လူရမ္းကားကုိ တားဆီးေပးၾကပါ

http://2.bp.blogspot.com/-daxofhelbnM/U-K3VHBXJZI/AAAAAAAAAJU/EIq5ICJQzu0/s1600/drunk.gif

အယ္ဒီတာခင္ဗ်ာ


ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လိႈင္နယ္ေျမရွိ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူထားေသာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ သိုေလွာင္႐ံုတြင္ ပညာေရး ဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးသည္ ေနအိမ္အတြင္း၌ပင္ ေသာက္စားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သိုေလွာင္႐ံုဝင္းအတြင္း ေအာ္ဟစ္သီဆို၊ ဆဲဆို ေစာ္ကားရန္ျပဳေနသည္မွာ သံုးပတ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးဌာနသို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းအရ ႏွစ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ပိုမိုဆိုးဝါးလာၿပီး ၂၉-၈-၂၀၁၄ ညမွ စတင္လ်က္ မိုက္က႐ိုဖုန္း အသံုးျပဳလ်က္ ညလံုးေပါက္နီးနီး ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုလ်က္ ရွိပါသည္။ ထပ္မံ တင္ျပထားေသာ္လည္း ပညာေရးဌာနအေနႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးကာကြယ္ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သိုေလွာင္႐ံု ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါဝင္းအတြင္း ေနထိုင္သူ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္စာျဖင့္ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ညစဥ္ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုမႈကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရဲစခန္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုသူမွာ ပညာေရးဝန္ထမ္း ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ က်န္းမာေရး မေကာင္းဟုဆိုကာ မည္သို႔မွ် ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အတူေန ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ရက္ဆက္ဆိုသလို ေန႔ေရာညပါ ေစာ္ကားေနမႈကို စိတ္ဆင္းရဲစြာ ခံစားေနရပါသည္။

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ လိႈင္နယ္ေျမ၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ သိုေလွာင္႐ံု၊ အမွတ္ (၁၂) ရပ္ကြက္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဆိုပါ မူးယစ္ေသာက္စား ေအာ္ဟစ္ဆဲဆို ေစာ္ကားရန္ ျပဳေနမႈကို အျမန္ဆံုး တားျမစ္ရွင္းလင္း ကာကြယ္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

(ဝန္ထမ္းတစ္ဦး)

Powered by Bullraider.com