အိႏၵိယ အဂတိလုိက္စားမွႈကို အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပၿပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ျဖည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားသူ

ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္ ေဒလီၿမိဳ႕တြင္ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ရွိ လူမွႈလွႈပ္ရွားသူ အန္နာ ဟဇာရီ ဆိ္ုသူက ရုပ္ပ်က္လြန္းတဲ႔ အိႏၵိယရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမွႈကို အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္တဲ႔အေနနဲ႔ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပရင္း၊ သူ႔လွႈပ္ရွားမွႈမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ လွႈံေဆာ္ခဲ႔သည္။

ဟာဇရီ က အဂတိလိုက္စားမွႈ အဆံုးသတ္ပစ္ဖို႔နဲ႔ ေကာင္းရာမြန္ရာလုပ္ဖို႔ ျငင္းဆန္ေနတဲ႔ အစိုးရကို ၀ိုင္း၀န္း ဆန္႔က်င္ၾကဖို႔အတြက္၊ သူ႔ရဲ႕ ကမ္ပိန္းကို အိႏၵိယရဲ႕ 'ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရး' လွႈပ္ရွားမွႈဟု ေၾကျငာခဲ႔သည္။

ေနာက္ သူက ၿဗိတိသွ် အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဂႏၵီႀကီး အသံုးျပဳခဲ႔တဲ႔ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ 'ေဂ်းလ္ ဘာရို' ေခၚ ဥပုသ္ေစာင္႔ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမွႈကို က်င္႔သံုးခဲ႔သည္။ ဆႏၵျပ အဖမ္းခံျခင္းျဖင္႔ အိႏၵိယ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို လူထပ္ျဖည့္ဖို႔ စည္းရံုးလွႈံေဆာ္တဲ႔ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

ညေနခင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ပန္းၿခံထဲမွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ စုေ၀းဆႏၵျပဖို႔ စီစဥ္ေနခ်ိန္၊ အရပ္၀တ္ရဲမ်ားက ဟာဇရီ ႏွင္႔ သူ႔ေနာက္လိုက္ ၂၆၀၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ႔သည္။

အဂတိလိုက္စားမွႈ အျမစ္ျဖတ္ပစ္ဖုိ႔ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနသူ ဟာဇာရီ ကို ေထာက္ခံသူမ်ားက ရဲကား၀င္ေရာက္လာျခင္းကို ပိတ္ဆို႔တားျမစ္ခဲ႔ၾကသည္။

ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ဟာဇာရီႏွင္႔ သူ႔ကိုေထာက္ခံသူမ်ား နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ ဂႏၵီႀကီး ေအာင္ေမ႔ဖြယ္ရာ ေနရာေရွ႕မွာ ဆုေတာင္း၀တ္ျပဳမွႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဟာဇာရီက ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကတည္းက အိႏၵိယ လူမွႈျပႆနာမ်ားအတြက္ အၿမဲတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ႔သူ ျဖစ္သည္။ ယခု အစိုးရဌာနတိုင္း အဆင္႔တိုင္းမွ အက်င္႔ပ်က္ ျခစားမွႈမ်ားကို လြတ္လပ္တဲ႔ ခံုရံုးဖြဲ႔စစ္ေဆးေပးဖို႔ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ဩဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္း ခ်န္ဒီဂါၿမိဳ႕မွ ဟာဇာရီ ရဲ႕ အဂတိလိုက္စားမွႈ ဆန္႔က်င္လွႈပ္ရွားမွႈကို ေထာက္ခံသူမ်ား ခ်ီတက္လာစဥ္။

အိႏၵိယ အဓိက အတိုက္အခံ BJP ပါတီကလည္း နယူးေဒလီ အဂတိလုိက္စားမွႈ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ဟာဇာရီ ကို မဖမ္းဆီးေအာင္ မီးတုတ္ႏွင္႔ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ထြန္းညွိ ခ်ီတက္ခဲ႔ၾကသည္။

ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္၊ ဟာဇာရီ ကို ဖမ္းထားေသာ သီဟာ အက်ဥ္းေထာင္ အျပင္ဖက္တြင္၊ အိႏိၵယ ေယာဂဂုရု ဆြာမိ ဘာဘာရမ္ဒဗ္ က ဆႏၵျပသူမ်ားနဲ႔အတူ ဟာဇာရီကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနစဥ္။

ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္ အမာဒဘဒ္ၿမိဳ႕မွ အဂတိလိုက္စားမွႈ ဆန္႔က်င္သူမ်ားက ဟာဇရီရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုးပံုမ်ား ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ႔ၾကသည္။

ဟာဇာရီ ကို ေထာက္ခံသူမ်ား သီဟာ အက်ဥ္းေထာင္ အျပင္ဖက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိုး ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကသည္။

မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕မွ အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦးက အဂတိလုိက္စားတဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔အေပၚ ဆန္႔က်င္သူ ဟာဇာရီ ကို အခိုင္အမာ ေထာက္ခံေၾကာင္း ရဲေမမ်ားေရွ႕ ျပသခဲ႔သည္။

http://www.youtube.com/watch?v=ZqQMKCP8fls&feature=player_detailpage#t=1s

http://www.youtube.com/watch?v=ZyFAAA9LyNA&feature=player_detailpage#t=17s

ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း

Sources: Reuters & Time

 

Powered by Bullraider.com