တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ား ေၾကညာထားသည့္အတုိင္း မရသျဖင့္အခက္ေတြ႕

http://thelakemurraynews.net/wp-content/uploads/2014/04/letter.gif

ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားအပါအဝင္ ႐ုပ္သံဌာနမ်ား၊ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအသံတုိ႔တြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာစာစစ္ဌာနမ်ား၌ ၾသဂုတ္ (၁၄) ရက္ တြင္ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ယင္း႐ုပ္သံ၊ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အသံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္အတုိင္း ထုတ္ယူရရွိမည္ထင္၍ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာစာစစ္ဌာနမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ထုတ္ယူၾကရာ မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာမွ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္၏ သမီးေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့ရာ အ.ထ.က က်ဳံေပ်ာ္စာစစ္ဌာနသုိ႔ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာတြင္လည္း တုိင္းမွမေရာက္ေသးေၾကာင္း၊ ဘယ္ေန႔ေရာက္မည္ ကုိ တိက်စြာမေျပာ၍ ၅-၉-၂၀၁၄ အမီ ဝင္ခြင့္ျပန္တင္ရန္ စဥ္းစားခ်ိန္၊ ေပးပုိ႔ခ်ိန္၊ နည္းမည္၊ မမီမည္ကုိ စုိးရိမ္ရပါသည္ဟု ထပ္မံေျပာျပပါတယ္။

က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးသုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးက ၂၀-၈-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ မွတုိင္းကရမည္ျဖစ္၍ သြားေရာက္ထုတ္ယူေနပါေၾကာင္း၊ ေရာက္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာထားသည့္အတုိင္း ၅-၉-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ကုိ ေနာက္ဆုံးထားေလွ်ာက္ ထားရမည္ဆုိပါက ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာယခုကဲ့သုိ႔ ေနာက္က်ရရွိေနမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားမွာ ဘဝတစ္သက္တာအတြက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ တကၠသုိလ္ကုိေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အခ်ိန္မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ အားနည္းမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ႏိုင္ပါေၾကာင္း စုိးရိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာမွတစ္ဆင့္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

Democracy Today Daily

ၾသဂုတ္ (၂၃) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com