နီေပါႏိုင္ငံမွ ေစ်းအသက္သာဆံုးနဲ႔ အရည္အေသြးျမင္႔တဲ႔ ေက်ာင္း

နီေပါႏိုင္ငံမွာ ေကာ္ဖီတခြက္ေသာက္ရင္ ၁ ေဒၚလာ က်ပါတယ္။ ဥဴတမ္ ဆန္ေဂ်လ္း ဆိုသူဟာ နီေပါမွာ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းကေန အထက္တန္းေက်ာင္းအထိ ေက်ာင္း ၂၀ ေလာက္ ဖြင္႔ထားပါတယ္။ သူ႔ေက်ာင္းေတြမွာ အရည္အေသြးမီ ပညာသင္ၾကားေရး ေပးေနေပမဲ႔၊ တလကို ေကာ္ဖီတခြက္ဖိုး ၁ေဒၚလာ ေလာက္ပဲ ေကာက္ယူပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ႔ မိသားစုေတြရဲ႕ ကေလး ၂ ေသာင္းေက်ာ္ဟာ သူ႔ေက်ာင္းေတြမွာ ပညာ သင္ယူေနပါတယ္။ သူ႔ေက်ာင္း နာမည္က ‘ဆမာတာ’ လို႔ ေခၚၿပီး အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ်မွႈလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ခါသမန္ဒူၿမိဳ႕ကေန သတင္းေထာက္ ‘ရာဂ်န္ ပါရာဂ်ဴလီယာ’(Rajan Parajuli) က သတင္းေပးပို႔ထားတာကုိ နားဆင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Powered by Bullraider.com