မိုးယံ လူရႊင္ေတာ္ဖလား ဒုတိယဆုရ ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာ့ပညာေရးနဲ႔ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ အေျခအေန၊ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေတြကို ျပက္လံုး ထုတ္ထားတဲ့ ဒဂံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား လူရႊင္ေတာ္အဖြဲ႔။

Powered by Bullraider.com