Display # 
Title Author
ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ၾကားေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ Written by ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္
အထင္ႏွင္႕ အျမင္ Written by ဆုဆုတာ
အိမ္ျပန္ခ်င္ၿပီ Written by ေဂ်ၿငိမ္း
မစင္ကို တန္ဆာဆင္ Written by တင္ညြန္႔
မေကာင္းေက်ာင္းပို႔ Written by ကိုေနာင္(ျမန္မာ)
အေျခခံပညာရာထူး အရႈပ္ေတာ္ပုံ Written by ေအာင္ေအာင္
ပတၱျမားတစ္လံုး Written by တင္ညြန္႔
ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္ Written by တင္ညြန္႔
အပန္းရဲ့ ေျဖစရာ Written by ထိုက္
သယံဇာတေလးမ်ား Written by သူဇာ ဘီေအ (ျမန္မာစာ)