တရုတ္ရဲ႕ အာကာသစိုးမိုးေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္း

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ဒီဇင္ဘာလမွာ တရုတ္အစိုးရက ၄င္းရဲ႕ အာကာသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ စကၠဴျဖဴ စာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက စခဲ႔တဲ႔ အာကာသလုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ထားရင္း ေနာက္လာမယ္႔ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို တရား၀င္ ခ်ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္အစိုးရက အာကသ စူးစမ္းရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက အေရးအႀကီးဆံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမဟာဗ်ဴဟာ အျဖစ္ ယူဆၿပီး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ ႀကီးက်ယ္ဖို႔အတြက္ ကမၻာ႔ျပင္ပကို စူးစမ္းရွာေဖြ အသံုးခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားလိမ္႔မည္ဟု စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ငါးႏွစ္အတြင္း တရုတ္ရဲ႕ အာကာသနည္းပညာမွာ ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္လာၿပီး၊ ေနာက္ ငါးႏွစ္တြင္ အာကသကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင္႔ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

တရုတ္ရဲ႕ အနာဂတ္ အာကာသလုပ္ငန္းေတြကေတာ႔ လူသားလိုက္ပါေသာ ယဥ္မ်ားျဖင္႔ အကာသကို ရွာေဖြျခင္း၊ ကမၻာေျမ ေထာက္လွမ္းေရး ၿဂိဳဟ္တု အမ်ားအျပား လႊြတ္တင္ထားျခင္း၊ စၾကာ၀႒ာကို ေလ႔လာျခင္း၊ လေပၚ လူဆင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားျခင္း၊ အာကာသတြင္ သုေတသနခန္းမ်ား ထားရွိျခင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္မည္ဟု စကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

Powered by Bullraider.com