မိဘႏွင့္သားသမီးဆက္ဆံေရး

http://www.fashioncentral.pk/images/lifestyle/1182/islami_parents.jpg

မိဘဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ ပထမဆံုးေသာ လက္ဦးဆရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ ပထမဆံုး ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို အေပးနိုင္ဆံုးေသာသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ျခင္း ခံၾကရသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။

သားသမီးႏွင့္ မိဘဆိုသည္မွာ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေျပာင္းလဲဆက္ဆံသြားၾကရပါသည္။ ဤ ဆက္ဆံမႈႏွစ္ခုတြင္ အမူအယာ၊ အေနအထား၊ စိတ္ခံစားမႈမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေနပါလိမ့္မည္။ ထိုဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကပင္ ကေလးမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ မည္မွ်ေသာ အတိုင္းအတာ အထိ ဆက္ႏႊယ္ႏိုင္ၿပီး မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ သံေယာဇဥ္ႀကိဳးမ်ားကို ေႏွာင္ဖြဲ႔ႏိုင္သည္ ဆိုျခင္းမွာ ကေလး၏ ဘဝတြင္ မည္မွ်အေလးထားၿပီး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သနည္းဆိုသည့္အေပၚတြင္လည္း မူတည္ သည္။

မိဘႏွင့္ သားသမီးဆက္ဆံေရးတြင္ အဓိက အေၾကာင္းအရာပံုစံေလးမ်ိဳးကို ေတြ႔ရပါသည္။

(၁) လံုၿခံဳေသာ ဆက္ဆံမႈ

(၂) ပစ္ပယ္ေသာ ဆက္ဆံမႈ

(၃) မတင္မက် ဆက္ဆံမႈ

(၄) ပရမ္းပတာ ဆက္ဆံမႈ ဟူ၍ ေလးမ်ိဳးေတြ႔ရသည္။

လံုၿခံဳေသာ ဆက္ဆံမႈဆိုသည္

သားသမီးႏွင့္ မိဘဆက္ဆံေရးတြင္ အခိုင္မာဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ဆက္ဆံေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကေလးက သူ၏ မိဘမ်ားကို မိမိကို ကာကြယ္သူ၊ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူဟု စိတ္ထဲတြင္ မွတ္ယူထားသည္။ သူလိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တိုင္း သူေတာင္းဆိုသမွ်ကို မညည္းမညဴ အေထာက္အကူျပဳတတ္သူအျဖစ္ ေလးစားျမတ္ႏိုး တန္ဖိုး ထားျခင္းခံရသူလည္းျဖစ္ေနသည္။

ပစ္ပယ္ေသာ ဆက္ဆံမႈ

သားသမီးအဖို႔ စိတ္ထဲတြင္ မလံုၿခံဳမႈကို အၿမဲ ခံစားေနရသည္။ သူတို႔ကို မိဘသည္ အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္။ ကိုယ္ျဖစ္ ကိုယ္ခံရေပါင္းမ်ားလာသည့္ အခါတြင္ သားသမီးသည္ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ တတ္လာၾကသည္။ သူတို႔သည္ လြတ္လပ္မႈကို အလြန္ျမတ္ႏိုးတတ္ၾကသည္။ မိဘကို ခ်စ္ခင္စိတ္မ်ား ထားခ်င္မွာလည္း ထားလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မွန္ကဲ့သို႔ သူတို႔က က်င့္သံုးေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို ၿပံဳးလွ်င္ ၿပံဳးျပလိုက္မည္။ မဲ့လွ်င္လည္း မဲ့ျပလိုက္မည္သာျဖစ္သည္။

မတင္မက်ဆက္ဆံမႈ

မတင္မက်ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာလည္း မလံုၿခံဳ စိတ္မခ် အားမကိုးရေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကေလးက သူတို႔မိဘေတြကို အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္သည္။ မိဘက သူတို႔ကို ဂ႐ုစိုက္ေစခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ မိဘမ်ားက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သူတို႔ကို ပစ္ပယ္ထားေနရသည္။ ကေလးတို႔ စိတ္ဆိုးမည္၊ ေဒါသထြက္ မည္၊ ေအာ္ျပမည္၊ ငိုျပမည္။ မည္သို႔ဆိုေစ သူတို႔ဘဝတြင္ မိဘမ်ားက ဂ႐ုမစိုက္ဖန္မ်ားလာသည့္အခါ အျခားေသာ ႏႈိင္းယွဥ္စိတ္မ်ားျဖင့္ မိဘမ်ားအေပၚ မယံုမရဲ ဆက္ဆံမႈမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

ပရမ္းပတာဆက္ဆံမႈ

ပရမ္းပတာမိဘမ်ား၏ ေမြးဖြားျခင္းကို ခံရေသာ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔မိဘမ်ားထံက ဘာတစ္ခုမွ ေမွ်ာ္လင့္ ထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ကေလးေတြက အလြန္ပါးနပ္လာၾကသည္။ သူတို႔ဘာေျပာလွ်င္ မည္သို႔တံု႔ျပန္ျခင္း ခံရ မည္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ထားၾကသည္။ အေကာင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဆိုးလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ရလဒ္မွာ ေကာင္းစရာမျမင္။ ေပးသမွ်ယူ၊ ေကၽြးသမွ်စား၊ ျဖစ္သလိ္ုေနထိုင္လိုစိတ္မ်ား ဝင္လာတတ္ၾကသည္။

မိဘတိုင္း သားသမီးမ်ားကို ခ်စ္ခင္တတ္ၾကပါသည္။ ပညာတတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မတတ္သည္ျဖစ္ေစ သားသမီးမ်ားအေပၚ ထားသည့္ေမတၱာမွာ မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္မွ သြားေရာက္ပညာယူစရာမလိုပါ။ မ်ိဳးေစ့မွန္မွ အပင္သန္တတ္ပါသည္။ အပင္ေပါက္လာလွ်င္လည္း ေရေလာင္းေပါင္းသင္ေပးရန္လိုပါေသးသည္။ မည္သူတို႔ေသာ ဘဝေနထိုင္မႈတြင္ ႀကီးျပင္းေပါက္ဖြားရမည္ဆိုျခင္းမွာ ကေလးမ်ားဘဝတြင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိပါ။ ကေလးတိုင္းကို ေႏြးေထြးေသာေမတၱာျဖင့္ လံုၿခံဳမႈေပးနိုင္ေသာ မိဘမ်ားရင္ခြင္သို႔ေရာက္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကရမည္သာ။

Powered by Bullraider.com