ပန္ယမ္းေငြ ၄၆၀၀၀ (၄၀၈ ေဒၚလာခန္႔) ေပးၾကရသည္။

ထိုကုမၸဏီက ဝန္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းလႊတ္လွ်င္ လိုက္ႀကိဳေပးသည္။ အိမ္အေရာက္ လိုက္ပို႔ေပးသည္။ ည ၁၀ နာရီအထိထားလွ်င္ အပိုေၾကးမ်ား ထပ္မံေပးေဆာင္ၾကရသည္။ ေငြေၾကးတန္ဖိုး အားျဖင့္ မ်ားလြန္းစြာျဖင့္ တစ္ပတ္ ေဒၚလာ ေလးရာေက်ာ္ ေပးေနၾကရသည္ဆိုေသာ္လည္း ဂါကူဒိုေက်ာင္း မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျပည့္လွ်ံေနၿပီး ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရရန္ ေစာင့္ေနေသာ ကေလးေပါင္းမ်ားစြာ တန္းစီေနသည္ဆိုျခင္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကေလးမ်ားအတြက္ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒအရ အသက္ ၃ ႏွစ္ေအာက္ရွိသည့္ မိခင္မ်ားကို အလုပ္ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၆ နာရီသာ ခိုင္းရမည္ဟုဆိုထားသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သုေတသနျပဳခ်က္ အရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကစၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီေပါင္း ၄၀၄၅ ခုတြင္ ၂၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ မူႀကိဳတက္ေနသည့္ ကေလးမ်ားရွိ္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ေပးၿပီျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ မူလတန္း အဆင့္ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ကေလးမ်ားရွိလွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ၁၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ေသေအာင္လုပ္၊ ရေအာင္ရွာ၊ ေကာင္းေအာင္ထားၿပီး ႀကိဳးပမ္းေနၾကရရွာသည့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေမတၱာငတ္ေနေသာ သားသမီးမ်ားၾကားတြင္ ေန႔စဥ္ကြာဟခ်က္ေတြကႀကီးမားသည္ထက္ ႀကီးမ်ားလ်က္ရွိ ေနသည္။ ဂ်ပန္ကေလးမ်ားသည္ ဂါကူဒိုကို အားကိုးေနၾကရသည္။ ဂါကူဒိုကလည္း ကေလးမ်ားအေပၚ မိဘေမတၱာထက္ ေႏြးေထြးေသာခံစားမႈမ်ားကို မေပးႏိုင္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။

(Ref : Japan Times)

Powered by Bullraider.com