မူလတန္းဆင့္ ကဗ်ာသင္ၾကားေရး

https://pbs.twimg.com/media/CAISqKtUYAASVjF.jpg

မိခင္၏ ရင္ခြင္ပုိက္ဘဝမွ ေက်ာင္းေရာက္လာသည္အထိ အဆင့္ဆင့္သီက်ဴးရြတ္ဆုိၾကေသာ ကေလး ေတးကဗ်ာ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကုိ မတင္ျပမီေရွးဦးစြာ ကဗ်ာ၏သေဘာကုိ စူးစမ္းၾကည့္မိပါသည္။

ကဗ်ာဟူသည္ ဘာသာစကားကုိ အေကာင္းဆုံးပုံသဏၭာန္ျဖင့္ ေရးဖြဲ႕ထားေသာစာေပျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာစကားကုိ က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ထိထိမိမိ ကုိင္တြယ္အသုံးခ်ထားေသာ လူ႔ႏွလုံးသား၏ ခံစားမႈ လက္ရာျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာစကားတြင္ စကားလုံးတုိ႔၏စည္းလုံးမႈ (UNITY OF VERBAL) သည္ ကဗ်ာ၏အသက္ ျဖစ္ပါသည္။ စကားလုံးတုိ႔၏ စုစည္းမႈခြန္အား က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ရွိသည္ႏွင့္အမွ် ကဗ်ာ၏အနက္အဓိပၸာယ္ ေကာင္းမြန္ေလျဖစ္ပါသည္။ ကဗ်ာကေပးႏုိင္ေသာ ရသခြန္အားသည္လည္း ပုိ၍ထက္ျမက္ေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ကဗ်ာ၏အစြမ္းသတၱိႀကီးမားေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ကဗ်ာတုိသည္ ရွည္သည္မွာ ပဓာနမဟုတ္ပါ။ ကဗ်ာအတုိအရွည္ကိစၥသည္ ပဓာနမဟုတ္ဟုေျပာရျခင္းမွာ အျခား ေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ မူလတန္းအဆင့္ ျမန္မာစာျပ႒ာန္းခ်က္ပါကဗ်ာမ်ား အပါအဝင္ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ အရြယ္ႏွင့္လုိက္ဖက္ညီညြတ္မႈရွိေသာ ကဗ်ာမ်ားသည္ ကဗ်ာတုိမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေပါ့တန္စြာသေဘာ ထားမိမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

မူလတန္းအဆင့္တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ကဗ်ာမ်ားတုိ႔သည္ တုိပင္တုိေသာ္လည္း က်စ္လ်စ္ေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာကဗ်ာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထက္ျမက္ေသာကဗ်ာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသံအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးအစားျဖင့္လည္းေကာင္း ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ၿပီး ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ ကဗ်ာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ေကာင္းျမတ္ သည့္အဂၤါရပ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံေသာကဗ်ာမ်ားကုိ ကေလးတို႔သင္ယူခြင့္ရၾကသည္မွာ ကံေကာင္းသည္ ဟုဆုိရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ကေလးတုိ႔အတြက္ အျပည့္အစုံကံေကာင္းၿပီဟူ၍ကား မဆုိရဲေသးပါ။ ဤ ကဗ်ာမ်ားကုိ သင္ျပသူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ကဗ်ာသင္ၾကားမႈစြမ္းရည္ ေခတ္မီထက္ျမက္ပါမွ ကဗ်ာ သင္ယူခြင့္ရသူကေလးမ်ား ကံေကာင္းသည္ဟု အျပည့္အဝဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ငယ္ရြယ္စဥ္ကလည္း ဤလုိကဗ်ာမ်ဳိးေျမာက္မ်ားစြာကုိ သင္ယူခြင့္ရခဲ့ၾကပါသည္။ ျပ႒ာန္းစာ အုပ္ပါ ကဗ်ာမ်ားကုိသာမက တပည့္မ်ားအေပၚေစတနာေကာင္း ထားၾကေသာဆရာ၊ ဆရာမတုိ႔၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္မပါဝင္ေသာ ျပင္ပကေလးကဗ်ာမ်ားကုိလည္း ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရြတ္ဖတ္သီဆုိခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေရွးေရွးလက္ထက္ ကေလးသူငယ္မ်ားမွစ၍ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကေလးသူငယ္တုိ႔အထိ နားၾကားခြင့္၊ ရြတ္ဖတ္သီဆုိခြင့္ရရွိလာခဲ့ၾကေသာ ကေလးေတးကဗ်ာမ်ား စတင္ေပၚေပါက္ျဖစ္ထြန္း လာေသာလမ္းေၾကာင္းကုိ ေျခရာေကာက္၍ၾကည့္ပါမည္။ ဤသုိ႔ေလ့လာရာတြင္ မိခင္ႏွင့္ကေလးတုိ႔၏ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ ေမတၱာလမ္းေၾကာင္းကုိ စတင္ေတြ႕ရွိရပါမည္။ မိခင္ႏွင့္ရင္ေသြးငယ္၏ အၾကားတြင္ မျမင္ရေသာေမတၱာစိတ္ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးမွ်င္သည္ ကမၻာဦးအစမွ ကေန႔တုိင္ေအာင္ ခုိင္ၿမဲစြာသြယ္တန္းေနလ်က္ရွိပါသည္။ ကေလးသူငယ္တုိ႔အတြက္ ေတးကဗ်ာဟု ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ကေလးသူငယ္ကုိ ေမြးဖြားသန္႔စင္ေပးလုိက္ေသာ မိခင္၏ႏွလုံးအိမ္မွစိမ့္ယုိစီးက်လာ ေသာ ေမတၱာစိတ္ကုိ ဦးဦးဖ်ားဖ်ားေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္၏မိမိရင္မွ ေမတၱာစာကုိ စိတ္အလ်င္ ျဖင့္ ကေလးထံအေရာက္ ထုတ္လႊင့္ေပး႐ုံမွ်ျဖင့္ မေရာင့္ရဲႏုိင္ရကား။ မိမိေမတၱာကုိ ေဖာ္က်ဴးသည့္ အသံလႈိင္း၊ အသံအလ်င္ျဖင့္ပါ ကေလးထံေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ပါသည္။ ထုိအခါမိခင္၏ ေမတၱာ သည္ ႏွလုံးအိမ္မွတစ္ဆင့္ ႏႈတ္ဖ်ားသုိ႔ကူးေျပာင္းကာ

ေအး-ေအး-အုိ-အုိ အုိး ေအ-ဟူသည္ သရသံသည္ စာသားအျဖစ္ စကားလုံးအဓိပၸာယ္ဖြင့္မရေသာ္ လည္း ေမတၱာသေဘာနက္႐ႈိင္းစြာ သက္ေရာက္ေနေသာ ကမၻာဦးေရကေလးေတးကဗ်ာအျဖစ္ ယူဆ ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ကေလးကဗ်ာအစ သားေခ်ာ့ေတးကဟု ဆုိစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ကေလး ငယ္သည္ ငယ္ႏုစဥ္ဘဝမွစ၍ မိခင္၏ ေအေအး အုိအုိ ေတးပုခက္တြင္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကည္ႏူးစြာျဖင့္ ေတး ကဗ်ာ၏အရသာကုိ ခံစားခြင့္ရခဲ့ပါသည္။

ထုိမွတစ္ဆင့္ ဖဝါးလက္ႏွစ္လုံး၊ ပုခုံးလက္ႏွစ္သစ္အရြယ္ လူ႔ဘဝကုိစတင္ကာ တစ္စတစ္စႀကီးျပင္း လာေသာကေလးသည္ သူ၏ပတ္ဝန္းက်င္ နယ္ပယ္က်ယ္ဝန္းလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ကဗ်ာသစ္ကေလး မ်ားကုိလည္း နားေထာင္ၾကည္ႏူးခြင့္၊ ႏွစ္ၿခိဳက္ခံစားခြင့္ တုိးတက္လာပါသည္။ ကဗ်ာေတးသံနာယူ ခံစားရင္းကေလးမွာလည္း အေပါင္းအသင္းနယ္ပယ္ တိုးပြားလာပါသည္။ မိတ္သစ္-ေဆြသစ္မ်ား တုိး ပြားလာပါသည္။ မိတၳီလာကန္ေတာ္ေအာက္က မ်က္လုံးေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ႏွင့္ ဖားေကာင္ေသး ေသးကေလးကုိ ခင္မင္စျပဳလာပါသည္။ အဖမ္းခက္လွေသာ ခုိျဖဴခုိျပာနက္သည္ ကေလး၏မိတ္ေဆြ မ်ားျဖစ္လာပါသည္။ လူကေလးအိပ္ခ်ိန္နီးလွ်င္ အိပ္တန္းျပန္လာေသာ ဗ်ဳိင္းကေလးမ်ားကုိ သတိရ တတ္လာပါသည္။ ျမစ္နဒီေသာင္စပ္တြင္ ေတာင္ခတ္လုိ႔လူးေနေသာ ဗ်ဳိင္းကေလးကုိ သနားတတ္လာ ပါသည္။ ညအခါတြင္ ထိန္ထိန္သာေနေသာ ဖုိးလမင္းႀကီးထံမွ ထမင္းျဖဴဆီဆမ္းကုိ ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ ထည့္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းတတ္လာပါသည္။

ထုိမွတစ္ဆင့္ကေလးငယ္သည္ မိခင္၏ရင္ခြင္မွ တစ္စတစ္စႀကီးျပင္းလာကာ ကစားတတ္သည့္အရြယ္ အေဖာ္မ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကစားၾကေသာအခါ ကစားရင္းသီဆုိစရာကဗ်ာမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးခြင့္ရလာ ျပန္ပါသည္။ ကဗ်ာ့အရသာကုိ ခံစားခြင့္ရၾကျပန္သည္။ မေထြးေလးကုိ လုိခ်င္သျဖင့္ ဝဲပ်ံလာေသာ ဉာဏ္မ်ားလွသည့္ ေရႊစြန္ညိဳႀကီးကုိၾကည့္ကာ မုန္းခ်င္ခ်င္ျဖစ္လာပါသည္။ ေရႊစြန္ညိဳႀကီးကုိေၾကာက္ သျဖင့္ ေနာက္နားဆီမွာ ပုန္းကြယ္ေနေသာ မေထြးေလးအတြက္ စုိးရိမ္တတ္လာပါသည္။ ေရႊစြန္ညိဳ ႀကီးလက္သုိ႔ မေထြးေလးပါမသြားရေလေအာင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ စုေပါင္း၍ကာကြယ္ရမည့္အသိ ဝင္ လာပါသည္။ ေရႊဖလားႏွင့္ ၾကက္သားကုိကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မိမိတို႔ၾကက္ဖႀကီးအႏုိင္ရေရးအားေပးရင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကစားရသည္ကုိ ၾကည္ႏူးမဆုံးႏွစ္ၿခိဳက္မဆုံး ျဖစ္ၾကရပါသည္။ မုန္႔လုံးကုိစကၠဴကပ္ လုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ေမွာင္မုိက္တြင္ ငုိေနရေသာဂ်ာေအးေလးကုိ သနားကာခ်ာလည္လုိက္ေန ေသာကဗ်ာကုိ ေမာမွသာအဆုိရပ္လုိက္ေသာ္လည္း ဆုိေကာင္းေကာင္းႏွင့္ဆက္၍ ဆုိခ်င္ခ်င္ျဖစ္မိပါ သည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ ကေလးငယ္သည္ အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေဖာ္မ်ားႏွင့္ကစားရာမွ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္သုိ႔ ေရာက္လာပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္လည္း အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္မွ ရင္းႏွီးခဲ့ရေသာ ကဗ်ာမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ သီဆုိခံစားခြင့္ရျပန္ပါသည္။ ထုိမွ်မက အသိအလိမၼာပညာတုိးေစမည့္ ကဗ်ာမ်ားကုိလည္း မွတ္သား သင္ယူခြင့္ ရရွိလာပါသည္။

ပညာတန္ေဆာင္ မဂၢဇင္း

အတြဲ (၄၈) အမွတ္ (၅)၊ ေမလ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com