ေရႊလက္ရယ္ ခိုင္ခိုင္ၿမဲပါလို႔

No automatic alt text available.

႐ံုးအားလပ္ရက္တစ္ေန႔ အပန္းေျဖအနားယူရင္း ...အိမ္ေရွ႕ဧည့္ခန္းရဲ႕ တီဗြီဖန္သားျပင္ထက္က ႏုိင္ငံေက်ာ္ အဆုိေတာ္မ်ားရဲ႕ ျမဴးျမဴးၾကြၾကြသီဆုိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ေတးသံသာမ်ားကို ခံစားနားဆင္ေနမိသည္။ ေတးသံသာမ်ားကို နားဆင္ရင္း ႏွစ္(၇ဝ)ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ႀကီးလည္း နီးလာေခ်ၿပီေကာရယ္လို႔ အသိဝင္လာခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အေပါင္းတို႔ရဲ႕ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလက ျပည္မ-ေတာင္တန္းေပါင္းစည္းေရးအတြက္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ပင္လုံညီလာခံႀကီးနဲ႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ျခင္းတို႔ကို သတိရမိသည္။ ထုိသို႔ သတိရျခင္းႏွင့္အတူ ကြၽန္ေတာ္ဖတ္၊ မွတ္၊ ေလ့လာခဲ့ေသာ၊ သမုိင္းကေျပာေသာ ပင္လံုညီလာခံရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသတုိ႔သည္ ကြၽန္ေတာ့္အေတြးထဲတြင္ တေရးေရးေပၚလာခဲ့သည္။

ကြၽန္ေတာ္ပထမဆံုး ေတြးမိသည္က အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပုံရိပ္မ်ား၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးသည္ပထမ၊ လြတ္လပ္ေရး သည္ဒုတိယ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္တတိယဟူေသာ သႏိၷ႒ာန္စိတ္ျဖင့္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္အတြက္ အစဥ္အၿမဲေတြးေတာႀကံဆ ေဆာင္ရြက္ေနပံုမ်ား၊ ၿဗိတိသွ်တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအား ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Divide and Rule)ကို သိရွိသည့္ အေလ်ာက္ ျပည္မေတာင္တန္းတစ္သားတည္း ျဖစ္ေအာင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရွးမဆြကပင္ႀကိဳတင္ႀကံဆေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား၊ ျပည္မ-ေတာင္တန္းေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ရခိုင္ခရီးစဥ္ကိုစတင္၍ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃၊၂၅၊၂၆ ရက္မ်ားတြင္ ေတာင္ႀကီး၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕တုိ႔၌ လည္းေကာင္း စည္း႐ံုးေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ား၊ လံုးဝလြတ္လပ္ ေရးစာခ်ဳပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေတာ္ေျပးအျဖစ္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁ဝ) ေဒါင္းနင္းလမ္း နန္းရင္းဝန္၏ အိမ္ေတာ္၌ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့သည္မ်ား၊ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္တြင္လည္း ''နယ္ျခား ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပင္လံုကြန္ဖရင့္က်င္းပၿပီး နယ္ျခားေဒသ လူထု၏ ဆႏၵအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရန္''ဟု သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္အတုိင္း တုိင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ျပည္မနယ္ျခား ေပါင္းစည္းေရးသည္အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရွိသည့္အေလ်ာက္ ျပည္မ-နယ္ျခား ေတာင္တန္းစည္း႐ံုးေရးကို အဓိကထား စည္း႐ံုးခဲ့သည္မ်ား၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ၊၉ ၊ ၁ဝ၊ ၁၁၊ ၁၂ ရက္ေန႔မ်ား၌ ပင္လံုၿမိဳ႕တြင္ ညီလာခံကိုက်င္းပၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ဆံုးေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိး ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ပံုမ်ား၊ ယင္းပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ ျပည္မ-ေတာင္တန္း သေဘာတူမႈကို သာဓကျပဳ၍ မူလပထမေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ပါ ''ျပည္မႏွင့္ နယ္ျခားေတာင္တန္း ေဒသမ်ား၏ပင္လံုကြန္ဖရင့္ သေဘာတူညီမႈရက လြတ္လပ္ေရးေပးရန္''ဟူေသာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ သေဘာထားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပံုမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအတြက္ လက္တြဲညီညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ခက္ခဲမႈမ်ားစြာ ထဲက စည္းလုံးညီၫြတ္မႈသာဓကမ်ားပင္ မဟုတ္ပါလား...ဟု ကြၽန္ေတာ္ေတြးေတာရင္း ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္။

ယင္းသုိ႔ သမုိင္းႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ ျဖစ္တည္လာခဲ့သည့္ ပင္လုံညီလာခံမွ ျပည္မ-နယ္ျခားေတာင္တန္း ေပါင္းစည္းေရး သေဘာတူပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ ခဲ့သည့္ အသီးအပြင့္အျဖစ္ အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သလုိ ယင္းေန႔ကုိ အထိမ္းအမွတ္ျပဳ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ယေန႔တုိင္ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲက်င္းပခဲ့ပုံမ်ားကုိ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိသည္။

အထူးသျဖင့္ လူလားေျမာက္ခဲ့ရာ ေမြးရပ္ေျမ၊ ထန္းေတာညဳိညဳိ အညာၿမိဳ႕ကေလးမွာ ငယ္စဥ္ဘဝမ်ားက ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ပုံမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေန႔က်င္းပရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဆီသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုအလံေတာ္ကုိ ျပည္နယ္/တုိင္းအလုိက္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားသုိ႔ ကားတစ္တန္၊ ေလွ တစ္တန္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္၍ ျဖတ္သန္းညအိပ္ ရာၿမိဳ႕ရဲ႕အားကစားကြင္းမ်ား၏ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ စင္ျမင့္ ထက္၌ ျပည္ေထာင္စုအလံေတာ္ ညအိပ္ရပ္နားခဲ့ရသည့္ ပုံရိပ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ကေလးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအလံေတာ္ ညအိပ္ရပ္နားခဲ့စဥ္က အထကေက်ာင္းေတာ္ႀကီးအတြင္းက အားကစားကြင္းႀကီးရဲ႕ ထုိညတစ္ညပုံရိပ္မ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ျမင္မိသည္။

''လေရာင္ကေလးကဆန္း၊ ျပည္ေထာင္စုအလံေတာ္ရဲ႕ စပါးႏွံနဲ႔ ပင္နယံႀကီးမွာဝန္းရံေနတဲ့ ျပည္နယ္/တုိင္း ကုိယ္စားျပဳၾကယ္ကေလးမ်ားနဲ႔အၿပိဳင္ရွိေနတဲ့...အခမ္း အနားက်င္းပရာကြင္းျပင္ထက္က ၾကယ္ေရာင္ကေလးမ်ားကလည္း ဖ်န္း၊ တပ္ဆင္ထြန္းညႇိျခယ္မႈန္းထားတဲ့ ေရာင္စုံျဖာ မီးေရာင္အလင္းတန္းေလးမ်ားကလည္း လႊမ္း၍ေနတဲ့ ခ်မ္းျမျမ ထုိတစ္ည ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ေမာင္ႏွမ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ အေႏြးထည္ေလးေတြကုိယ္စီနဲ႔ ေပ်ာ္ရင္းပါးရင္း၊ ေျပးရင္း လႊားရင္း၊ ေႏြးသလုိလုိ... တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ညင္းညင္း ေလးတုိက္ခတ္လာတဲ့ ေဆာင္းေလျပည္အေသာ့ေလးက ေအးသလုိလုိနဲ႔ ...ေႏြးတစ္လွည့္... ေအးတစ္လွည့္ ခံစားရင္း... ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ၊ အၿငိမ့္ဇာတ္ပြဲမ်ား၊ စင္တင္ေတးဂီတ သာမက ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေမာ္ကြန္း႐ုပ္ရွင္ မ်ားကုိ အျဖဴေရာင္ပိတ္ကားႀကီးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ရယ္ေမာၾကည့္႐ႈခဲ့ရသည္မ်ား... ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲပတ္လည္က အစီအရီေရာင္းခ်ေနသည့္ မုန္႔ေစ်းတန္းေလးမွာ ေရမုန္႔ ျဖဴျဖဴေလးကုိ အေၾကာ္စုံပူပူေလးကူ၍ အတူတူဝုိင္းဖြဲ႕ ရယ္ေမာစားေသာက္ခဲ့ရသည္မ်ား ကြၽန္ေတာ္သတိရ တမ္းတရင္း လြမ္းမိျပန္သည္။

အေတြးတုိ႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ငယ္စဥ္ဘဝမ်ားက လူငယ္သဘာဝ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရသည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအမွတ္တရအေပ်ာ္မ်ားနဲ႔ ရွိေနခဲ့သလုိ အသက္အရြယ္ႏွင့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအျဖစ္ ေပၚလာသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ဥမကြဲသုိက္မပ်က္၊ စုစုစည္းစည္း ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ ျပင္းျပသည့္ဆႏၵ၊ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾက မႈအေတြးတုိ႔ကလည္း ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျပန္သည္မုိ႔ အေတြးတုိ႔သည္ ေအးတစ္ခါ ေႏြးတစ္လွည့္ျဖင့္ ရွိေနခဲ့ျပန္ေတာ့ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ အဆုိေတာ္ႀကီး အကယ္ဒမီ ဦးဝင္းဦး သီဆုိခဲ့သည့္ ''ၿပံဳးတစ္လွည့္၊ မုန္းတစ္လွည့္၊ မာယာပုိင္ရွင္''ေတးသြားေလးကုိပင္ အမွတ္မထင္ ဆုိညည္းမိျပန္သည္။

ထုိအေတြးမ်ားႏွင့္အတူ ''ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ႏုိးၾကားရွင္သန္ေရး၊ အမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး၊ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေရး'' ဟူေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔အမ်ဳိးသား ေရးဦးတည္ခ်က္ (၄)ရပ္ကို ''ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုအားလံုး လက္တြဲညီညီဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပါမည္'' ဟု ခိုင္မာေသာ သႏၷိ႒ာန္စိတ္မ်ားကို စာ႐ႈသူတိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို အေပါင္းတို႔၏ စိတ္အစဥ္တြင္ ရွိေနေစခ်င္သည့္ အေတြးေလးကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရင္ထဲတြင္ စြဲစြဲထင္ထင္...

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ားအားလံုး စည္းလံုးညီၫြတ္စြာပါဝင္ေသာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ခိုင္ၿမဲေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ ေခတ္မီဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေရးကို ေရွး႐ႈ၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လံုကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂) (MICC-2) ၌ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ က်င္းပခဲ့ၿပီးေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လံုမွခ်မွတ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနကိုလည္း ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသုိ႔တိုင္ အခ်ိန္ယူ၍ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ၿပီးသည္အထိ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးတည္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ေနရသည္။ ယင္းတုိ႔ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္၊ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းအလွဴရွင္မ်ား ထည့္ဝင္ လွဴဒါန္းႏုိင္ရန္တို႔အတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ ထူေထာင္ထားရွိသည္ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြ႕ရသည္။ အဆုိပါ ရန္ပံုေငြလည္း စနစ္တက်ႏွင့္ ထိေရာက္ အက်ဳိးရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ကုိလည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရျပန္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ၊ ထက္သန္ေသာစိတ္ဓာတ္အေျခခံအားမာန္မ်ားျဖင့္ ေန႔မအားညမနားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိေျမာ္ေတြး၍ တစ္ေန႔ေသာ အခါဝယ္...

''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသား အေပါင္းတုိ႔သည္ ညီၫြတ္မွ်တမႈကုိအေျခခံေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္း၏ လူမႈစီးပြားဘဝ တုိးတက္မႈ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ဥမကြဲသုိက္မပ်က္ အဓြန္႔ ရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲမႈတုိ႔ကုိေရွး႐ႈေသာ ေမတၱာစိတ္အခံ မ်ားျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏုိင္လိမ့္မည္''

''ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္ေကာင္းမ်ားကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိမ်ား၏လက္ဝယ္ ပုိင္ပုိင္ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္''

''ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ႀကီးသည္လည္း ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိအားလံုးပါဝင္ေသာ၊ အင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ေခတ္မီျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာဦးမည္''ဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။

ထုိသို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိသည္ႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္တြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က ထူးျခားတဲ့ဓေလ့စ႐ုိက္၊ ေျပာဟန္ဆုိဟန္ စကားသံမ်ားနဲ႔ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ တုိင္းရင္း သား၊ တပ္မေတာ္သား ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ မ်ားရဲ႕ အမွတ္တရပံုရိပ္မ်ားကို သတိရလ်က္ အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ႀကီးမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို တပ္မေတာ္ သားမ်ားရဲ႕ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ အမွတ္တရတို႔သည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္၊ ခ်မ္းခ်မ္းေျမ့ေျမ့၊ လြမ္းစရာဓေလ့မ်ားအျဖစ္နဲ႔ ေတြ႕ေနရဦးမည့္ ကြၽန္ေတာ္ခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ဟုပင္ ၾကည္ႏူးစြာ ခံစားရင္း ေႏွာင္းအတိတ္က တုိင္းရင္းသား၊ တပ္မေတာ္ သား၊ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္တို႔၏ ပုံရိပ္တုိ႔သည္ တေရးေရး ေပၚလာျပန္သည္။

တပ္မေတာ္သားဘဝအစက ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ လက္ဦးဆရာ အေကာင္းျမင္ဝါဒကိုင္စြဲသူ၊ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ တပ္ရင္းမွဴး ခ်င္းအမ်ဳိးသားႀကီး။ သူရသတိၱနဲ႔ ျပည့္စံု သလုိ၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားကို ခ်င္း႐ုိးရာအစားအေသာက္မ်ားနဲ႔ မိဘသဖြယ္ ခ်က္ျပဳတ္ ေကြၽးေမြးတတ္သူ၊ ေတာတြင္းေနထုိင္စားေသာက္ရတဲ့ အတတ္ပညာ၊ အမဲလိုက္ျခင္းကိုလည္း ကြၽမ္းက်င္သူ၊ ေတာေကာင္မရတဲ့အခါ ေတာေကာင္ေလးေတြကို ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီေပးတယ္ ဟု အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ ေက်နပ္ရယ္ေမာျပန္လာတတ္သူ၊ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးကာလမ်ဳိးမွာေတာ့ ပန္းခ်ီဆြဲ၍ အပန္းေျဖတတ္သူ၊ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ လက္ဦးဆရာ။

ေအးခ်မ္းလွတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ နံနက္ခင္းမ်ားမွာ ႏွင္းထုအကာအကြယ္နဲ႔အတူ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူယူ၍ လွံစြပ္ထုိးတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ရေသာ ျခဴးေရႊစခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲ၏ ေန႔ရက္မ်ားထဲမွ ရန္သူရဲ႕ပြိဳင့္(၅) စက္ေသနတ္ႀကီး ထိမွန္ ၍ လက္ဖ်ံတစ္ခုလံုး တြဲေလာင္းက်က်ဳိးေၾကကာ လဲက်က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ကခ်င္လူမ်ဳိးတပ္ၾကပ္ေဇာ္ေခါင္၊ နဖူး တည့္တည့္မွာ ဗံုးစစိုက္ဝင္ၿပီး လဲက်သြားတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အနီးကပ္စစ္သည္ ရဲေဘာ္တင့္ေဆြ၊ နင္းမုိင္းထိ၍ ညာဘက္ေျခေထာက္တစ္ခုလံုး ေပါင္ရင္းအထိ အစေပ်ာက္ကာ အသံတိတ္လဲက်၊ က်ဆံုးသြားတဲ့ ကရင္ရဲေဘာ္ေလး စေအးျမင့္၊ နင္းမုိင္းရဲ႕ အားျပင္းတဲ့ ယမ္းခိုးမ်ား မ်က္စိအား႐ုိက္ခတ္၍ ''ကြၽန္ေတာ့္မ်က္စိ မျမင္ရေတာ့ဘူး ဗုိလ္ႀကီး''လို႔ ေအာ္ဟစ္လဲက်ခဲ့တဲ့ ေယာနယ္က ရဲေဘာ္ထြန္းရွင္တို႔ရဲ႕ ဝမ္းနည္းဖြယ္ အမွတ္တရမ်ား၊ ညအေမွာင္ထုကို အကာအကြယ္ယူ၍ မိေက်ာင္းတြားသြားျဖင့္ ရန္သူ႔စခန္းသို႔ ခ်ီတက္ခ်ဥ္းကပ္စဥ္ ရန္သူ႔ ၿခံစည္း႐ုိးနားက ပုပ္ပြေနတဲ့ရန္သူအေလာင္း၊ မိမိအေလာင္းမ်ားကို ပြတ္တုိက္ေက်ာ္လႊားရင္း ရန္သူ႔ရဲ႕ လက္ပစ္ဗံုး၊ ေလာင္ခ်ာ၊ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ က်ည္မ်ား၊ မိမိတို႔ရဲ႕ ေရွ႕ေနာက္ေဘး ဝဲ၊ ယာသို႔ လႈိင္လႈိင္ က်ေရာက္ေနခိုက္၊ ''ဗုိလ္ႀကီးေရကြၽန္ေတာ္ေသရင္၊ ဟားခါးက အႏူးတို႔ဆီ အေၾကာင္းၾကားေပးေနာ္''ဟု မာန္တင္း၍ေျပာေနခဲ့တဲ့ ခ်င္းကေလး ဒု-တပ္ၾကပ္ ထန္ဒိုးေပါင္။

ကြတ္ခိုင္အေရွ႕ျခမ္း ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္း စစ္ဆင္ေရးရဲ႕ ''ေလာ့ေနာ္'' ပေလာင္ရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတာင္ကုန္းမွာ ''ရိကၡာ ငါးပိဖုတ္၊ င႐ုတ္သီးေျခာက္မီးကင္နဲ႔ အားပါးတရ ေန႔လယ္စာစားေနတဲ့ ကယားလူမ်ဳိး ရဲေဘာ္ေလးကုိ ''ထမင္းကလည္း ဟန္းေဂါအျပည့္နဲ႔ အမ်ားႀကီး၊ ဟင္းကလည္းမပါ ကုန္ပါ့မလားတပည့္ရ''ဟု ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ပဋိသႏၲာရအေမးကုိ ''မ်ားေပမယ့္ေလာက္ပါတယ္ ဗုိလ္ႀကီး''လုိ႔ အလကၤာေျမာက္စြာေျဖလုိက္တဲ့ ကယား လူမ်ဳိး ရဲေဘာ္ေလး...။

ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရးေတြမွာ မူးလာရင္ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္း နားရြက္ကုိက္သည္အထိ ေသြးဆုိးတတ္ေပမယ့္ တုိက္ပြဲမွာေတာ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့စြန္႔စားတတ္သလုိ အမဲလုိက္တစ္ခါထြက္ရင္ ေျပာင္၊ စုိင္၊ ဆတ္စတဲ့ ေတာေကာင္ႀကီးမ်ားကုိပင္ အတြဲလုိက္ရလာတတ္လုိ႔ ကြၽဲလွည္းနဲ႔ ပါ အႀကိဳလႊတ္၍ သြားယူေပးရသည္အထိ ေတာပစ္ကြၽမ္းတဲ့ ကရင္ရဲေဘာ္ ေစာထီးဒုိးနဲ႔ အစားအေသာက္ရွားပါးခ်ိန္ ရန္သူနဲ႔စပ္ၾကားနယ္ေျမ မုိင္းေပါတဲ့ မုိင္းေတာထဲမွာပင္ ေျမတြင္းေအာင္းေနတဲ့ ပုရစ္မွအစ အေကာင္မ်ဳိးစုံကုိ တူးေဖာ္ရွာေဖြ၍ တစ္မ်ဳိး၊ နီးစပ္ရာေတာေတာင္မွ စား၍ရသမွ် အရြက္ေပါင္းစုံနဲ႔ ရွာႀကံခ်က္ျပဳတ္ေကြၽးေမြး၍ တစ္မ်ဳိး၊ ေတာတြင္းေနထုိင္စားေသာက္မႈရဲ႕ လမ္းျပၾကယ္ ကရင္ရဲေဘာ္ ေမာင္ဝင္း။

သူ႔ရဲ႕အခ်စ္ဆုံး တစ္ဦးတည္းေသာညီမ ျဖဴျဖဴေခ်ာေခ်ာ ေလးကုိ အမႊမ္းတင္ခ်စ္တတ္ၿပီး စတတ္ေနာက္တတ္တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြေၾကာင့္ သူ႔ညီမေလးဓာတ္ပုံေပ်ာက္သြားတဲ့အခါ ငုိမဲ့မဲ့မ်က္ႏွာေပးနဲ႔ တုိင္တတ္တဲ့ မြန္ကေလး ရဲေဘာ္ႏုိင္ဝင္းေဆြ။

တပ္စုကုိ ရခုိင္ငါးပိေထာင္းနဲ႔ ရခုိင္ဟင္းစပ္စပ္ေလးေတြ ခ်က္ေကြၽးတတ္သလုိ ၾကြပ္ဆတ္ဆတ္မာေက်ာေက်ာဟန္နဲ႔ တုိက္ပြဲတုိင္းမွာ ရဲဝံ့စြန္႔စားတတ္သူ''အသားမည္း ေပမယ့္ ပတၱျမားခဲပါဗ်''လုိ႔ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားတတ္သူ ရခုိင္လူမ်ဳိး ဒု-တပ္ၾကပ္စုိးေပ။

ရွမ္းမေလးေတြ ေပါတယ္၊ ေခ်ာတယ္လို႔ နာမည္ႀကီး လွတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ အပ်ဳိေခ်ာေခ်ာနဲ႔ စကားလက္ဆံုက်တုိင္း ''စခန္း မွာ ကြၽန္ေတာ္တစ္ေယာက္ပဲ လူပ်ဳိ''ဟု ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔ၿပိဳင္ဘက္ လူပ်ဳိစစ္သည္ေတြကို အႏုိင္ပိုင္း ေၾကာ္ျငာဝင္တတ္တဲ့ ရွမ္းကေလးရဲေဘာ္ အုိက္ပီးတို႔ကို ေတြးမိေတာ့ အေတြးမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အၿပံဳးမ်ားနဲ႔အတူ ေမ့ေမ့ေမာေမာ ေငးေမာေနမိျပန္သည္။

အေတြးေရယာဥ္ေၾကာမွာ မည္မွ်ေမ်ာေနသည္ မသိ...အိမ္သူသက္ထားရဲ႕ ''အေဖႀကီး ထမင္းစားမယ္၊ တီဗီြမွာ လာေနတာက သတင္းေတြ၊ ၿပံဳးၿပံဳးႀကီး မလႈပ္ မယွက္ၾကည့္ေနပံုေထာက္ေတာ့ ဧကႏၲ ငယ္ရည္စား အေၾကာင္းေတြးၿပီး ၿပံဳးေနတာလား''ဟု စူးစမ္းတဲ့ အၾကည့္နဲ႔ သူဆုိလာမွ သတိေလးကပ္ၿပီး ''ေမႀကီးေရ တစ္ဝက္မွန္၊ တစ္ဝက္မွား'' လုိ႔ မထိတထိ တုံ႔ျပန္လုိက္ ေတာ့ ''ေအာ္ေျပာပါဦး မွန္တာေလး၊ မွားတာေလး''လို႔ ေျပာရင္း အနားကပ္လာတဲ့ဇနီးကို ''ဟုိး ဆရာမေရ တစ္ဝက္မွန္တယ္ဆုိတာက ငယ္ကအေၾကာင္းစဥ္းစားၿပီး ၿပံဳးေနတာမွန္တယ္လို႔ ေျပာတာ၊ မွားတယ္ဆုိတာက ေမႀကီးဆုိလိုတဲ့ ငယ္ရည္းစားအေၾကာင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတးသံေတြ နားေထာင္ရင္း ငယ္ကေသေဖာ္ရွင္ဖက္ တုိင္းရင္းသားရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ အေၾကာင္း အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ရင္း ၿပံဳးေနတာပါကြယ္'' လုိ႔ ေျပာလိုက္မွ ထမင္းစားခန္းသို႔ အိမ္သူသက္ထားရဲ႕ လက္ဆြဲေခၚေဆာင္ျခင္းႏွင့္အတူ သမီးမ်ားရဲ႕ ''ေဟး... ေဖႀကီးလာၿပီ၊ လူစံုၿပီး စားၾကမယ္ေဟ့''ဆုိတဲ့ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ စကားသံမ်ားအၾကားက ေမ့လက္ရာရနံ႔ေမႊးေမႊးမိသားစု ထမင္းဝုိင္းကေလးကို အားပါးတရ ဆင္ႏႊဲရင္း ---။

-ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွာ မွီတင္းေနထုိင္ ၾကတဲ့ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအပါအဝင္ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးက တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေသြးခ်င္းသားခ်င္းတို႔ရဲ႕ မိသားစုထမင္းဝိုင္းမ်ားလည္း အစဥ္ထာဝရ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း၊ စံုစံုညီညီ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ျဖင့္ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ၾကပါေစ...။

-ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးဆီသုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုအားလံုး အတူလက္တြဲခ်ီတက္ ႏုိင္ပါေစ...။

-ပင္လံုေျမမွ အေျခတည္ခဲ့ရေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို အေပါင္းတို႔၏ တြဲလက္မ်ားသည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ လ်က္ ေအးအတူပူအမွ် ေရႊလက္ရယ္ ခိုင္ခိုင္ၿမဲ၍ အနာဂတ္ခရီးကို ထာဝရလက္တြဲခ်ီတက္ႏုိင္ပါေစလို႔ ျပင္းျပေသာဆႏၵမ်ားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သလိုက္မိပါေတာ့သည္။

ေၾကးမံုသတင္းစာ (၁.၂.၂၀၁၇)

Powered by Bullraider.com