အြန္လိုင္းေပၚမွာ မိမိ အဂၤလိပ္ စာ အရည္အေသြး အခမဲ့ စစ္ေဆးဖိ႔ု

အြန္လိုင္းေပၚကေန မိမိရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြး စစ္ေဆးလို႔ရတဲ့ ေလ့လာ သင္ၾကားလို႔ရတဲ့ ဝဘ္ဆိုဒ္ေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

အဂၤလိပ္ စာကို Self study လုပ္အား ေကာင္းသူမ်ား အေနနဲ႔ အြန္လိုင္းကေန ေလ့လာတာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစု ကေတာ့ Reading, Writing, Grammar နဲ႔ Listening တို႔ကို ရႏိုင္ျပီး Speaking ကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ ေျပာက်င့္ ရွိမွ ရပါမယ္။

www.grammarmechanics.com/hptest.swf
www.learn4good.com/languages/english_level.htm
www.dailywritingtips.com/grammar-test-1
www.englishleveltest.com
www.cambridgeenglish.org/test-your-english
www.test-my-english.com

ဒီေတာ့ မိမိရဲ႕ အရည္အခ်င္း ဘယ္ေလာက္ ရွိတယ္ ဘယ္ Level ကေန စေလ့လာ ရမယ္ကို သိရွိ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
.
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

Powered by Bullraider.com