ေတာထဲကမူႀကိဳ

http://www.slate.com/content/dam/slate/articles/double_x/doublex/2013/12/131202_DX_OutdoorRecessing.jpg.CROP.original-original.jpg

“စမ္းေခ်ာင္းေလးကို သြားမယ္”

“စမ္းေခ်ာင္းေလးဆီကို သြားၾကမယ္”

ဖင္လန္နိင္ငံတြင္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးေတြက တက္ႂကြစြာ ေအာ္ဟစ္ေပ်ာ္ျမဴးေနၾကသည္။ ကေလးမေလး သံုးေယာက္ ခုန္ေပါက္ၿပီး စမ္းေခ်ာင္းဆီေျပးသြားသည္။ မၾကာမီ မူႀကိဳအရြယ္ ကေလးေတြအားလံုး ကေလးမေလး သံုးေယာက္ေနာက္ကို ေျပးလိုက္သြားသည္။

ကေလးေတြ၏ ဆရာမ ကိုင္ဂ်ာ ပီလိုက ကေလးေတြေနာက္က ေျပးလိုက္လာသည္။ စမ္းေခ်ာင္းေလးေဘးတြင္ ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ကေလးေတြက စမ္းေခ်ာင္းေလးထဲဆင္းၿပီး ေဆာ့ေနၾကသည္။ စမ္းေခ်ာင္းေလးက တိမ္တိမ္ေလးျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ကေလးေတြက စမ္းေခ်ာင္းေပၚက တံတားေပၚတက္သြားၾကသည္။

သူတို႔အားလံုး၏ အသက္ေတြက ၅ ႏွစ္မွ ၆ ႏွစ္ဝန္းက်င္သာရွိမည္။ ဤစမ္းေခ်ာင္းေလးဝန္းက်င္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆရာမ ပီလိုႏွင့္ သူမ၏ ကေလး ၁၄ ေယာက္အတြက္ စာသင္ခန္းျဖစ္ေနၿပီ။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ ရာသီဥတုေကာင္းလွ်င္ ကေလးေတြကို အျပင္ေခၚထုတ္ၿပီး ကစားခိုင္းသည္။ ေလ့လာခိုင္းသည္။ သူတို႔ ေက်ာင္း လာတက္သည့္အခ်ိန္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို သူတို႔က ေဆာ့ကစားျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေလ့ရွိၾကသည္။

တစ္ပတ္တြင္ ေလးရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခြဲအခ်ိန္အထိ ကေလးေတြက သူတို႔ ဆရာမႏွင့္ အတူ ေက်ာင္းအျပင္တြင္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာၾကသည္။ ဖင္လန္တြင္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၌ တိက်ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ပံုေသနည္းႏွင့္ သြားေနၾကသည္မဟုတ္။ ေတာေတာင္ဝန္းက်င္တြင္ ဖြင့္ထားေသာ ေက်ာင္းေလးေတြက ေတာေတာင္သည္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမ်ားျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္တတ္သည္။ ရာသီဥတု ေကာင္းလွ်င္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲကထြက္ၿပီး ျပင္ပတြင္ စာသင္ၾကားရန္ ဥေရာပေက်ာင္းမ်ားက စိတ္ဝင္စား လာၾကၿပီ။

ဆရာမ ပီလိုက “တင္မီေရ ဆရာမဆီကို လာပါဦး” ဟုေခၚလိုက္သည္။ ဆရာမဆီကို ပိန္ေသးေသး ေကာင္မေလးႏွင့္ သူ႔အေဖာ္ႏွစ္ေယာက္ ေျပးလာၾကသည္။ သူတို႔ စမ္းေခ်ာင္းေလးထဲက တက္လာၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ စမ္းေခ်ာင္းထဲတြင္ ေကာင္ေလးသံုးေယာက္က ေခ်ာင္းကိုပိတ္ၿပီး သစ္ကိုင္းသစ္ခက္ေတြႏွင့္ တမံေဆာက္ေနၾကသည္။ သူတို႔က ေရေလွာင္ကန္ေလးတစ္ခုပံုစံလုပ္ၿပီး ငါးေလးေတြကို သူတို႔ တမံထဲေရာက္ ေအာင္ ေမာင္းထည့္ေနၾကသည္။

ဆရာမအနီးသို႔ ေရာက္လာသည့္ ကေလးမ်ားကို ဆရာမက က်င္းေလးေတြ တူးခိုင္းသည္။ သူတို႔တူးထားသည့္ က်င္းေလးမ်ားကို ဖင္းနစ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရတြက္ခိုင္းေနသည္။

“တစ္က်င္း၊ ႏွစ္က်င္း၊ သံုးက်င္း၊ ေလးက်င္း”

ဆရာမ ပီလိုက သူဘာေၾကာင့္ ကေလးေတြကို ေတာထဲေခၚလာရသည့္အေၾကာင္း ရွင္းျပေနသည္။ ေတာထဲတြင္ စာသင္ရျခင္းကို ကေလးေတြ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ စာသင္ခန္းထက္ ေတာထဲတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ေတြမ်ားစြာရွိေနသည္။ စာအုပ္ေတြထဲက အေၾကာင္းအရာထက္ ေတာထဲက သစ္ရြက္ေလးေတြ၊ သစ္ပင္ေတြ၊ စမ္းေခ်ာင္းႏွင့္ ငါးေလးေတြက ကေလးေတြကို ပိုၿပီး ဖမ္းစားထားႏိုင္သည္။ သူတို႔ စာအုပ္ထဲတြင္မပါသည့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို သူတို႔ေျခေထာက္ေတြ၊ လက္ေတြ၊ ခြန္အားေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာႏိုင္ ၾကသည္။ ေျမျပင္ေပၚတြင္ စာေတြကို တုတ္ေခ်ာင္းေတြႏွင့္ေရးသည္။ ခူးလာသည့္ မႈိပြင့္ေလးေတြကို ေရတြက္ ၾကသည္။ ပန္းေလးေတြကို နမ္းၾကည့္ၾကသည္။ လိပ္ျပာေလးေတြကို လိုက္ဖမ္းၿပီး စူးစမ္းေနၾကသည္။ တကယ့္ သဘာဝ စာသင္ခန္းႀကီးတစ္ခုထဲတြင္ သူတို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူေနၾကသည္။

ဖင္လန္တြင္ မူႀကိဳကေလးမ်ားကို ေတာထဲတြင္ သင္ၾကားရန္အတြင္ မူအသစ္မ်ား၊ ရန္ပံုေငြအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ ေပးၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ရာသီဥတုသာယာသည့္ေန႔မ်ားတြင္ အျပင္ထြက္ကာ ပညာရွာျခင္းကို အခ်ိန္တစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ကေလးေတြ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ေလ့လာႏိုင္သည္။ ဆရာေတြက လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားႏိုင္သည္။ ျမက္ခင္းေပၚတြင္ ေပ်ာ္မည္။ ေအာ္ၾကမည္။ အားလံုးကို ဆရာမက သစ္ပင္ ေအာက္တြင္ ပံုျပင္ေတြ ေျပာခ်င္လည္း ေျပာေနမည္။

ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္အရ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးေတြကို ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္ ႏွစ္နာရီကစားရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေန႔ခင္းစာ မစားမီ တစ္မနက္လံုး ေတာထဲတြင္ ေပ်ာ္ပါးစြာ ေဆာ့ကစားၿပီး ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာခ်ိန္ကို ေကာင္းစြာ အသံုးခ်ၾကသည္။

ကေလးဆိုသည္မွာ အ႐ုပ္ေတြ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြနဲ႔သာ ကစားရမည္ဆိုျခင္းကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ ေတာ္လွန္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေတာထဲသြားရမွာ ပ်င္းတယ္ဟုေျပာသည့္ ကေလးတစ္ေယာက္မွမရွိ။ ဆရာမ ပီလိုက “ေဆာင္းတြင္း ေရာက္လာရင္ေတာင္ တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြန္မတို႔ ႏွင္းေတြကို ထြက္ၾကည့္ၾကတယ္” ဟုေျပာျပသည္။ ႏွင္းေတြႏွင့္ ေပါက္ကစားၾကရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳကိုလည္း ကေလးေတြက ႏွစ္သက္ၾကသည္။

သူတို႔တစ္ခါတစ္ရံ ေတာင္တက္ခရီးကို သြားၾကသည္။ ေတာင္တက္ရတာလည္း ေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္။ အဖြဲ႔ေတြ ခြဲသြားရသည္။ ေရွ႔အဖြဲ႔ကထားခဲ့သည့္ အမွတ္အသားေတြကို ရွာရသည္။ သစ္ကိုင္းတစ္ကိုင္းတြင္ လက္ကိုင္ပုဝါတစ္ထည္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္ကိုေတြ႔လွ်င္ ေပ်ာ္သြားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း သစ္ပင္ ေတြကို အမွတ္အသားေတြ လုပ္သြားၾကသည္။

ေတာင္တက္လွ်င္လည္း သူတို႔ ပါးစပ္က နာမည္ေလးေတြကို ေအာ္ေခၚရသည္။ နာမည္ကို သူတို႔ အျပည့္ မေခၚရ။ ေတာင္ေပၚမတက္မီကတည္းက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အတိုေကာက္နာမည္ေလးေတြကိုေအာ္ၿပီး ဆက္သြယ္ၾကရသည္။ “ဂ်ိဳ ဟို လို နာ” ဆိုသည့္ ခ်စ္စရာအသံေလးေတြကို အတိုင္းသားၾကားေနရသည္။

ကေလးေတြကို စုရပ္ထားသည္။ ဆရာေတြက ေနာက္ကလိုက္ၾကသည္။ ကိုယ့္အုပ္စုလိုက္ ေတာင္ေပၚကို တက္ရင္းက ေနာက္ဆံုးတြင္ စုရပ္ကိုေရာက္သည္အထိ ခ်ီတက္ၾကရသည္။ ကေလးေတြက ေပ်ာ္ရႊင္စြာ မေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္ အၿပိဳင္တက္ၾကသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္အေပၚ ပညာရွင္မ်ား ေလ့လာ၍မကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္သည္။ သဘာဝကိုျမတ္ ႏိုးေအာင္လုပ္ေပးျခင္း၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အားကိုးလုပ္ေဆာင္တတ္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းမ်ားက သူတို႔ ကေလးေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈအားေကာင္းေစရန္ တည္ေဆာက္ေပးလိုက္သလိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သူတို႔ ကေလးေတြအမ်ားစုမွာ စိတ္ကစင့္ကလ်ားျဖစ္ႏႈန္းေတြနည္းလာသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္စြမ္းေတြ တိုးတက္လာသည္။ ထိုသေဘာတရားက စတင္တီထြင္သူမွာ ရစ္ခ်တ္လုဗ္ဆိုသူျဖစ္ၿပီး သူက “Children and Nature Network” ဆိုသည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုကို ထူေထာင္ထားကာ ကေလးေတြကို သဘာဝအေပၚ ျမတ္ႏိုးတတ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။ သူက

“ကေလးေတြက ေတာထဲေတာင္ထဲ ေခၚသြားေတာ့ ဘာေတြ ထူးျခားလာသလဲဆိုရင္ အခ်င္းခ်င္း အႏိုင္က်င့္ တာေတြ နည္းသြားတယ္။ ကေလးေတြ အဝလြန္မႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလာႏိုင္တယ္။ စိတ္ဓာတ္အရေရာ ကိုယ္ခႏၶာမွာပါ စြမ္းအင္အထူးေကာင္းသူေတြ ျဖစ္လာတယ္” ဟုဆိုသည္။

ေနာက္ပိုင္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္မနက္ ၂ နာရီ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေလ့လာၿပီး ပညာရွာေသာ အစီအစဥ္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ပါ သင္ၾကားရန္ ေလ့လာအတူယူေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ကေလးေတြကို စာသင္ခန္းထဲတြင္ ပိတ္ေလွာင္ထားၿပီး ဖတ္စာအုပ္ေတြႏွင့္ ေခ်ာင္ပိတ္ထားမည္ေလာ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စာကိုမသင္ စိတ္ကိုသင္ေနၾကသည္။ စာကိုမသင္ ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာသန္စြမ္းေစရန္ သင္ေနၾကသည္။ ပညာဆိုသည္မွာ စာသင္ခန္းထဲတြင္သာရွိသည္ဟု ထင္ေနၾကေသာ၊ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ဘဝေတြကို ေပးဆပ္ခဲ့ၾကရေသာ ဆရာေတြ ဆရာမေတြႏွင့္ ေတာထဲေတာင္ထဲက စာသင္ခန္းပညာေရးမွာ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

(Ref: Finnish Kindergarten in the Forest, Tim Walker)

Powered by Bullraider.com