ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား

နည္းပညာေခတ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ တက္ဘလက္၊ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းသူ လူငယ္ေတြ မ်ားလာ သည္။ လူငယ္ေတြကို နည္းပညာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းလြန္းသူမ်ားဟု ျပစ္တင္ေဝဖန္သူေတြမ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ နည္းပညာကို အသံုးခ်ၿပီး ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ဘဝ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည့္ လူငယ္ေတြမ်ားစြာ ရွိလာသည္။ လက္ရွိ ေအာင္ျမင္ေနေသာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားအဆင့္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေစလိုပါသည္။

ကြန္နာ ဘလက္ေလ (၁၆ နွစ္)

Y01

အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ေလးက ကုမၸဏီတစ္ခုကို ထူေထာင္သူ၊ ကုမၸဏီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၊ အႀကံေပးဆိုသည့္ ႀကီးေလးေသာ တာဝန္မ်ားကို ယူထားရသူျဖစ္ေနသည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္သားကတည္းက ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေအဂ်င္စီတစ္ခုကို စတင္ထူေထာင္ထားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အလယ္အလတ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သူျဖစ္လာရသည္။

ကြန္နာ ေနာက္ဆံုး ထူေထာင္ထားေသာ ကုမၸဏီအမည္မွာ ARCB ျဖစ္သည္။ လူငယ္အတိုင္ပင္ခံေအဂ်င္စီ သေဘာမ်ိဳး ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ိဳးဆက္တို႔အတြက္ မည္သုိ႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ိဳးျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လွ်င္ ေကာင္းမည္ကို အႀကံေကာင္းမ်ား ေပးေနသည္။

ARBC အဖြဲ႔သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေပါက္ေအာင္ ေၾကာ္ျငာေပးေနသည္။ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ တီထြင္သူမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုျဖစ္သည္။ နည္းပညာ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၊ လက္ေတြ႔ဘဝ သံုးစြဲသူမ်ား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လူငယ္တို႔ၾကားတြင္ ထုတ္ကုန္ကို မည္သို႔ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည့္ အႀကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္းေတြေပးၿပီး ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိသည္။

လူငယ္တစ္ဦးကဦးေဆာင္သည့္ လူငယ္တို႔ၾကားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ နည္းဆိုသည့္ တိုက္ကြက္သည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအဖို႔ သတိထားေစာင့္ၾကည့္စရာျဖစ္လာသည္။ ARBC တစ္ကမၻာလံုးကို ထိုးေဖာက္ရန္ ႀကံေဆာင္ေနသည္။

 

အီလီ ေဝ့ခ်္ (၁၇ ႏွစ္)

Y02

အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက High School HeroesX ဆိုသည့္ ဆိုရွယ္ကြန္ရက္တစ္ခုကို ထူေထာင္ထားသည္။ သူ႔ကြန္ရက္ထဲတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ခ်င္သူေတြကို စုစည္းထားသည္။ သူတို႔ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္းဆိုသည္ကို စုေပါင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

သူတို႔ကိုင္တြယ္ေနသည့္ ျပႆနာေတြကလည္း ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္သူ အေရအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ က်ဆင္းသြားရသနည္း၊ လူငယ္ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာ၊ အစားအစာ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို စုေပါင္းေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ဖီလာဒဲဖီးယားမွသည္ တ႐ုတ္ေပက်င္းအထိ က်ယ္ပ်ံ႕ေနသည္။ သူတို႔အဖြဲ႔ထဲတြင္ အီလီသည္ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္သည္။

သူ႔ကို Forbes ကႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ အသက္ ၃၀ ေအာက္၊ လူငယ္ ၃၀ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အီလီသည္ People Choice Award ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက Xprize Teen Visioneering ပ႐ိုဂရမ္အတြက္ ဦးေဆာင္ ေနသူတစ္ဦးျဖစ္လာသည္။ NBC, CBS, Huffington Post, Forbes မီဒီယာမ်ားတြင္လည္း စာမ်ားေရးလ်က္ ရွိသည္။ မၾကာမီ Stanford တကၠသိုလ္ကို တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းခံရသည္။

 

မက္စ္ ဘာရြန္ (၁၇ ႏွစ္)

Y03

PrepReps ဆိုသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ထူေထာင္ထားၿပီး ကုမၸဏီ CEO တာဝန္ယူထားသူျဖစ္သည္။ သူ႔အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကတည္းက ထူေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား ေလာကတြင္သာမက ေကာလိပ္အဆင့္အထိ သူ႔ကြန္ရက္က ျဖန္႔က်က္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

PrepReps သို႔ အဖြဲ႔ဝင္လိုလွ်င္ တစ္လ ၁၅ ေဒၚလာေပးရသည္။ ေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ သူတို႔အဖြဲ႔ဝင္ လိုဂိုႏွင့္ တံဆိပ္ဒီဇိုင္းမ်ားပါေသာ တီရွပ္ဝတ္ဆင္သူေတြ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီးရွိသည္။ မက္စ္သည္ PrepReps ကို စတင္ထူ ေထာင္စဥ္က ေဒၚလာ ၄၀၀၀၀ ႏွင့္ စတင္ခဲ့သည္။ သူျဖန္႔ခ်ိေပးေနသည့္ ကုမၸဏီတံဆိပ္ေပါင္း ၁၁ ခုခန္႔ရွိသည္။ ယင္းတို႔ အထဲတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ကုမၸဏီႀကီးေတြလည္း ပါသည္။

PrepReps ကြန္ရက္တြင္ အမ်ားစုမွာ တိရစၦာန္ေဆးေက်ာင္းသားေတြျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၅၀၀ ခန္႔ကို စုစည္း ထားနိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေကာလိပ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္။ သူ႔ကြန္ရက္ကို blogger မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဆက္သြယ္ေနသည္မွာ ငါးေသာင္းခန္႔ရွိသည္။ သူ႔ကြန္ရက္က က်ယ္ပ်ံ႕လာၿပီး သူတို႔အဝန္းအဝိုင္းမွာ တစ္သန္းေက်ာ္အထိ ခ်ိတ္ဆက္ ထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

 

ႏိုရာ မင့္ဇ္ (၁၅ ႏွစ္)

Y04

ႏိုရာသည္ Nannies By Noa ဆိုသည့္ ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ထားသူျဖစ္သည္။ အသက္က ၁၅ ႏွစ္သာရွိေသး ေသာ္လည္း ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ေနသည္။ နယူးေယာက္စီတီးႏွင့္ ဟမ္တန္စ္ၿမိဳ႕မွ မိသားစုမ်ားအတြက္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေပးသည္။ မိဘမ်ား၊ ကေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္အျဖစ္ဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္ ေသာေၾကာင့္လည္း ႏိုရာသည္ ထင္ရွားသည့္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္လာရသည္။

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈရရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ႏိုရာႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာကို ရင္းႏွီးၿပီး လုပ္ငန္းကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကရသည္။ သူလုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္စဥ္က အသက္ ၁၂ ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ မိသားစုႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းကို စတင္ထူေထာင္ၿပီး နာမည္ ထြက္ေအာင္ လုပ္ရသည္။ သူ႔လုပ္ငန္းဖြင့္ၿပီး ၆ လ ခန္႔အၾကာတြင္ Nannies By Noa ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းကို စတင္အမည္ေပး ထူေထာင္နိုင္ခဲ့သည္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ မိသားစုမ်ားထံမွ ကေလးမ်ားကို ထိန္းေပးရင္းက လူသတင္း လူခ်င္းေဆာင္ၿပီး ႀကီးပြားေအာင္ျမင္လာေသာေၾကာင့္ သူ႔ထံကနည္းယူသူမ်ားပင္ရွိလာသည္။ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ကေလး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နည္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္လည္း ေလ့လာအားထုတ္၊ အမ်ားႀကိဳက္ေစရန္လည္း ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ငယ္ငယ္ရြယ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးျဖစ္လာရသည္။

 

ေအရြန္ ေအေစာ (၁၈ ႏွစ္)

Y05

သူ႔အသက္ ၁၁ ႏွစ္သားကတည္းက ေအရြန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရေနၿပီျဖစ္ သည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာကို အလြန္စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုရမည္။ သူက Easaw Development ဆိုသည့္ ကုမၸဏီကို ထူေထာင္နိုင္ခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့တိုက္ႀကီး ၅ တိုက္ရွိ ေဖာက္သည္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနရသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးျဖစ္လာရသည္။

သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္က ရွင္းရွင္းေလးျဖစ္သည္။ “အရြယ္ႏွင့္ မဆံုးျဖတ္ပါႏွင့္” ဆိုသည့္စကားေလးကို သူသံုးတတ္ သည္။ သူက ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြ ေရးေပးေနရသည္။ သူထူေထာင္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲတြင္ INC.UBATOR ကထင္ရွားသည္။ INC.UBATOR သည္ အသက္ ၃၀ ေအာက္ လူငယ္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ သင့္ထံတြင္ ဂိမ္းစိတ္ကူးမ်ားရွိၿပီး ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ခ်င္သူမ်ားျဖစ္လွ်င္ INC.UBATOR ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါဟု အၿမဲလမ္းဖြင့္ေပးထားသည္။

သင္ယူျခင္း၊ တီထြင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းတို႔သည္ အရြယ္ႏွင့္မဆိုင္။ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လိုလွ်င္ အထက္တန္း တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ရ ပညာႏွင့္ လည္းမဆိုင္။ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္၊ တီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္၊ စြန္႔စား ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ေတြလည္း ရွိရန္လိုေၾကာင္းကို အထက္တန္းေက်ာင္းသားေလးမ်ားက သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ ၾကသည္။

(Ref: High School Entrepreneurs, Forbes)

Powered by Bullraider.com