တရုတ္မ်က္မျမင္ေတြအတြက္ ရုပ္ရွင္

ကမၻာေပၚမွာ မ်က္မျမင္ သန္း ၄၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ တရုတ္ျပည္မွာ မ်က္စိမျမင္တဲ႔သူ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ အခု သူတို႔အတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ႔ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီစာၾကည့္တိုက္မွာ သူတို႔ကို ေဖ်ာ္ေျဖဖို႔ ရုပ္ရွင္လုပ္ေပးထားပါတယ္။


ဒီအေၾကာင္း ေပက်င္းၿမိဳ႕မွ ‘ကလာရင္႔ ခြ်ာ’ က သတင္းေပးပို႔ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နားဆင္ၾကည့္ပါ။Powered by Bullraider.com