ျမန္မာစာ အေျပာအဆုိအေရးအသား အေလးထားဖြယ္

http://2.bp.blogspot.com/-4ueveqsD_O0/UBtfUyjW6BI/AAAAAAAAfbc/vbgMWevKtgA/s1600/1.png

ျမန္မာစာ အေျပာအဆုိအေရးအသားသည္ လြန္စာမွပင္ သိမ္ေမြးနက္နဲလွပါသည္။ ေျပာဆုိရာတြင္ ႒ာန္၊ က႐ုိဏ္း၊ ပယတ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ပီပီသသ ရြတ္ဆုိရပါသည္။ ေရးသားရာတြင္လည္း အျဖတ္အ ေတာက္၊ ေနရာအထားအသုိ၊ သတ္ပုံသတ္ညႊန္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေရးသားရန္ အထူးလုိအပ္လွပါသည္။

မၾကာေသးမီကပင္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေခါင္းစီးစာတန္းမ်ား အထားအ သုိမွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပလာသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ အျပဳသေဘာတင္ျပျခင္းမ်ဳိးျဖစ္၍ လက္ခံႀကိဳဆုိရမည္ျဖစ္၏။

ဤသုိ႔ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္ကုိလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာခံယူ၍ ျပင္ဆင္သြားရမည္သာ ျဖစ္ပါ သည္။ အထားအသုိမွားယြင္းျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္သိသာစြာ ကဲြျပားသြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ “ကြမ္းစားေဆးေသာက္ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ကုိ ေခၚယူဆုံးမ လုိက္သည္” ဟု ေရးသားမိပါက အဓိပၸာယ္မ်ားစြာ ကဲြလြဲသြားႏုိင္ပါသည္။ အမွန္မွာ “ကြမ္းစားေဆး ေသာက္ေသာ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ကုိ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးက ေခၚယူဆုံးမလုိက္သည္” ဟု ကတၱား၊ ပုဒ္ အထားအသုိမွန္မွ အဓိပၸာယ္မွန္ကန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အတူပင္ သတ္ပုံသတ္ညႊန္းမွန္ကန္မႈ အေရးႀကီးပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဝန္ႀကီးကုိ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ သည္” ႏွင့္ “ဝံႀကီးကုိ ေသနပ္ျဖင့္ပစ္သည္” တို႔၏ ကဲြဲျပားပုံကုိ သာဓကေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ယခုအခါ တြင္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈေၾဗကာင့္ အင္တာနက္၊ e-mail၊ Facebook၊ Twitter စသည့္လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ လူငယ္ထုအတြင္း မ်ားစြာသုံးစဲြလ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဖုန္း ျဖင့္ေျပာဆုိဆက္သြယ္ၾက႐ုံသာမက E-mail ပုိ႔ျခင္း၊ သတင္းကုိ (SMS) ပုိ႔ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံုပုိ႔ျခင္း၊ Comment ေရးျခင္းစသည္တုိ႔ကုိပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးႏွင့္ သုံးစဲြေနၾကသည္။

အဂၤလိပ္လုိေရးသားရာတြင္ အခ်ဳိ႕စကားလုံးမ်ားကုိ အတုိေကာက္ေရးသားၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။ ဥပမာအားျဖင့္

Face Book ကုိ          =       Fb

Thanks                   =       Thz, Thx

good                      =       gud

have                      =       hav

Love                      =       Luv

See you                  =       C U

By the Way             =       Btw

Bye – Bye               =       bb

because                  =       bcuz

Ok Ok                    =       K K

So                         =       Xo စသျဖင့္ ေတြ႕ရ၏။

သုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာလုိေရးသားေပးပုိ႔ၾကရာတြင္လည္း အဂၤလိပ္စာကဲ့သုိ႔ အတုိေကာက္မ်ား ေရးသားလာၾက သည္ကုိေတြ႕ရ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ -

တကယ္လား - ကုိ      =       ဂယ္လား

ညီမေလး ကုိ             =       ညေလး

မေျပာဘူး ကုိ            =       ေျပာဝူး/ ေၾကာဝူး

မသိဘူး ကုိ               =       တိဝူး

ဗ်ာ ကုိ                    =       ဂ်ာ

သမီး ကုိ                  =       စမီး

သူငယ္ခ်င္း ကုိ          =       သယ္ရင္း/ စီငယ္ခ်င္း

ခ်စ္ ကုိ                    =       ခ်ိ

ငါ ကုိ                      =       နာ

ကုိႀကီး ကုိ                =       တုိႀကီး စသျဖင့္ေရးသားေနၾက၏။

ဆုိရလွ်င္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္မွာေပၚတြင္ အေျပာင္အပ်က္ေရးသားျခင္းကုိ အျပစ္မေျပာလုိပါ။ သုိ႔ ေသာ္အေရးအသားမ်ားလာျခင္း၊ အေတြးအျမင္မ်ားလာေသာအခါ အသုံးတြင္က်ယ္လာမည္ကေတာ့ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာမဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕မွာ ျမန္မာဘာသာရပ္တြင္ အားနည္းလာသည္ ကုိေတြ႕ျမင္ရ၏။ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပဲြတြင္ ျမန္မာဘာသာရပ္ က်႐ႈံးသူအမ်ားအျပားရွိေနျခင္းကပင္ သိသာေစႏုိင္ေသာ အခ်က္ျဖစ္၏။

စင္စစ္ ျမန္မာဘာသာရပ္ဆုိသည္မွာ မိမိ၏သိျမင္ေတြးေတာႀကံဆခ်က္မ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ ေရးသား ဟန္ျဖင့္ (Own Words, Own Style) စကားေျပ ျပန္ဆုိေရးသားျပရျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကေလးအမ်ားစုမွာ အလြတ္က်က္မွတ္ကာ ျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပေနၾကျခင္းကသာ မ်ားေနပါသည္။

ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာေပၚမွ အေရးအသားမ်ားပါ ကူးစက္လာမည္ကုိ စုိးရိမ္ရပါသည္။ ေလာေလာဆယ္ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ FM ေရဒီယုိအစီအစဥ္တခ်ဳိ႕တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေပၚမွ အေရးအသားမ်ားကုိ သုံးစဲြေနၾကသည္ကုိ ၾကားရပါသည္။ အေျပာအဆုိေနာက္တြင္ အေရးအ သားပါ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါလာႏုိင္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆုိသည္မွာ ေကာင္းေသာလကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ၏အစဥ္အလာကုိ ထိန္းသိမ္းကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးစည္ပင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာေရစီးေၾကာင္းႀကီးကုိမူ အမႈိက္သ႐ုိက္ မ်ားသဖြယ္ အဟန္႔အတား အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ယင္းသုိ႔ေသာအေျပာအဆုိ အေရးအသားမ်ဳိးကုိ ေဘာင္ကန္႔သတ္၍ထားရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခား တုိင္းတစ္ပါးသား မ်ားကပင္ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားကုိ လာေရာက္၍အေလးထားသင္ၾကားေနခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသား မ်ားကုိယ္တုိင္က မိမိတုိ႔ဘာသာစာေပကုိ ေျပာဆုိရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေရးသားရာတြင္လည္း ေကာင္း ဂ႐ုျပဳအေလးထားျခင္းျဖင့္ မိမိႏုိင္ငံဂုဏ္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါသည္။  ။

ေၾကးမုံသတင္းစာ

ဇူလုိင္လ (၁၅) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com