သန္းေခါင္စာရင္း ေျခာက္လမျပည့္လုိ႔ ပညာေရးေကာလိပ္တက္ခြင့္မရသည့္ကိစၥ ကူညီေပးပါ

http://www.aphasia.org/sites/default/files/images/HELP.jpg

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွာ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ ဦး၏ ဖခင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္သမီးကုိ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစခ်င္ပါ တယ္။ သမီးကလဲဝါသနာပါပါတယ္။ သမီးဟာ ဂုဏ္ထူးသုံးဘာသာပါခဲ့ပါတယ္။

ပညာေရးေကာလိပ္ေလွ်ာက္သည့္အခါ ၂၉-၈-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ေဖာင္လက္ခံရက္ေနာက္ဆုံးရက္ျဖစ္ပါ တယ္။ ၂-၉-၂၀၁၄ မွာခ႐ုိင္႐ုံးမွ အေၾကာင္းၾကားလာပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းေျခာက္လမျပည့္၍ ပယ္ခံရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မ/ဥကၠလာမွ လႈိင္သာယာသုိ႔ေျပာင္းခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။ သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္သည့္ အခက္အခဲေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း သက္တမ္းသုံးလပဲရွိပါေသးတယ္။

အခုအိမ္မွာ ကုိယ္ပုိင္ဝယ္ထားသည့္ အေထာက္အထားလဲရွိပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းလဲ အမွန္အ ကန္ပါ။ ရပ္ကြက္ကလဲ ေနထုိင္ေၾကာင္းေထာက္ခံထားပါတယ္။ ေဖာင္ပယ္ခံရသည္မွာ မျဖစ္သင့္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ခံစားရပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း မရွိေသာသူမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္း ေျခာက္လမ ျပည့္ေသာသူမ်ား ဆရာမလုပ္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူးလားလုိ႔ ေမးလုိက္ခ်င္ပါတယ္။

၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီမုိကေရစီတူေဒးသတင္းစာမွတစ္ဆင့္ သက္ဆုိင္ရာမွ ကူညီေပးႏုိင္ရန္ တင္ျပအပ္ ပါတယ္။

Democracy Today Daily

ေအာက္တုိဘာ (၃) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com