တ႐ုတ္ပညာေရးမူဝါဒသစ္ႏွင့္ မိဘမ်ား၏ေသာက

နန္က်င္းၿမိဳ႕၏ ဇန္နဝါရီလ ညေနခင္းအခ်ိန္တြင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်င္စုျပည္နယ္၊ နန္က်င္းၿမိဳ႔ေလး၏ ညေနဆည္းဆာ အခ်ိန္တြင္ ခ်ိယန္က်ိပင္း အထက္တန္းေက်ာင္းထဲမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းထဲက ေျခလွမ္းမ်ား ေလးတြဲ႔စြာျဖင့္ ထြက္လာၾကသည္။ ေက်ာင္းဝင္းအဝင္ဝ ဂိတ္ေပါက္တြင္ သူတို႔ မိဘမ်ားက ေစာင့္ေနၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား တီးတိုးစကားေတြ ေျပာေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ မိဘမ်ားကလည္း သူတို႔စီးလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို စက္ႏႈိးထားၿပီး ေစာင့္စားေနၾကသည္။

ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ဂိတ္ေပါက္ဝတြင္ သူမ၏ မိခင္ႏွင့္ ရပ္ၿပီးစကားေျပာေနသည္။ မိခင္က အိမ္မွခ်က္ လာသည့္ ထမင္းဘူးကိုေပးရင္း အားေပးစကားေတြေျပာေနသည္။ သမီးျဖစ္သူသည္ ေနာက္လာမည့္ ငါးလခန္႔ တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆံုး တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေကာင္းေခါင္ (Gaokao) စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းၿပီးေသာ္လည္း သူတို႔ ေက်ာင္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ေလးနာရီ ထပ္ေနၿပီး အခ်ိန္ပိုသင္ၾကားျခင္းကို ခံယူရဦးမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အထက္တန္းေက်ာင္းတိုင္းလိုလို တကၠသိုလ္ဝင္စားေမးပြဲဝင္မည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အခ်ိန္ပိုကို တက္ေနၾကရသည္သာျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္ေမလကတည္းက မိဘမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား မိဘမ်ား လုပ္လာၾကသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခြဲေဝပံုမေက်နပ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသည့္ေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၃၈၀၀၀ ခန္႔ကို နာမည္ႀကီး တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ျပဳမည္ဆိုသည့္သတင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားက ေက်ာင္းသားေတြ ေသေလာက္ေအာင္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း အရာမထင္ႏိုင္သျဖင့္ မိဘမ်ား ေသာကေရာက္ ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိဘမ်ားသည္ လမ္းေပၚထြက္လာၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

“ပညာေရး မွ်တစြာ စဥ္းစားေပး”

“တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေလွ်ာ့ခ်ေရး အလိုမရွိ” ဆိုသည့္ ေႂကြးေၾကာ္မႈမ်ားကို ဟစ္ေအာ္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။

သူတို႔သည္ ဆႏၵျပသည့္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားကို ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေပၚသို႔တင္ၾကသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ မ်ားေပၚသို႔ရဲမ်ားက အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္ေနပံုမ်ား တက္လာသည္။ အေမႊးတိုင္မ်ားကိုင္လာၿပီး ခ်ီတက္ လာသည့္ မိဘမ်ားကို ရဲေတြက ႐ုိက္ႏွက္ေနပံုျဖစ္သည္။ အလားတူ ဆႏၵျပမႈမ်ား ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၃ ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ဝင္ခြင့္ကို ေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည့္အတြက္ မေက်နပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်ိယန္က်ိပင္းေက်ာင္းဂိတ္တြင္ ရပ္ေနေသာ မိခင္တစ္ဦးက သူလည္း ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ပါဝင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေက်ာင္းက ေက်ာင္းသားေတြဟာ ည ၉ နာရီခြဲေလာက္အထိကို ေက်ာင္းတက္ၾကရတယ္။ ေန႔တိုင္းတက္ ၾကရတာ။ ဒါေၾကာင့္ ေတာနယ္ဘက္ေတြက ေက်ာင္းသားေတြလည္း ပိုၿပီး အခြင့္အေရးရသင့္ပါတယ္” ဟုသူမကဆိုသည္။ သူက ေတာနယ္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မႏွိမ့္ခ်ေစလိုေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ ေဘက်င္းတို႔လိုၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး က်င္ဆုလိုေတာၿမိဳ႕ေလးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိထားေပးထား သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အလိုက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ေပးပံုခ်င္း မတူညီၾကေပ။ ဥပမာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘက်င္းႏွင့္ က်င္ရွီးတို႔တြင္ ေနထိုင္ၾကရသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုရမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အခြင့္ အေရးမတူညီၾကေပ။ ေဘက်င္းထက္ က်င္ရွီးျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားက တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ပိုနည္းၾကသည္။ ေဘက်င္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္ေက်ာင္းသား ၈၀၀၀၀ တြင္သိပၸံေက်ာင္းသား အျဖစ္ ဝင္ခြင့္ ၁၈၀၀ လက္ခံသည့္ႏႈန္းႏွင့္၊ ရွန္ေဒါင္းျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၆၆၀၀၀၀ တြင္ သိပၸံ ေက်ာင္းသား ၃၈ ဦးသာ လက္ခံမည္ဆိုသည္အခ်ိဳးမွာ အလြန္မမွ်တရာေရာက္သျဖင့္ မိဘမ်ား မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

မိဘမ်ားေသာကမွာ တကၠသိုလ္ေကာင္းေကာင္း ဝင္ခြင့္မရမည့္ အေရးသာျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေကာ္လာျဖဴ အလုပ္ေဈးကြက္တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းက ထြက္လာသည့္သူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေခၚေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းတက္ခြင့္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ မမွ်မတ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ထားပါက ေကာင္းေခါင္စာေမးပြဲအတြက္ ေငြႏွင့္အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရေသာ မိဘမ်ားမွာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနသည္။

ဆင္ဟြာတကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပါေမာကၡ ဝူက်င္းကလည္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူကလည္း ေကာင္းေခါင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ား ဝင္ခြင့္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေက်မနပ္ျဖစ္ေန သည္။ သူက ပညာတတ္ အလယ္အလတ္တန္းစားမ်ားကို ပိုၿပီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံသူျဖစ္သည္။

“ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေရးမွာ လူလတ္တန္းစားေတြ ေျပာဆိုခြင့္လည္းမရွိ၊ အခြင့္အေရးေတြလည္း မရခဲ့ ၾကဘူး။ သူတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးလည္း ပါဝင္ခြင့္ မရွိၾကဘူး။ သူတို႔အတြက္ ေထာက္ခံေျပာဆိုေပးမယ့္လူေတြလည္း နည္းၾကတယ္” ဟုသူကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုေခတ္တြင္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္လံုး ေခါင္းငံု႔ခံခဲ့သူမ်ားသည္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေဝဖန္ခြင့္မ်ားရလာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီ၏အႀကီးအကဲ သားသမီး ျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာသည့္သူမ်ား၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေစ အားလံုးတန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရသင့္ ေၾကာင္း သူတို႔ အေရးဆိုလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အခြင့္ထူးခံေနျခင္းအေပၚ သူတို႔ဆန္႔က်င္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံတြင္ ေကာင္းေခါင္စာေမးပြဲကို နိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆံုး စာေမးပြဲတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထား ၾကသည္။ အထက္တန္းအဆင့္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ကာလမွာ ေထာင္က်ေနၾကရသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ေကာင္းေခါင္စာေမးပြဲသည္ အေမရိကန္ SAT စာေမးပြဲႏွင့္ တန္းတူအဆင့္ရွိသည္ဟုဆိုၾကသည္။

စာေမးပြဲတြင္ တ႐ုတ္ဘာသာစာေပ၊ သခၤ်ာ၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အျခားစိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဘာသာမ်ားကို ေျဖၾကရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေကာင္းေခါင္စာေမးပြဲကို မသမာစြာႏွင့္ ေျဖဆိုမႈကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ား အေထာက္အကူႏွင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုေနမႈကို ဖမ္းမိျခင္းျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္နည္း မ်ားအရ မ်က္မွန္၊ နာရီစသည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပင္ပႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မသမာမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာ သျဖင့္ စာေမးပြဲခန္း လံုၿခံဳေရးကိုလည္း ပိုၿပီး သတိထားလာၾကရသည္။ ဒ႐ုန္းယာဥ္မ်ား စာေျဖသူမ်ားအေပၚ ဝဲပ်ံကာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သတၱဳႏွင့္ ေရဒီယိုလႈိင္းမ်ားေထာက္လွမ္းသည့္ ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေျခရာခံျခင္းမ်ားကို စာေမးပြဲေျဖဆိုသည့္ ဌာနတိုင္းတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလာၾကေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

လက္ရွိလည္း ေကာင္းေခါင္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအား မသမာသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳၿပီး ေျဖဆိုလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္က်ခံရမည္ဆိုေသာ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မသမာမႈမ်ားျဖင့္ စာေျဖျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့နည္းက်ၿပီး အားထုတ္မႈ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလာသည့္ၾကားက မတူညီသည့္ ဝင္ခြင့္လက္ခံမႈမ်ား ေၾကာင့္ မိဘမ်ား ေဒါသထြက္ေနၾကရေတာ့သည္။

ေကာင္းေခါင္စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ (SWAT) မ်ားအကူအညီကို သံုးလာၾက သည္။ စာေမးပြဲခန္းတိုင္းတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အရာရွိ အနည္းဆံုး ၈ ဦးထားေပးထားသည္။ ယမန္ႏွစ္က ေကာင္းေခါင္ စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၉ ဒသမ ၄ သန္းတြင္ ေအာင္ျမင္သူ ၃ သန္းခန္႔သာရွိသည္။ နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးလွ်င္ ၁ ဦးမွ်သာ ဝင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္သူ ေလးပံုတစ္ပံု ခန္႔မွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္မလာသျဖင့္ အျပင္ထြက္ၿပီး ရရာအလုပ္ေတြကို လုပ္ေနၾကရသူမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

အကယ္၍သာ ေကာင္းေခါင္ဆိုသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲႀကီး၏ ဝင္ခြင့္ရမွတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသာ မရွိခဲ့လွ်င္ ေကာ္လာျပာလုပ္သားမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာ နည္းပါးေနျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့က်သြားဖြယ္ရာရွိၿပီး အခြင့္ အေရးမ်ား ပိုရလာမည္ဟု ေဝဖန္သူေတြကလည္း ေဝဖန္ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္းေပၚလစီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီဆိုေစ လက္ရွိ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကိုယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကသူမ်ားမ်ား တစ္စု တစ္ေယာက္ဆိုသည့္ ေပၚလစီအရ ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တစ္ေယာက္ဆိုတစ္ေယာက္ ထြန္းေတာက္လာေစရန္ မိဘမ်ားက ေကာင္းေခါင္ စာေမးပြဲ၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၾကကာ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၊ အခ်ိန္ကုန္လူပန္းခံၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မိဘမ်ားက တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ကေလးထိမ္းငွားကာ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေစာင့္ေရွာက္ရသည္။ ေက်ာင္းထားသည့္အခါတြင္လည္း အေကာင္းဆံုးက်ဴရွင္၊ အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းမ်ားကို ေငြေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္ခံၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔အားလံုးအတြက္ ဘံုဦးတည္ခ်က္မွာ ေကာင္းေခါင္ စာေမးပြဲကို အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရၿပီး တကၠသိုလ္ေကာင္းေကာင္း ဝင္ခြင့္ရေရးသာျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံအတြင္း လူလတ္တန္းစားမ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားတို႔က သားသမီးမ်ားကို ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္လာေစေရး ဦးစားေပးရာတြင္ တ႐ုတ္၏ အ႐ိုးစြဲလာသည့္ပညာေရးစနစ္က ေထာက္ျပ ေဝဖန္စရာမ်ားျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ လင္းဆိုသူအမ်ိဳးသမီးႀကီးက နန္က်င္းအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္သူ႔ကေလးကို ေက်ာင္းထားသည္။ သူ၏ ေဝဖန္ေထာက္ျပခ်က္ကလည္း အလြန္ေကာင္းသည္။

“ဘုရွ္အစိုးရလက္ထက္မွာ အီရတ္နဲ႔ စစ္ျဖစ္တယ္။ စစ္သားေတြ စုေဆာင္းေတာ့ အေမရိကမွာရွိတဲ့ အလယ္တန္းစားေတြ၊ ဆင္းရဲသားေတြ အမ်ားဆံုးပါသြားၾကတာပဲ။ အထက္တန္းစားေတြကနည္းပါလိမ့္မယ္။ အားလံုး စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံၾကရတာပါပဲ။ ဘယ္သူမွ အခြင့္အေရးပိုမရၾကပါဘူး။ ဒီအတိုင္းပဲျဖစ္ရမွာေပါ့”

ေကာင္းေခါင္စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုေနၾကရသည့္ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားေလးမ်ားဘဝသည္ အလြန္ သနားစရာေကာင္းသည္။ သူတို႔ဘဝေတြက စာေမးပြဲမေျဖဆိုမီ ေထာင္က်ေနသလို ေနထိုင္ၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕လည္း စိတ္ဓာတ္ေတြက်ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသမႈမ်ား ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ လင္း၏သမီးက ၈ တန္းအဆင့္တြင္ တက္ေနသည္။ သူက သမီးေအမီအတြက္ စိုးရိမ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ေကာင္းေခါင္ စာေမးပြဲဝင္ခိုင္းရမည္လား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကိုလႊတ္ၿပီး ေက်ာင္းသြား ထားရမည္လား စဥ္းစားေနၿပီဟုဆိုသည္။

ေကာင္းေခါင္စာေမးပြဲရလဒ္ႏွင့္ ဝင္ခြင့္လက္ခံေရးစနစ္မ်ားကို အစိုးရက မျပင္လွ်င္ မိဘေတြကလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ စိတ္ဒုကၡခံၿပီး ေကာင္းေခါင္ကိုႀကိဳးစားေျဖခိုင္းမည္လား၊ ႏိုင္ငံျခားလႊတ္ရမည္လားဟု ေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္လာျခင္းပင္။ လင္းက

“ကၽြန္မတို႔က ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ကို အထင္ႀကီးလို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကေလးကို အခြင့္အေရး ပိုေကာင္းေအာင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ အျခား ေရြးခ်ယ္ခြင့္လည္း မရွိဘူး” ဟုဆိုသည္။

(Ref : China’s Middle Class Anger at its Education System Is Growing, Lauren Teixeira)

Powered by Bullraider.com