သူတို႔ဆီက ေဒါက္တာဘြဲ႔ အေၾကာင္း

http://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/0033/production/_86215000_sheeran.jpg

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ ေဒါက္တာဘြဲ႔ဆိုတာကို အျမင့္ဆံုးဘြဲ႔တစ္ခုအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားၾကတယ္။ သူတို႔ ေဒါက္တာဘြဲ႔ေပးတာ ႏွစ္မ်ိဳးေတြ႔ရတယ္။

-       Research (Ph.D.) Programs

-       Professional Doctorates

အမ်ားရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္တာက Ph.D ဆိုတဲ့ ေဒါက္တာဘြဲ႔မ်ိဳးေတြပါ။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္္ငန္းတစ္ခုခုနဲ႔ ဆက္စပ္ေနၿပီးေတာ့ နယ္ပယ္တစ္ခုခုကို လက္ရွိအေနအထားထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ၊ သုေတသနျပဳႏိုင္သူလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ေပးအပ္ၾကတဲ့ ဘြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ သူေလ့လာတတ္သိ ထားတာေတြကို ပညာရွင္က ကိုယ္တိုင္လည္း ထုတ္ေဖာ္တယ္၊ သူမ်ားက ျပန္ၿပီးေတာ့ အဆင့္ျမႇင့္ကာ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏိုင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္သူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြလို႔ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ Ph.D ဘြဲ႔ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Professional Doctorates ဆိုတဲ့ ေဒါက္တာဘြဲ႔မ်ိဳးကေတာ့ ကိုယ္သင္ထားတဲ့ ပညာရပ္မွာ ကိုယ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ပိုင္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာတာ ထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ သူတို႔ဘြဲ႔နဲ႔ သူတို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ဆက္စပ္ထားတယ္။ သူတို႔ဟာ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္ေတြထဲကို ဝင္ၿပီးေတာ့ ကိုယ္သိထားတာေတြနဲ႔ ပိုၿပီး တီထြင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ ျပၾကရတယ္။ စြမ္းေဆာင္မႈေတြ အားထုတ္မႈေတြကို လုပ္ၾကရတယ္။ လက္ေတြ႔ဘဝေတြမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို မိမိတို႔တပ္ကၽြမ္းထားတဲ့ ပညာရပ္ေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးေနၾကတဲ့ ေဒါက္တာေတြလည္း ရွိတာပဲ။

ပညာရပ္ဆိုင္ရာကိစၥတစ္ခုအတြက္ တကၠသိုလ္ေတြ၊ သုေတသနဌာနေတြမွာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကတဲ့ ေဒါက္တာ ေတြနဲ႔ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ေတြထဲမွာ က်င္လည္ေနၾကတဲ့ ေဒါက္တာေတြ ႏွစ္ပိုင္းကြဲသြားတယ္။ ပညာရွင္ေတြေတာ့ သုေတသနသက္သက္ လုပ္ေနတဲ့ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေတြအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနသူေတြဆိုၿပီးေတာ့ ကြဲသြားတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အမ်ားဆံုး ေခတ္စားလာတဲ့ ေဒါက္တာေတြကေတာ့ ဒုတိယအမ်ိဳးအစား ေဒါက္တာေတြပဲျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ကုမၸဏီႀကီးေတြ စက္႐ံုႀကီးေတြမွာ အလုပ္သမားေတြ ဝန္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကတယ္။ သူတို႔ကို ေငြပံုေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာ သူတို႔ စြမ္းရည္ သူတို႔ တတ္ကၽြမ္းထားတာေတြကို အစြမ္းထုတ္ၿပီး ရွင္သန္ေနၾကတဲ့ ေဒါက္တာေတြေပါ့။

တကၠသိုလ္ေတြမွာျပန္ၿပီးေတာ့ သုေတသနလုပ္ေနၾကတဲ့ ေဒါက္တာေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္သြားတဲ့ ေဒါက္တာေတြလို ဝင္ေငြေကာင္းမွာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ခ်မ္းသာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းလည္း မရွိပါဘူး။ ပညာသင္ ရင္း ပညာထပ္ရွာေနတဲ့ ပညာရွင္ေတြျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဖိအားေတာ့မရွိဘူး၊ စိတ္ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ေတြ ယူေနၾကသလဲဆိုတာကို ျပန္ၿပီး ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့

(၁) လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ တကယ့္ကို သက္ေရာက္မႈရွိတယ္

ပေရာဖက္ရွင္နယ္ေတြက ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့နယ္ပယ္ကို ကူးေျပာင္းၿပီး ေလ့လာသုေတသန ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ စိတ္ႀကိဳက္၊ ေငြေၾကးပံုေပးမယ့္သူေတြရဲ႕ သေဘာက် ႀကိဳက္တဲ့ နယ္ပယ္ကို ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ေလ့လာသုေတသန လုပ္ႏိုင္တယ္။ သူတို႔လုပ္မယ့္ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြက အလုပ္ခိုင္းတဲ့သူတစ္ဦးရဲ႕ လိုခ်င္တဲ့ ရလဒ္အတိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔သာျဖစ္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ခိုင္းေစတဲ့ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြဆိုတာလည္း စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာ အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္မႈ ရွိေနေတာ့ ေအာင္ျမင္ေအာင္ တီထြင္ႏိုင္ရင္ ခ်က္ခ်င္းနာမည္တက္ၿပီး ထင္ရွားေစတယ္။

(၂) အျမင့္ကို ခ်က္ခ်င္းေရာက္ႏိုင္တယ္

နာမည္ေက်ာ္ ေဒါက္တာႀကီးေတြဟာ တကယ့္နာမည္ေက်ာ္မယ့္ သုေတသနနယ္ပယ္ေကာင္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းႀကီးေတြမွာ အဓိကအဆံုးအျဖတ္ေပးရတဲ့ေနရာ သို႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာႀကီးေတြရဲ႕တာဝန္ေတြကိုလည္း ရယူေလ့ရွိၾကတယ္။ သူတို႔ပညာ၊ သူတို႔ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ထိပ္တန္းကို ေရာက္သူေတြလည္း ျဖစ္သြားၾကတယ္။ အားလံုးဟာ သူယူခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာဆိုေသာဘြဲ႔မွာ အေျခခံေနတယ္ဆိုတာ သတိျပဳသင့္တယ္။ ေဒါက္တာဆိုတဲ့ ဘြဲ႔ေၾကာင့္ ေနရာရ တယ္။ ေဒါက္တာျဖစ္လို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရသြားတယ္လို႔ ျမင္ေစ့ခ်င္ပါတယ္။

ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရထားသူတစ္ဦးဟာ သာမန္ သူလို ငါလိုလူေတာ့ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိထားေစခ်င္ပါတယ္။ သူ႔ကို သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ နယ္ပယ္မွာ အေကာင္းဆံုးေတြး၊ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္သူလို႔ သတ္မွတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနလို႔ သူ႔မွာ အျမင့္ကို တက္လွမ္းဖို႔ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြရွိေနတယ္။

(၃) ကိုယ့္အလုပ္ကို အျမင့္ဆံုး လုပ္ျပႏိုင္တယ္

ေဒါက္တာဘြဲ႔ရထားသူတစ္ဦးဟာ ဂုဏ္ကိုေဖာ္ထုတ္ျပ႐ံုသက္သက္ ဓာတ္ပံုႀကီးကို အိ္မ္မွာ ခ်ိတ္ထား႐ံု သက္သက္မဟုတ္ဘူး။ သူဟာ သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့နယ္ပယ္မွာ အေရး၊ အဖတ္၊ သုေတသန၊ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာႏိုင္စြမ္း အားလံုး သူမ်ားထက္သာလြန္ေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း သက္ေသထူထားတာျဖစ္ေနတယ္။

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ေတြမွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေလ ခက္ခဲေလပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ေခတ္နဲ႔ အေလ်ာ္ညီဆံုး ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရတယ္။ ထူးခၽြန္ေပါက္ေျမာက္ေအာင္လည္း လုပ္ျပၾကရတယ္။ သူတို႔ဘာေတြ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာ အေျဖပဲ။ သူတို႔ကို လာၿပီး လက္တြဲမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း သူတို႔ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သူတို႔ကို ေခၚယူၾကေလ့ရွိတယ္။

ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ေတြလို အလြယ္တကူရထားတဲ့ ေဒါက္တာဘြဲ႔မဟုတ္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္က ဒီဘြဲ႔ကို ရေအာင္ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရတယ္ဆိုတာ ရယူခဲ့သူတိုင္းသိတယ္။

(၄) ကိုယ့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ ကြန္ရက္ေကာင္းေကာင္း ခ်ိတ္ဆက္မိေစတယ္

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရထားသူတစ္ဦး အေနနဲ႔ ကိုယ္သာမဟုတ္ဘူး ကိုယ္နဲ႔ အတူတူ အတန္းတက္ ဘြဲ႔ကို ယူခဲ့ၾကသူေတြကပါ ေခသူမဟုတ္ဆိုတာကို နားလည္ထားၾကတယ္။ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းသိတယ္။ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြက ေက်ာင္းမွာ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြမွာ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြထဲမွာတင္ ရပ္သြားၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္သူက ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းရွိတယ္ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္း သိေနတာေၾကာင့္ ဒီလိုပဲ အဆက္အသြယ္ေတြနဲ႔ လွမ္းေခၚၿပီး ေနရာရသြားၾကတာလည္းရွိတယ္။

ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္ေတြျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒါက္တာဆိုတဲ့ ဘြဲ႔ေတြ ရသြားၿပီးရင္ ကိုယ္ဘာလဲဆိုတာ အလိုလိုေၾကညာၿပီးသား ျဖစ္သြားႏိုင္တာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးေတြ အတြက္လည္း စိုးရိမ္စရာ မလိုပါဘူး။

(၅) စီးပြားေရးအျမင္နဲ႔ သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္

အေမရိကမွာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရထားတဲ့သူေတြ သူ႔သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ အျပင္ေလာကမွာ လုပ္ေန ၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရထားသူတစ္ေယာက္ဆိုတာ ကိုယ့္ဘဝတက္လမ္းနဲ႔ အသက္ေမြးမႈအတြက္ သာမန္ဘြဲ႔ဆိုတာေတြထက္ ျမင့္မားတဲ့ အခြင့္အေရးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူတစ္ဦးလို႔ ေျပာနိုင္တယ္။

ေဒါက္တာဘြဲ႔ရမွ ခန္႔မယ္လို႔ေျပာထားရင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔မရထားသူေတြ လာေလွ်ာက္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ဘြဲ႔ရအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ရင္ေတာင္ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရထားသူက ပိုၿပီးေတာ့ အခြင့္အေရးက သာေနၿပီ။ ခုဆိုရင္ အေမရိကရဲ႕ အလုပ္ေဈးကြက္မွာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ေတြ ေခတ္စားေနတာ သက္ေသပဲ။

ေဒါက္တာဘြဲ႔ရထားသူတစ္ဦးဟာ သူတို႔နိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အခ်ိန္ေရာ ေငြပါ အမ်ားႀကီး ေပးဆပ္ထားခဲ့ရသူ ေတြေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ေခၚခိုင္းတဲ့သူေတြကလည္း လစာေကာင္းေကာင္း ေပးၾကရတယ္။ ေဒါက္တာ ဘြဲ႔ ဘာေၾကာင့္ယူၾကသလဲ။ သူတို႔ဆီမွာေတာ့ ရွင္းေနတာပဲ။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုေပါ့။ မ်ားမ်ားလိုခ်င္ မ်ားမ်ား ရင္းႏွီးထားပဲ။ ပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရင္းႏွီးရတာ ဘဝတစ္သက္လံုးအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ေနလို႔ သူတို႔ဆီမွာေတာ့ ေဒါက္တာဘြဲ႔ကိုရေအာင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုလို လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္။

အျခားအျမင္မ်ား

တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွာ ပညာရပ္တစ္ခုခုကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ရင္း ဘဝကို ျမဳပ္ႏွံသြားတဲ့ ေဒါက္တာ ပညာရွင္ႀကီးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခတ္သစ္ေဒါက္တာေတြကေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္က စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြျဖစ္လာေအာင္ အေျခခံအျဖစ္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ေတြ မရ၊ ရေအာင္ ႀကိဳးစားသင္လာၾကတာေတြ လည္း မ်ားလာတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အျမင့္ဆံုးပညာက အျမင့္ဆံုးတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈကို ျဖစ္လာေစ လိမ့္မယ္လို႔ လူငယ္ေတြကလည္း ယံုၾကည္လာၾကတာမ်ားတယ္။ ပညာတန္ဖိုးေပါ့။

ေနာက္တစ္ခုက ေဒါက္တာဘြဲ႔လိုခ်င္သူေတြဟာ သုေတသနလုပ္ရတယ္ဆိုတာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပဲ။ လူငယ္တိုင္း လူႀကီးတိုင္း စူးစမ္းေလ့လာရတာကို သေဘာက်တယ္။ ကိုယ္မသိတဲ့ နယ္ပယ္ကို သိေအာင္၊ သိတာကို ပိုၿပီးသိေအာင္ လုပ္ခ်င္ၾကတာ လူ႔သဘာဝပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သိေအာင္လည္း၊ တတ္ေအာင္ လည္းသင္၊ ျမင္ေအာင္လည္း႐ႈၿပီး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေတြလို႔ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္တာကို ခံခ်င္လို႔ ေဒါက္တာဆိုတဲ့ ဘြဲ႔ကို ယူေနၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

(Ref : Professional Doctorate Degree Could Benefit Your Career, Northeastern University, United State of America; Why do a Ph.D?, Ross University)

Powered by Bullraider.com